• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mt 21,1-11: Đức Giêsu Vào Thành Jerusalem

Cuộc tiến vào Jerusalem trong bầu khí khải hoàn trên một con lừa là hình ảnh đối lại với cuộc tiến lên Núi Sọ (Golgotha), dưới khối nặng của thập giá. Hội Thánh đang nhớ lại cuộc Thương Khó của Chúa, nhưng cũng báo trước vinh quang Phục Sinh (hosanna).

 

Mt 21, 28-32: Bối Cảnh Và Cấu Trúc

Đoạn Tin Mừng Mt 21,28-32 kể câu chuyện về hai người con. Người con thứ nhất “nói không đi làm” nhưng sau đó hối hận và “đi làm”.

Mc 10,2-12: Đức Giêsu Đối Với Việc Ly Dị Và Các Trẻ Em

Có thể nói, trong phần thứ nhất, tác giả Marcô muốn mô tả Đức Giêsu tiếp tục hoạt động, cả trong chuyến đi lên Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này, các môn đệ cần được Thầy giáo huấn kỹ càng để có thể bước theo Thầy.

Nguồn Gốc Dòng Dõi Đức Giêsu Kitô Theo Tin Mừng Matthêu

Nguồn gốc dòng dõi của Chúa Giêsu được ghi viết lại thành gia phả trong Kinh Thánh nơi Tin mừng Chúa Giêsu Kito theo Thánh Matheo Mt 1, 1-17:

Mc 9,38-43.45.47-48: Đức Giêsu Giáo Huấn Riêng Các Môn Đệ

Đây là một cuộc chuyện trò giữa Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai: Đức Giêsu ngồi. Truyện diễn ra “ở nhà” (câu 33), một ngôi nhà ta không biết rõ ai là chủ và tọa lạc ở đâu.

Đức Giêsu - Con Người Của Lời Hứa Trong Tin Mừng Theo Thánh Matthêu

Dựa trên truyền thống Do Thái, thánh Matthêu đã trình bày Đức Giêsu như một Đavít mới, một Môsê mới. Đavít và Môsê là hai khuôn mặt đặc biệt và tiêu biểu trong lịch sử Dân Chúa.

Mc 9,30-37: Con Người Bị Nộp Vào Tay Người Đời

Với lời tiên báo thứ hai này về Thương Khó, tác giả Mc có thể quy hướng hoạt động của Đức Giêsu về Giêrusalem cách dứt khoát hơn.

Mc 13,24-32: Cuộc Quang Lâm Của Con Người

Tiếng nói cuối cùng trên toàn thể lịch sử nhân loại và trên tất cả các tình huống là biến cố Con Người ngự đến trong vinh quang Thiên Chúa (Mc 13,26).

Mc 8,27-35: Lời Tuyên Xưng Đức Tin Của Phêrô Và Lời Loan Báo Thương Khó Lần Đầu

Có thể nói đoạn 8,27-30 đưa quyển TM II sang một khúc quanh, vì chúng ta ghi nhận được nhiều khác biệt giữa phần này với phần trước. Có những thay đổi về từ vựng và cách hành văn

Mc 12,38-44: Đạo Đức Giả Và Quảng Đại Thật

Khung cảnh Đền Thờ, phòng tàng trữ của cải, cùng với những người giàu dâng cúng thật nhiều tiền, càng làm nổi bật sự nhỏ bé, bần khốn của bà góa, một con người không được luật lệ quan tâm bảo vệ.

Mc 7,31-37: Đức Giêsu Chữa Người Vừa Điếc Vừa Ngọng

Sau khi Đức Giêsu bị dân Nadarét loại trừ, các môn đệ được sai đi rao giảng sự sám hối và trừ quỷ. Nhưng khi Người đề nghị cho đám đông ăn, thì các môn đệ sửng sốt

Mc 10,46-52: Đức Giêsu Chữa Lành Người Mù Ở Giêrikhô

Đọc trong ngữ cảnh của tác phẩm Marcô, sứ vụ chữa lành của Đức Giêsu bắt đầu bằng một cuộc trừ quỷ trong hội đường Caphácnaum (Mc 1,21-28) và chấm dứt với việc chữa lành anh mù Batimê tại Giêrikhô.

Mc 7,1-8.14-15.21-23: Trong Sạch Và Ô Uế: Truyền Thống Của Người Phàm Và Điều Răn Của Thiên Chúa

Đức Giêsu đặt điều răn của Thiên Chúa ở ngay trung tâm (c. 8). Tất cả lối cư xử của chúng ta đều được quy định bởi các điều răn: tất cả những gì chống lại các điều răn hoặc ngăn cản thực thi các điều răn đều là lời nói của loài người.

Mc 10,35-45: Hai Người Con Zebedee: Đời Môn Đệ

Sau lời loan báo cuộc Thương Khó lần thứ hai và thứ ba, thái độ đối kháng của các môn đệ và giáo huấn mới của Đức Giêsu vẫn cùng một kiểu.

Mc 6,30-34: Đức Giêsu Với Các Tông Đồ Và Dân Chúng

Đức Giêsu đã gọi Nhóm Mười Hai và sai đi từng hai người một(6,7.12). Bản văn hôm nay tường thuật việc các ông trở về báo cáo công việc đã làm với Thầy.

Mc 10,17-30: Đức Giêsu Giáo Huấn Về Của Cải

Điều gì thật sự có giá trị? Điều gì thật sự có ý nghĩa? Cuộc sống hiện tại kết thúc với cái chết. Người giàu đến gặp Đức Giêsu xác tín rằng, có một sự sống đời đời.

Catechesis.Net