• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Nếu như đỉnh cao của nghệ thuật ngôn sứ là ở nơi Isaia, thì ở Amot là một ngôn sứ đầu tiên mà lời của ông được thu thập lại; là  người có khoa nói tốt.

 

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Ban Phúc Lành (9)

Nhờ phục hồi mối tình với Thiên Chúa mà họ được hứa ban phúc lành. Một trong những điều quan trọng nhất là trở về quê hương trước đây đã được hứa cho Israel qua tổ phụ Abraham và Môsê.

Thiên Chúa Trong Isaia - God In Isaiah (1)

Thế giới của các ngôn sứ Israel là một thế giới gặp gỡ Thiên Chúa không như một Đấng xa lạ, nhưng luôn gần gũi, đó là điều tất yếu của một dân tộc.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa - Đấng Cứu Chuộc Và Tôi Tớ (8)

Đấng cứu chuộc Israel thường được các ngôn sứ diễn tả như sự kết nối với dự phóng do Thiên Chúa cứu độ nhân loại.

Lời Nguyện Trong Thánh Vịnh Và Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu Kitô

Các Thánh Vịnh dành một chỗ rất rộng cho thử thách và nhất là làm nỗi bật lên những thời điểm mà những hành động lớn lao của Thiên Chúa, 

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Cứu Độ (7)

Thiên Chúa phạt đứa con yêu dấu nhưng rồi Ngài cũng cứu thoát và vì vậy vị ngôn sứ này đã dâng lời tạ ơn chân thành

Tổng Quan Về Thánh Vịnh (2)

Chúa Giêsu, như mọi người Do thái đạo đức, cũng yêu mến đền thờ và hành hương lên đó. Người đòi người ta kính trọng đền thờ,

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Xét Xử (6)

Các ngôn sứ nhấn mạnh sự kiện này là dân Chúa đều là những kiến trúc sư của số phận đời mình. Thiên Chúa phạt họ vì những hình ảnh tội lỗi của họ.

Tổng Quan Về Thánh Vịnh

Tv giáo huấn, như loại sách khôn ngoan: dựa vào ý Chúa để dạy cách sống. Tv này như một nhập đề cho toàn tập Tv, mở ra hai nẻo đường

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Yêu (5)

Israel được các ngôn sứ nhắc lại rằng Thiên Chúa đã mời gọi họ và Ngài đã trung thành với mối tương quan đã được thiết lập xuyên suốt lịch sử của họ.

Mt 17,1-9: Đức Giêsu Biến Đổi Hình Dạng

Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều đặt câu truyện Hiển Dung vào cùng một chỗ, tiếp sau lời tuyên xưng của Phêrô (Mc 8,27-30; Mt 16,13-20; Lc 9,22) và những lời Đức Giêsu nói về số phận của môn đệ và vinh quang của Con Người (Mc 8,34–9,1; Mt 16,24-28; Lc 9,23-27).

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Chọn (4)

Đối với các tác giả sách Isaia, sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại đều có một mục đích chính.

Mt 4,1-11: Cám Dỗ Tại Hoang Địa

Các cám dỗ nhắm tấn công Đức Giêsu trong tư cách Messiah và Người Con vâng phục và trung thành của Thiên Chúa. Quỷ xúi Đức Giêsu lạm dụng lời quyền năng của Người, rồi xúi Người ỷ lại vào quan hệ giữa Người với Thiên Chúa, và cuối cùng, xúi Người bỏ đi lòng trung nghĩa với Thiên Chúa. Chiến thắng của Người rất quan trọng.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Sáng Tạo (3)

Dân Chúa được nhắc cho biết rằng Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa Sáng Thế, Ngài tạo dựng thế giới từ hư vô

Mt 5,38-48: Yêu Thương Tha Nhân Không Giới Hạn

Câu Mt 5,17 đưa vào một vấn đề: tương quan giữa Luật Moses và các Ngôn sứ, tức trọng tâm của niềm tin Cựu Ước, và giáo huấn của Đức Giêsu, trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Phân đoạn này cho thấy tính cách mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu so với chính các bản văn Cựu Ước: chớ trả thù (Mt 5,38-42) và phải yêu kẻ thù (các câu 43-48).

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Của Lịch Sử (2)

Chúng ta thấy các ngôn sứ Israel tin rằng lịch sử Israel và dân Chúa được tổ chức bền chắc nơi những miền đất của Thiên Chúa Israel.

Catechesis.Net