• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

“Ngày” Và “Đêm” Trong Tin Mừng Gioan

Sách Tin Mừng mời gọi độc giả tôn trọng biến cố lịch sử: Đấng ban sự sống đã chết trên thập giá.

 

Biểu Tượng “Ánh Sáng” Trong Tin Mừng Gioan Dùng Để Làm Gì?

Tin Mừng Gio-an đồng hoá ba nhân vật với ánh sáng: Logos (Lời), Đức Giê-su và Gio-an Tẩy Giả.

Ga 1, 1-18: “Thấy” Và “Nghe” Lời Nhập Thể

Mục đích của Tin Mừng là “tin”, là lời mời gọi tin, lời mời gọi vững tin, để có sự sống. Nếu chưa tin vào nội dung của lời tựa sách Tin Mừng thì chưa đạt được mục đích.

Ánh Sáng Và Bóng Tối Trong Tin Mừng Gioan

Cặp từ đối lập “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng của Tin Mừng Gio-an. Tương phản này được trình bày như thế nào và xuất hiện ở đâu trong sách Tin Mừng?

Danh Từ “Lời Chứng” Và Động Từ “Làm Chứng” Trong Tin Mừng Gioan

Những quan sát về danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) cho thấy tầm quan trọng của đề tài này.

“Gioan Tẩy Giả” Phải Hay Không Phải “Êlia” Giữa Hai Ga 1, 21 Và Mt 17, 13

Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Nhất Lãm không tự cho mình là ngôn sứ Ê-li-a, còn trong Tin Mừng Gio-an, Gio-an Tẩy Giả khẳng định ông không phải là Ê-li-a.

Đề Tài "Tình Yêu” Và “Tình Bạn” Trong Tin Mừng Gioan

Tin mừng Gio-an dùng cả danh từ và động từ để diễn tả đề tài “tình yêu” và “tình bạn”. Bài viết này sẽ liệt kê những nơi bốn từ sau đây xuất hiện trong Tin Mừng Gio-an

Ga 4, 44: “Ngôn Sứ Không Có Thế Giá Tại Quê Hương Mình”

Đức Giê-su nói: “Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình”, nhưng ở 4,45a, Đức Giê-su lại được tiếp đón tại Ga-li-lê.

“Cấu Trúc” - “Nhân Vật” - “Thời Gian” - “Không Gian” Trong Ga 13, 1-32

Đoạn văn Ga 13,1-32 nói về Giờ đã đến, đó là giờ Đức Giê-su yêu thương những kẻ thuộc về Người cho đến cùng.

“Lời Chứng” Và “Làm Chứng” Của Đức Giêsu Và Của Chúa Cha Trong Tin Mừng Gioan

Đức Giê-su giải thích nhưng Ni-cô-đê-mô vẫn chưa hiểu, ông ấy nói với Đức Giê-su: “Làm sao những điều ấy có thể xảy ra được?” (3,9)

Đấng Pa-rác-lê là ai?

Vẫn còn nhiều điều để nói về Đấng Pa-rác-lê trong Tin Mừng thứ tư, chẳng hạn tại sao lại gọi “Đấng Pa-rác-lê – Thần Khí sự thật” là “Đấng Pa-rác-lê khác” (14,16)?

Ga 19,35; 21,24: Lời Chứng Của Môn Đệ Đức Giêsu Yêu Mến Trong Tin Mừng Gioan

“Lời chứng” và hành động “làm chứng” của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến được nói tới ở 19,35, câu này thuộc tiểu đoạn 6 (19,31-37) trên đây.

Một Số Ý Niệm Chủ Chốt Trong Tin Mừng Gioan

Cái nghĩa thế gian như thù nghịch với Chúa Kitô và tất cả những gì Người giảng dạy này là nghĩa mới mẻ được dùng trong Tân Ước. Trong văn chương Hy Lạp nói chung, không hề có nghĩa này.

“Lời Chứng” Và “Làm Chứng” Của Gioan Tẩy Giả Trong Tin Mừng Gioan

Nội dung “lời chứng” và việc “làm chứng” của Gio-an là mặc khải quan trọng về Đức Giê-su. Nhờ đó độc giả biết phần nào về Đức Giê-su: Người là ai?

Ga 21, 20-25: Vận Mệnh - Bút Tích - Lời Chứng Của Người Môn Đệ Đức Giêsu Yêu Mến

Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến là một nhân vật có uy thế trong cộng đoàn Gio-an và là hình ảnh về người môn đệ lý tưởng.

Ga 1, 6-8.19-28: Làm Chứng Về Ánh Sáng Và Giới Thiệu Đức Giêsu Cho Mọi Người

Nhân vật chính của đoạn Tin Mừng (Ga 1,6-8.19-28) là Gio-an Tẩy Giả, đoạn văn nói về vai trò và sứ vụ của ông trước khi Đức Giê-su xuất hiện rao giảng công khai.

Catechesis.Net