• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khái Lược Sách Giosuê

Nhân vật chính của sách mang tên Híp-ri Giơ-hô-su-a lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc chiến thắng lẫy lừng chống quân A-ma-lếch hung tợn tại Rơ-phi-đim (Xh 17).

 

Khảo Lược Các Sách Lịch Sử Trong Thánh Kinh

Quan niệm lịch sử, như người ta đưa ra thời nay, đã có từ thế kỷ V tCn, với văn hào Hê-rô-đốt. Ông này được mệnh danh là “cha đẻ của sử học”.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Chọn (4)

Đối với các tác giả sách Isaia, sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại đều có một mục đích chính.

Vai Trò Của Các Vua Trong Cựu Ước

Saun, thuộc thị tộc Bengiamin, là vị vua đầu tiên của họ. Saun thống nhất lực lượng dân Ítraen, chiến thắng quân Philitinh, thiết lập thủ đô tại Ghivơa.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Sáng Tạo (3)

Dân Chúa được nhắc cho biết rằng Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa Sáng Thế, Ngài tạo dựng thế giới từ hư vô

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Nếu như đỉnh cao của nghệ thuật ngôn sứ là ở nơi Isaia, thì ở Amot là một ngôn sứ đầu tiên mà lời của ông được thu thập lại; là  người có khoa nói tốt.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Của Lịch Sử (2)

Chúng ta thấy các ngôn sứ Israel tin rằng lịch sử Israel và dân Chúa được tổ chức bền chắc nơi những miền đất của Thiên Chúa Israel.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Ban Phúc Lành (9)

Nhờ phục hồi mối tình với Thiên Chúa mà họ được hứa ban phúc lành. Một trong những điều quan trọng nhất là trở về quê hương trước đây đã được hứa cho Israel qua tổ phụ Abraham và Môsê.

Thiên Chúa Trong Isaia - God In Isaiah (1)

Thế giới của các ngôn sứ Israel là một thế giới gặp gỡ Thiên Chúa không như một Đấng xa lạ, nhưng luôn gần gũi, đó là điều tất yếu của một dân tộc.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa - Đấng Cứu Chuộc Và Tôi Tớ (8)

Đấng cứu chuộc Israel thường được các ngôn sứ diễn tả như sự kết nối với dự phóng do Thiên Chúa cứu độ nhân loại.

Lời Nguyện Trong Thánh Vịnh Và Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu Kitô

Các Thánh Vịnh dành một chỗ rất rộng cho thử thách và nhất là làm nỗi bật lên những thời điểm mà những hành động lớn lao của Thiên Chúa, 

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Cứu Độ (7)

Thiên Chúa phạt đứa con yêu dấu nhưng rồi Ngài cũng cứu thoát và vì vậy vị ngôn sứ này đã dâng lời tạ ơn chân thành

Tổng Quan Về Thánh Vịnh (2)

Chúa Giêsu, như mọi người Do thái đạo đức, cũng yêu mến đền thờ và hành hương lên đó. Người đòi người ta kính trọng đền thờ,

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Xét Xử (6)

Các ngôn sứ nhấn mạnh sự kiện này là dân Chúa đều là những kiến trúc sư của số phận đời mình. Thiên Chúa phạt họ vì những hình ảnh tội lỗi của họ.

Tổng Quan Về Thánh Vịnh

Tv giáo huấn, như loại sách khôn ngoan: dựa vào ý Chúa để dạy cách sống. Tv này như một nhập đề cho toàn tập Tv, mở ra hai nẻo đường

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Yêu (5)

Israel được các ngôn sứ nhắc lại rằng Thiên Chúa đã mời gọi họ và Ngài đã trung thành với mối tương quan đã được thiết lập xuyên suốt lịch sử của họ.

Catechesis.Net