• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mc 7,31-37: Đức Giêsu Chữa Người Vừa Điếc Vừa Ngọng

Sau khi Đức Giêsu bị dân Nadarét loại trừ, các môn đệ được sai đi rao giảng sự sám hối và trừ quỷ. Nhưng khi Người đề nghị cho đám đông ăn, thì các môn đệ sửng sốt

 

Mc 7,1-8.14-15.21-23: Trong Sạch Và Ô Uế: Truyền Thống Của Người Phàm Và Điều Răn Của Thiên Chúa

Đức Giêsu đặt điều răn của Thiên Chúa ở ngay trung tâm (c. 8). Tất cả lối cư xử của chúng ta đều được quy định bởi các điều răn: tất cả những gì chống lại các điều răn hoặc ngăn cản thực thi các điều răn đều là lời nói của loài người.

Mc 16,15-20: Loan Báo Tin Mừng Cho Mọi Loài Thọ Tạo

Tại sao lại “loan báo Tin Mừng cho muôn loài thọ tạo”? Cây cối có thể nghe Tin Mừng? Khi người ta nghe theo sứ điệp của Chúa Kitô, phải chăng tất cả vũ trụ sẽ được biến đổi?

Mc 6,30-34: Đức Giêsu Với Các Tông Đồ Và Dân Chúng

Đức Giêsu đã gọi Nhóm Mười Hai và sai đi từng hai người một(6,7.12). Bản văn hôm nay tường thuật việc các ông trở về báo cáo công việc đã làm với Thầy.

Mc 16, 1-8: Các Phụ Nữ Ra Mộ

Ba lần Đức Giêsu tiên báo không chỉ là tiên báo Khổ Nạn. Người đã luôn nói về trọn cuộc hành trình của Người và luôn luôn đặt biến cố Phục Sinh như là chặng cuối của hành trình này.

Mc 6,7-13: Đức Giêsu Sai Nhóm Mười Hai Đi

Đức Giêsu đã thiết lập Nhóm Mười Hai với hai mục tiêu: họ phải ở với Người và phải được Người cử đi loan báo Tin Mừng và trừ quỷ (3,14t). Kể từ khi được Người chỉ định, Nhóm Mười Hai ở với Người, đồng hành với Người

Mc 14,1-15,47: Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu

Trọng tâm của cuộc Thương Khó là Đức Giêsu. Người đã khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa và kêu gọi các môn đệ hợp tác với Người.

Mc 6, 1-6: Đức Giêsu Về Thăm Nadarét

Ngay từ đầu Tin Mừng, tác giả Máccô cho thấy Đức Giêsu hành động với uy quyền trước toàn dân (1,16–3,12). Nhưng sau đó, những trở ngại đã xuất hiện: thân nhân Người đi bắt Người về, vì cho rằng Người đã mất trí (3,21)

Mc 9, 2-10: Đức Giêsu Biến Đổi Hình Dạng

Cuộc đời của Đức Giêsu là một hành trình, một chuyến đi đường. Điều này, tác giả Mc đã cho thấy dọc theo tác phẩm của ngài với từ ngữ “con đường” (hodos), đặc biệt trong phân đoạn 8,27–10,45

Mc 5, 21 - 43: Đức Giêsu Chữa Lành Bà Bị Băng Huyết Và Cho Con Gái Ông Gia-ia Sống Lại

Đoạn văn này tổng hợp hai truyện về chữa lành (con gái ông Gia-ia [Mc 5,21-24.35-43] và bà băng huyết [Mc 5,25-43]). Đây là một ví dụ nữa về cấu trúc “tháp ghép [sandwich construction]” của tác giả

Mc 1,12-15: Đức Giêsu Chiến Thắng Satan

Đây là phân đoạn cuối của Lời tựa (1,1-15), kể lại những hoạt động đầu tiên của Đức Giêsu sau khi chịu phép rửa.

Mc 4, 35 - 41: Đức Giêsu Dẹp Yên Bão Tố

Chiếc thuyền là nơi để Đức Giêsu mạc khải đặc biệt cho các môn đệ (4,35-41; 6,45-52) và là nơi Người chờ đợi các ông tỏ ra hiểu biết các hành vi quyền lực của Người (8,17-21).

Mc 1, 40 - 45: Tại Sao Người Được Chữa Lành Không Giữ Lời Đức Giêsu Căn Dặn?

Bài Tin Mừng Mc 1,40-45 thuật lại việc Đức Giêsu chữa một người mắc bệnh phong hủi và những gì xảy ra sau đó.

Mc 4, 26 - 34: Hai Dụ Ngôn Về Nước Thiên Chúa

TM Máccô liên tục nhắc lại rằng Đức Giêsu giảng dạy, nhưng không bao giờ ghi lại nội dung cả (x. 1,21; 2,13; 6,2.6.34; 10,1). Ngoại trừ bài Diễn từ cánh chung (ch. 13), các giáo huấn được triển khai nhất của Đức Giêsu nằm trong Mc 4

Mc 1, 40 - 45: Đức Giêsu Chữa Một Người Phong Hủi

Tác giả đã đặt câu truyện này vào thời gian Đức Giêsu thi hành sứ vụ tại Galilê. Chúng ta chỉ biết tổng quát như thế nhờ c. 39.

Mc 14,12-16.22-26: Chuẩn Bị Tiệc Vượt Qua Và Khai Mạc Giao Ước

Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến bữa ăn cuối cùng Đức Giêsu chia sẻ với các môn đệ. Đây là một trong nhiều sự cố đã xảy ra kể từ khi Đức Giêsu đến Giêrusalem (x. 11,1).

Catechesis.Net