• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mc 4, 26 - 34: Hai Dụ Ngôn Về Nước Thiên Chúa

TM Máccô liên tục nhắc lại rằng Đức Giêsu giảng dạy, nhưng không bao giờ ghi lại nội dung cả (x. 1,21; 2,13; 6,2.6.34; 10,1). Ngoại trừ bài Diễn từ cánh chung (ch. 13), các giáo huấn được triển khai nhất của Đức Giêsu nằm trong Mc 4

 

Mc 14,12-16.22-26: Chuẩn Bị Tiệc Vượt Qua Và Khai Mạc Giao Ước

Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến bữa ăn cuối cùng Đức Giêsu chia sẻ với các môn đệ. Đây là một trong nhiều sự cố đã xảy ra kể từ khi Đức Giêsu đến Giêrusalem (x. 11,1).

Mc 1, 29 - 39: Từ Thán Phục Đến Đức Tin

Nhưng “một ngày ở Caphácnaum” lại thuộc về toàn bộ rộng lớn hơn (1,14-39), trong đó Đức Giêsu tỏ mình ra tại miền Galilê, đến bờ Biển Hồ, vào thành Caphácnaum

Mc 16,15-20: Loan Báo Tin Mừng Cho Mọi Loài Thọ Tạo

Tại sao lại “loan báo Tin Mừng cho muôn loài thọ tạo”? Cây cối có thể nghe Tin Mừng? Khi người ta nghe theo sứ điệp của Chúa Kitô, phải chăng tất cả vũ trụ sẽ được biến đổi?

Mc 1, 21 - 28: Ý Nghĩa Của Một Lần Trừ Quỷ

Tìm xem với những đoạn văn nào, các tác giả Tin Mừng đã bắt đầu phần tường thuật đời sống công khai của Đức Giêsu, là việc quan trọng.

Mc 16, 1-8: Các Phụ Nữ Ra Mộ

Ba lần Đức Giêsu tiên báo không chỉ là tiên báo Khổ Nạn. Người đã luôn nói về trọn cuộc hành trình của Người và luôn luôn đặt biến cố Phục Sinh như là chặng cuối của hành trình này.

Mc 1, 14 - 20: Đức Giêsu Hành Động Nhờ Trung Gian Các Môn Đệ

Bài Tin Mừng này lấy phần cuối của Lời tựa (Bản tóm tắt hoạt động rao giảng của Đức Giêsu tại Galilê, cc.14-15) và phần đầu của hoạt động của Đức Giêsu tại Galilê (cc. 16-20).

Mc 14,1-15,47: Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu

Trọng tâm của cuộc Thương Khó là Đức Giêsu. Người đã khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa và kêu gọi các môn đệ hợp tác với Người.

Mc 1,7-11: Đức Giêsu Chịu Phép Rửa

Bản văn 1,7-11 chúng ta đọc hôm nay liên kết lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa với việc Đức Giêsu chịu phép rửa, khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Mc 9, 2-10: Đức Giêsu Biến Đổi Hình Dạng

Cuộc đời của Đức Giêsu là một hành trình, một chuyến đi đường. Điều này, tác giả Mc đã cho thấy dọc theo tác phẩm của ngài với từ ngữ “con đường” (hodos), đặc biệt trong phân đoạn 8,27–10,45

Mc 1,1-8: Sứ Vụ Của Gioan - Khởi Đầu Tin Mừng

Vị Tẩy Giả nhìn người ta lên khỏi nước. Ông gạt đi các lời cám ơn và ca ngợi. Ông nói với họ về “Đấng quyền thế hơn”, Đấng sẽ ban cho họ Thần Khí của đời sống mới.

Mc 1,12-15: Đức Giêsu Chiến Thắng Satan

Đây là phân đoạn cuối của Lời tựa (1,1-15), kể lại những hoạt động đầu tiên của Đức Giêsu sau khi chịu phép rửa.

Mc 13,33-37: Người Giữ Của Canh Thức Ban Đêm

Tại sao lại chỉ lưu ý đến việc “canh thức” ban đêm? Ở đây tác giả Mc nối kết nhiều truyền thống: những lời Đức Giêsu kêu gọi tỉnh thức, dụ ngôn những nén bạc

Mc 1, 40 - 45: Tại Sao Người Được Chữa Lành Không Giữ Lời Đức Giêsu Căn Dặn?

Bài Tin Mừng Mc 1,40-45 thuật lại việc Đức Giêsu chữa một người mắc bệnh phong hủi và những gì xảy ra sau đó.

Mc 1, 12-20: Đức Giêsu Chịu Cám Dỗ Và Các Môn Đệ Đầu Tiên (4)

Vào lúc chịu phép rửa, Đức Giê-su vừa được Thiên Chúa đặt làm vua và làm ngôn sứ.

Mc 1, 40 - 45: Đức Giêsu Chữa Một Người Phong Hủi

Tác giả đã đặt câu truyện này vào thời gian Đức Giêsu thi hành sứ vụ tại Galilê. Chúng ta chỉ biết tổng quát như thế nhờ c. 39.

Catechesis.Net