• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Xét Xử (6)

Các ngôn sứ nhấn mạnh sự kiện này là dân Chúa đều là những kiến trúc sư của số phận đời mình. Thiên Chúa phạt họ vì những hình ảnh tội lỗi của họ.

 

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Yêu (5)

Israel được các ngôn sứ nhắc lại rằng Thiên Chúa đã mời gọi họ và Ngài đã trung thành với mối tương quan đã được thiết lập xuyên suốt lịch sử của họ.

Mt 17,1-9: Đức Giêsu Biến Đổi Hình Dạng

Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều đặt câu truyện Hiển Dung vào cùng một chỗ, tiếp sau lời tuyên xưng của Phêrô (Mc 8,27-30; Mt 16,13-20; Lc 9,22) và những lời Đức Giêsu nói về số phận của môn đệ và vinh quang của Con Người (Mc 8,34–9,1; Mt 16,24-28; Lc 9,23-27).

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Chọn (4)

Đối với các tác giả sách Isaia, sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại đều có một mục đích chính.

Mt 4,1-11: Cám Dỗ Tại Hoang Địa

Các cám dỗ nhắm tấn công Đức Giêsu trong tư cách Messiah và Người Con vâng phục và trung thành của Thiên Chúa. Quỷ xúi Đức Giêsu lạm dụng lời quyền năng của Người, rồi xúi Người ỷ lại vào quan hệ giữa Người với Thiên Chúa, và cuối cùng, xúi Người bỏ đi lòng trung nghĩa với Thiên Chúa. Chiến thắng của Người rất quan trọng.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Sáng Tạo (3)

Dân Chúa được nhắc cho biết rằng Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa Sáng Thế, Ngài tạo dựng thế giới từ hư vô

Mt 5,38-48: Yêu Thương Tha Nhân Không Giới Hạn

Câu Mt 5,17 đưa vào một vấn đề: tương quan giữa Luật Moses và các Ngôn sứ, tức trọng tâm của niềm tin Cựu Ước, và giáo huấn của Đức Giêsu, trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Phân đoạn này cho thấy tính cách mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu so với chính các bản văn Cựu Ước: chớ trả thù (Mt 5,38-42) và phải yêu kẻ thù (các câu 43-48).

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Của Lịch Sử (2)

Chúng ta thấy các ngôn sứ Israel tin rằng lịch sử Israel và dân Chúa được tổ chức bền chắc nơi những miền đất của Thiên Chúa Israel.

Mt 5,17-37: Thứ Bậc Các Giá Trị Theo Đức Giêsu

Đức Giêsu đặt một giới hạn mà thật ra đã có từ trước và yêu cầu một sự tôn trọng sâu xa hơn nữa. Sự tôn trọng này luôn phải có, không những trong hành động, mà cả trong ước muốn.

Thiên Chúa Trong Isaia - God In Isaiah (1)

Thế giới của các ngôn sứ Israel là một thế giới gặp gỡ Thiên Chúa không như một Đấng xa lạ, nhưng luôn gần gũi, đó là điều tất yếu của một dân tộc.

Mt 5,13-16: Nhiệm Vụ Của Người Môn Đệ

Từ bản chất của nhiệm vụ được ký thác cho họ, các môn đệ phải là như ánh sáng và muối cho người khác. Bởi vì nhiệm vụ của họ là thúc bách và lôi cuốn, họ phải ở trước mặt người ta, chứ không tránh né. Bởi vì bổn phận của họ là đưa đến một cái hoàn toàn mới, họ phải duy trì chân tính của họ, chứ không được tự đồng hóa với môi trường của họ.

Lời Nguyện Trong Thánh Vịnh Và Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu Kitô

Các Thánh Vịnh dành một chỗ rất rộng cho thử thách và nhất là làm nỗi bật lên những thời điểm mà những hành động lớn lao của Thiên Chúa, 

Mt 4,12-23: Chương Trình Hoạt Động Của Đức Giêsu

Hoạt động của Đức Giêsu được triển khai khắp miền Galilee và được thực hiện qua giáo huấn, lời giảng và các phép lạ chữa bệnh (Mt 4,23). Lời dạy về sự hoán cải đúng đắn, lời loan báo và giải thích Tin Mừng về Nước Trời, và sự xác nhận các điều đó nhờ các cuộc chữa bệnh là những điểm chìa khóa của hoạt động của Đức Giêsu.

Tổng Quan Về Thánh Vịnh (2)

Chúa Giêsu, như mọi người Do thái đạo đức, cũng yêu mến đền thờ và hành hương lên đó. Người đòi người ta kính trọng đền thờ,

Mt 2,1-12: Dân Ngoại Đứng Trước Đức Vua Của Người Do Thái

Khi kể câu truyện Các Nhà Chiêm Tinh, tác giả Matthew không quan tâm đến cuộc hành trình của các vị ấy; ngài chỉ chú ý đến cuộc đối đầu của các vị ấy với vua Herod. Ngài muốn nói rằng: Cuối cùng Đấng giải thoát nhà Jacob đã tới. Các Nhà Chiêm Tinh nhận ra Người và thờ lạy Người.

Tổng Quan Về Thánh Vịnh

Tv giáo huấn, như loại sách khôn ngoan: dựa vào ý Chúa để dạy cách sống. Tv này như một nhập đề cho toàn tập Tv, mở ra hai nẻo đường

Catechesis.Net