• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổng Quan Về Ba Thư Gioan

Các thư Gio-an không cho biết rõ tên tác giả. Thư 1Ga cũng không cho biết chức vụ của tác giả. Trong lời tựa (1Ga 1,1-4), tác giả tự xưng ở ngôi thứ nhất, số nhiều

 

“Chia Rẽ Và Hiệp Thông” – “Sự Thật Và Dối Trá” Trong Thư Thứ Nhất Gioan

Thư thứ nhất Gio-an có tương quan với Tin Mừng Gio-an, nhưng Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an được viết trong những bối cảnh khác nhau. Thư thứ nhất Gio-an mô tả tình trạng của cộng đoàn đang bị chia rẽ

“Niên Biểu - Tác Giả - Thể Văn” Của Sách Khải Huyền

Truyền thống cho rằng Gio-an tông đồ là tác giả sách Khải Huyền. Theo truyền thống, Gio-an tông đồ cũng là tác giả Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an

“Đức Giêsu - Con Người Hy Vọng” Trong Sách Khải Huyền

Tân Ước ghi lại sự sống và niềm tin của Hội Thánh vào Vị Chúa của mình, đồng thời vẽ lại khuôn mặt của Đấng Cứu Thế

Ý Nghĩa Các Con Số Trong Sách Khải Huyền

Có thể giải thích hai con số 666 và 616 như thế nào? Có nhiều cách giải thích, nhưng tất cả đều ám chỉ các hoàng đế của đế quốc Rô Ma vào thế kỷ I.

Catechesis.Net