• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các Nghĩa Của Từ “Pneuma” (Thần Khí, Tâm Linh, Gió,…) Trong Tin Mừng Gioan

Trong Kinh Thánh, danh từ Hy Lạp: “pneuma”, gốc tiếng Híp-ri: “ruah” có nghĩa khởi đầu là “hơi thở”. Danh từ này có nhiều nghĩa và xuất hiện 24 lần trong Tin Mừng thứ tư

 

Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Tin Mừng Gioan

Câu hỏi đặt ra từ hai phía: Hôn nhân và gia đình góp phần thế nào vào sứ vụ và mặc khải của Đức Giê-su? Đức Giê-su mang lại điều gì thiết thực cho đời sống hôn nhân và gia đình?

Ga 3,16-18: Một Tình Yêu Không Thể Tin Được

Khởi đầu các dấu lạ tại Cana miền Galilê: biến nước thành rượu (c. 12 là câu chuyển tiếp [nói về thời gian và không gian]sang đoạn sau).

Ga 1, 35 - 42: Các Môn Đệ Đầu Tiên

Trong Tin Mừng Gioan, bài tường thuật ơn gọi các môn đệ được ghép vào bên trong cái mà người ta gọi là “Tuần lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu”

Ga 20,19-23: Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Maria Mácđala đi đến mộ Đức Giêsu và thấy mộ đã được mở và trống không.

Ga 1,1-18: Ngôi Lời Đã Làm Người

“Lời tựa xác định quy chế thần học của truyện Đức Giêsu trần thế. Truyện này phải được hiểu như là truyện về cuộc nhập thể của Lời Thiên Chúa, như hành vi yêu thương của Thiên Chúa, cho Logos của Ngài nhập thể để cống hiến cho loài người sự sống viên mãn. Truyện Đức Giêsu trần thế phải được hiểu như là cử chỉ mạc khải tuyệt hảo”.

Ga 14,15-21: Tuân Giữ Các Điều Răn Của Thầy

Các môn đệ cảm thấy đau lòng bởi cuộc chia ly. Các ông tự hỏi là làm thế nào các ông có thể tiếp tục sống với Đức Giêsu nếu Người ra đi.

Ga 1,6-8. 19-28: Ông Gioan - Người Làm Chứng

“Có một  người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan” (Ga 1,6). TM IV đã giới thiệu Gioan bằng một câu như thế ngay giữa Lời Tựa.

Ga 14,1-12: Sự Hiệp Thông Bền Vững

Việc Đức Giêsu ra đi không phải là một sự xa cách vĩnh viễn, nhưng nhằm đưa họ đến chỗ kết hợp muôn đời với Người.

Ga 2,13-25: Đức Giêsu Tẩy Uế Đền Thờ

Lần đầu tiên, tác giả Ga có một  bản văn song song với các TMNL (Mc 11,15-19; Mt 21,12-17; Lc 19,45-48).

Ga 10,1-10: "Ta Là Cửa Ràn Chiên"

Bản văn “Đức Giêsu là cửa và vị Mục tử nhân lành”, là bài diễn từ cuối cùng của Đức Giêsu trong thời gian hoạt động công khai; bài này triển khai một đề tài đã được nêu lên ở Chương 9: Đức Giêsu, chứ không phải là các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, mới là vị Mục tử đích thật, vị lãnh đạo của Dân Thiên Chúa.

Ga 6,35-40: Tôi Sẽ Cho Họ Sống Lại

Nếu Đức Giêsu không để lại Mình Máu Thánh Người làm của ăn của uống cho nhân loại, thì không một  ai có thể nghĩ ra được rằng Đức Giêsu nên làm như thế!

Ga 20, 19-31: Bình An Cho Anh Em

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Maria Mácđala đi đến mộ Đức Giêsu và thấy mộ đã được mở và trống không.

Ga 3,13-17: Chính Nơi Thập Giá, Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta Mọi Sự

Chỉ TM IV nói đến Nicôđêmô, một  thành viên quan trọng trong Phái Pharisêu - rất có thể cũng là một  thành viên của Thượng Hội Đồng

Ga 18,1 - 19,42: Cuộc Thương Khó Đức Giêsu Theo Tin Mừng Gioan

Cũng là một phần trong các sách Tin Mừng, nhưng người đọc không công bố theo công thức hàng ngày

Ga 6,51-58: Sự Sống Phát Xuất Từ Việc Trao Ban Sự Sống

Đoạn văn này nằm trong Phần I của TM IV (“Sách các Dấu lạ”, ch. 2–12) và thuộc bài diễn từ “Bánh trường sinh” (6,1-71).

Catechesis.Net