• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mt 16,13-20: Đức Giêsu Kitô Và Thánh Phêrô

Với đoạn Tin Mừng này, chúng ta đi tới trung tâm của TM I. Lần đầu tiên Đức Giêsu hỏi các môn đệ về bản thân Người và Phêrô đã minh nhiên tuyên xưng tư cách Mêsia của Đức Giêsu.

 

Mt 26,14-27,66: Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu (2)

Tên mà họ gọi Đức Giêsu (“Vua dân Do Thái”) tương ứng với lời kết án của Philatô (27,11) cũng như cảnh chế nhạo sau phiên xử trước Thượng Hội Đồng với tên gọi “Kitô”

Mc 10,46-52: Đức Giêsu Chữa Lành Người Mù Ở Giêrikhô

Đọc trong ngữ cảnh của tác phẩm Marcô, sứ vụ chữa lành của Đức Giêsu bắt đầu bằng một cuộc trừ quỷ trong hội đường Caphácnaum (Mc 1,21-28) và chấm dứt với việc chữa lành anh mù Batimê tại Giêrikhô.

Mt 26,14-27,66: Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu

Cuộc Thương Khó là giai đoạn trọng yếu trong cuộc đời của Đức Giêsu. Đây cũng là trang đen tối trong cuộc đời của Người. Các môn đệ bị bắt chợt, bởi vì họ chờ đợi Thầy họ lên ngai vàng chứ không phải là cái chết thập giá.

Mc 10,35-45: Hai Người Con Zebedee: Đời Môn Đệ

Sau lời loan báo cuộc Thương Khó lần thứ hai và thứ ba, thái độ đối kháng của các môn đệ và giáo huấn mới của Đức Giêsu vẫn cùng một kiểu.

Mt 21,1-11: Đức Giêsu Vào Thành Jerusalem

Cuộc tiến vào Jerusalem trong bầu khí khải hoàn trên một con lừa là hình ảnh đối lại với cuộc tiến lên Núi Sọ (Golgotha), dưới khối nặng của thập giá. Hội Thánh đang nhớ lại cuộc Thương Khó của Chúa, nhưng cũng báo trước vinh quang Phục Sinh (hosanna).

Mc 10,17-30: Đức Giêsu Giáo Huấn Về Của Cải

Điều gì thật sự có giá trị? Điều gì thật sự có ý nghĩa? Cuộc sống hiện tại kết thúc với cái chết. Người giàu đến gặp Đức Giêsu xác tín rằng, có một sự sống đời đời.

Mt 21, 28-32: Bối Cảnh Và Cấu Trúc

Đoạn Tin Mừng Mt 21,28-32 kể câu chuyện về hai người con. Người con thứ nhất “nói không đi làm” nhưng sau đó hối hận và “đi làm”.

Mc 10,2-12: Đức Giêsu Đối Với Việc Ly Dị Và Các Trẻ Em

Có thể nói, trong phần thứ nhất, tác giả Marcô muốn mô tả Đức Giêsu tiếp tục hoạt động, cả trong chuyến đi lên Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này, các môn đệ cần được Thầy giáo huấn kỹ càng để có thể bước theo Thầy.

Nguồn Gốc Dòng Dõi Đức Giêsu Kitô Theo Tin Mừng Matthêu

Nguồn gốc dòng dõi của Chúa Giêsu được ghi viết lại thành gia phả trong Kinh Thánh nơi Tin mừng Chúa Giêsu Kito theo Thánh Matheo Mt 1, 1-17:

Mc 9,38-43.45.47-48: Đức Giêsu Giáo Huấn Riêng Các Môn Đệ

Đây là một cuộc chuyện trò giữa Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai: Đức Giêsu ngồi. Truyện diễn ra “ở nhà” (câu 33), một ngôi nhà ta không biết rõ ai là chủ và tọa lạc ở đâu.

Đức Giêsu - Con Người Của Lời Hứa Trong Tin Mừng Theo Thánh Matthêu

Dựa trên truyền thống Do Thái, thánh Matthêu đã trình bày Đức Giêsu như một Đavít mới, một Môsê mới. Đavít và Môsê là hai khuôn mặt đặc biệt và tiêu biểu trong lịch sử Dân Chúa.

Mc 9,30-37: Con Người Bị Nộp Vào Tay Người Đời

Với lời tiên báo thứ hai này về Thương Khó, tác giả Mc có thể quy hướng hoạt động của Đức Giêsu về Giêrusalem cách dứt khoát hơn.

Mc 13,24-32: Cuộc Quang Lâm Của Con Người

Tiếng nói cuối cùng trên toàn thể lịch sử nhân loại và trên tất cả các tình huống là biến cố Con Người ngự đến trong vinh quang Thiên Chúa (Mc 13,26).

Mc 8,27-35: Lời Tuyên Xưng Đức Tin Của Phêrô Và Lời Loan Báo Thương Khó Lần Đầu

Có thể nói đoạn 8,27-30 đưa quyển TM II sang một khúc quanh, vì chúng ta ghi nhận được nhiều khác biệt giữa phần này với phần trước. Có những thay đổi về từ vựng và cách hành văn

Mc 12,38-44: Đạo Đức Giả Và Quảng Đại Thật

Khung cảnh Đền Thờ, phòng tàng trữ của cải, cùng với những người giàu dâng cúng thật nhiều tiền, càng làm nổi bật sự nhỏ bé, bần khốn của bà góa, một con người không được luật lệ quan tâm bảo vệ.

Catechesis.Net