• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24) - (4)

Xét theo chiều kích lịch sử, cái cần nắm bắt ở nơi bản văn không còn phải là một cái khung, nhưng là bản phác của một tiến trình.

 

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24) - (3)

“Vào ngày mà Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời”: câu này làm giây nối với văn bản phần trước: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo ra trời và đất” (St 1:1).

Khái Quát Về Sách Huấn Ca

Sách Huấn Ca nằm trong các sách giáo huấn về khôn ngoan, sau Thánh vịnh sách này được dùng nhiều trong phụng vụ.

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24) - (2)

Từ thời thượng cổ cho tới thời Kinh Thánh, các vua đều huênh hoang với việc đã đốn được thông bá hương Li­băng để xây dựng lâu đài hoặc đền thờ của mình.

Tìm Hiểu Sách Khôn Ngoan

Theo ngôn ngữ của người xưa, nói đến khôn ngoan là nói đến số phận thực của con người. Lẽ tự nhiên con người khao khát sống vĩnh cửu.

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24)

Trình thuật Giavít về nguồn gốc loài người với biến cố nguyên tội – St 2:4a–3:24 – hẳn là phần viết thuộc văn bộ Kinh Thánh.

Tìm Hiểu Sách Châm Ngôn

Trong Cựu ước có một số sách quen gọi là sách giáo huấn đó là: Châm ngôn, Gióp, Giảng viên, Huấn ca, Khôn ngoan, Diễm ca.

Môsê - Vị Lãnh Đạo Của Dân Chúa: Cô Độc Và Liên Đới

Dựa trên Kinh Thánh và truyền thống dân Chúa, khuôn mặt của Môsê nổi bật như một người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa đồng thời như một vị lãnh đạo quảng đại

Khái Lược Về Sách Gióp

Ông Gióp, một người ngoại giáo lắm của, nhiều con và chỉ biết ăn ngay ở lành với một lòng kính sợ Thiên Chúa.

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Xuất Hành

Sách Xuất hành là cuốn thứ hai trong bộ Ngũ thư. Danh xưng Xuất hành lấy theo các dịch giả bản LXX, có nghĩa là “ra đi”. Ở đây, chỉ nói đến “cuộc ra đi khỏi Ai-cập” của dân tộc Ít-ra-en.

Khái Lược Sách Giosuê

Nhân vật chính của sách mang tên Híp-ri Giơ-hô-su-a lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc chiến thắng lẫy lừng chống quân A-ma-lếch hung tợn tại Rơ-phi-đim (Xh 17).

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Lêvi

Sách Lê-Vi là một bộ luật phụng tự. Gồm các hi lễ liên quan đến hiến tế; việc tấn phong các tư tế; luật về thanh sạch và ô uế, ngày đền tội hằng năm.

Khảo Lược Các Sách Lịch Sử Trong Thánh Kinh

Quan niệm lịch sử, như người ta đưa ra thời nay, đã có từ thế kỷ V tCn, với văn hào Hê-rô-đốt. Ông này được mệnh danh là “cha đẻ của sử học”.

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Sáng Thế (2)

Sau khi nói đến lịch sử thời sơ khai và nguồn gốc con người (1 – 11), sách Sáng thế đề cập thẳng đến lịch sử của một gia đình sống tại miền Bắc Mêsôpotamia.

Vai Trò Của Các Vua Trong Cựu Ước

Saun, thuộc thị tộc Bengiamin, là vị vua đầu tiên của họ. Saun thống nhất lực lượng dân Ítraen, chiến thắng quân Philitinh, thiết lập thủ đô tại Ghivơa.

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Sáng Thế

Nhìn vào Lịch Sử Cứu độ, ngang qua lịch sử Israen, chúng ta nhận ra một đề tài Thần Học vĩ đại, đó là: “Tội là do thất trung; vì thế, họ bị Thiên Chúa phạt.

Catechesis.Net