• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ga 20, 1-9: “Ông Đã Thấy Và Đã Tin” (20,8). Ai thấy? Thấy Gì? Tin Gì?

Đoạn Tin Mừng Ga 20,1-9 nói về tiến trình “thấy” và “tin” của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến. Xin chia sẻ đôi nét về người môn đệ bí ẩn này và ý nghĩa của việc “thấy” và “tin”.

 

“Ta Là” (Egô Eimi) Trong Tin Mừng Gioan

Kiểu nói tiếng Hy lạp “egô eimi” có nghĩa “chính tôi là” hay “chính là tôi” tuỳ theo văn mạch. “Egô eimi” có thể có nghĩa thông thường.

Sứ Điệp Của Thư Gửi Tín Hữu Híp-Ri: Vấn Đề Chức Tư Tế - 01

 Nét độc sáng của tác giả thư Híp-ri là: trong toàn thể Tân Ước, chỉ có một mình ông quả quyết cách minh nhiên chức tư tế của Chúa Ki-tô.

“Tông Đồ Gioan” Trong Tin Mừng Nhất Lãm Và “Môn Đệ Đức Giêsu Yêu Mến” Trong Tin Mừng Thứ Tư

Nhằm làm nổi bật vai trò đặc biệt quan trọng của “người môn đệ Đức Giê-su yêu mến” trong Tin Mừng thứ tư (Tin Mừng Gio-an), bài viết này sẽ so sánh hai nhân vật

Sứ Điệp Của Thư Gửi Tín Hữu Híp-Ri

“Bài giảng cho các Ki-tô hữu đang mất phương hướng”. Đấy là cái tựa người ta đã từng đặt cho “thư gửi tín hữu Híp-ri”

Dấu Lạ (Sêmeion) Trong Tin Mừng Gioan

Danh từ Hy Lạp “sêmeion” có nghĩa là “dấu chỉ”, riêng trong Tin Mừng Gio-an có thể dịch sang tiếng Việt: “dấu lạ” (tiếng Anh: sign; Pháp: signe). Thông thường, “sêmeion” có nghĩa là “dấu chỉ” (signe, sign)

Đề Tài Thần Khí Trong Thư Thứ Nhất Gioan (pneuma, khrisma, parakletos)

Trong thư 1Ga, nhiều lúc khó phân biệt giữa Thần Khí của Thiên Chúa (viết hoa) và thần khí của con người (viết thường)

Ga 6, 22-40: Bánh Hằng Ngày Và Bánh Hằng Sống

Mở đầu đoạn thứ nhất (6,25-29) cho thấy sự hiểu lầm của đám đông về đề tài “bánh”. Đức Giê-su nói với họ: “A-men, a-men, Tôi nói cho các ông

Tổng Quan Về Ba Thư Gioan

Các thư Gio-an không cho biết rõ tên tác giả. Thư 1Ga cũng không cho biết chức vụ của tác giả. Trong lời tựa (1Ga 1,1-4), tác giả tự xưng ở ngôi thứ nhất, số nhiều

Ga 16, 4b-11: Đấng Pa-rác-lê Và Thế Gian

Đoạn văn Ga 16,4b-11 nói về sự ra đi của Đức Giê-su và việc Đấng Pa-rác-lê sẽ đến. Khi đến, Đấng Pa-rác-lê sẽ chứng minh thế gian sai lầm về tội, về sự công chính và về sự xét xử.

“Chia Rẽ Và Hiệp Thông” – “Sự Thật Và Dối Trá” Trong Thư Thứ Nhất Gioan

Thư thứ nhất Gio-an có tương quan với Tin Mừng Gio-an, nhưng Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an được viết trong những bối cảnh khác nhau. Thư thứ nhất Gio-an mô tả tình trạng của cộng đoàn đang bị chia rẽ

Bốn Môn Đệ Vô Danh Trong Tin Mừng Gioan

“Vô danh” (anonymous)ở đây hiểu theo nghĩa “không biết tên riêng”. Theo bản văn Tin Mừng Gio-an hiện nay, độc giả không biết tên riêng của một số môn đệ Đức Giê-su.

“Đức Giêsu - Con Người Hy Vọng” Trong Sách Khải Huyền

Tân Ước ghi lại sự sống và niềm tin của Hội Thánh vào Vị Chúa của mình, đồng thời vẽ lại khuôn mặt của Đấng Cứu Thế

Khái Lược Sách "Công Vụ Tông Đồ"

Trước khi đọc sách Công vụ Tông đồ (CV), chúng ta nên biết qua một vài điểm quan trọng của sách.

“Niên Biểu - Tác Giả - Thể Văn” Của Sách Khải Huyền

Truyền thống cho rằng Gio-an tông đồ là tác giả sách Khải Huyền. Theo truyền thống, Gio-an tông đồ cũng là tác giả Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an

Dẫn Nhập Các Thư Thánh Phaolô

Chúng ta biết về cuộc đời thánh Phaolô hơn bất cứ một Tông đồ nào kể cả Phêrô và Gioan, nhờ vào 2 nguồn tài liệu là sách Cv và chính các thư của Người.

Catechesis.Net