• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Môsê - Vị Lãnh Đạo Của Dân Chúa: Cô Độc Và Liên Đới

Dựa trên Kinh Thánh và truyền thống dân Chúa, khuôn mặt của Môsê nổi bật như một người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa đồng thời như một vị lãnh đạo quảng đại

 

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Xuất Hành

Sách Xuất hành là cuốn thứ hai trong bộ Ngũ thư. Danh xưng Xuất hành lấy theo các dịch giả bản LXX, có nghĩa là “ra đi”. Ở đây, chỉ nói đến “cuộc ra đi khỏi Ai-cập” của dân tộc Ít-ra-en.

Khái Lược Sách Giosuê

Nhân vật chính của sách mang tên Híp-ri Giơ-hô-su-a lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc chiến thắng lẫy lừng chống quân A-ma-lếch hung tợn tại Rơ-phi-đim (Xh 17).

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Lêvi

Sách Lê-Vi là một bộ luật phụng tự. Gồm các hi lễ liên quan đến hiến tế; việc tấn phong các tư tế; luật về thanh sạch và ô uế, ngày đền tội hằng năm.

Khảo Lược Các Sách Lịch Sử Trong Thánh Kinh

Quan niệm lịch sử, như người ta đưa ra thời nay, đã có từ thế kỷ V tCn, với văn hào Hê-rô-đốt. Ông này được mệnh danh là “cha đẻ của sử học”.

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Sáng Thế (2)

Sau khi nói đến lịch sử thời sơ khai và nguồn gốc con người (1 – 11), sách Sáng thế đề cập thẳng đến lịch sử của một gia đình sống tại miền Bắc Mêsôpotamia.

Vai Trò Của Các Vua Trong Cựu Ước

Saun, thuộc thị tộc Bengiamin, là vị vua đầu tiên của họ. Saun thống nhất lực lượng dân Ítraen, chiến thắng quân Philitinh, thiết lập thủ đô tại Ghivơa.

Tìm Hiểu Khái Quát Sách Sáng Thế

Nhìn vào Lịch Sử Cứu độ, ngang qua lịch sử Israen, chúng ta nhận ra một đề tài Thần Học vĩ đại, đó là: “Tội là do thất trung; vì thế, họ bị Thiên Chúa phạt.

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Nếu như đỉnh cao của nghệ thuật ngôn sứ là ở nơi Isaia, thì ở Amot là một ngôn sứ đầu tiên mà lời của ông được thu thập lại; là  người có khoa nói tốt.

Khái Quát Về Sách Huấn Ca

Sách Huấn Ca nằm trong các sách giáo huấn về khôn ngoan, sau Thánh vịnh sách này được dùng nhiều trong phụng vụ.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Ban Phúc Lành (9)

Nhờ phục hồi mối tình với Thiên Chúa mà họ được hứa ban phúc lành. Một trong những điều quan trọng nhất là trở về quê hương trước đây đã được hứa cho Israel qua tổ phụ Abraham và Môsê.

Tìm Hiểu Sách Khôn Ngoan

Theo ngôn ngữ của người xưa, nói đến khôn ngoan là nói đến số phận thực của con người. Lẽ tự nhiên con người khao khát sống vĩnh cửu.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa - Đấng Cứu Chuộc Và Tôi Tớ (8)

Đấng cứu chuộc Israel thường được các ngôn sứ diễn tả như sự kết nối với dự phóng do Thiên Chúa cứu độ nhân loại.

Tìm Hiểu Sách Châm Ngôn

Trong Cựu ước có một số sách quen gọi là sách giáo huấn đó là: Châm ngôn, Gióp, Giảng viên, Huấn ca, Khôn ngoan, Diễm ca.

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Cứu Độ (7)

Thiên Chúa phạt đứa con yêu dấu nhưng rồi Ngài cũng cứu thoát và vì vậy vị ngôn sứ này đã dâng lời tạ ơn chân thành

Khái Lược Về Sách Gióp

Ông Gióp, một người ngoại giáo lắm của, nhiều con và chỉ biết ăn ngay ở lành với một lòng kính sợ Thiên Chúa.

Catechesis.Net