• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

“Đức Giêsu - Con Người Hy Vọng” Trong Sách Khải Huyền

Tân Ước ghi lại sự sống và niềm tin của Hội Thánh vào Vị Chúa của mình, đồng thời vẽ lại khuôn mặt của Đấng Cứu Thế

 

“Niên Biểu - Tác Giả - Thể Văn” Của Sách Khải Huyền

Truyền thống cho rằng Gio-an tông đồ là tác giả sách Khải Huyền. Theo truyền thống, Gio-an tông đồ cũng là tác giả Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an

Ý Nghĩa Các Con Số Trong Sách Khải Huyền

Có thể giải thích hai con số 666 và 616 như thế nào? Có nhiều cách giải thích, nhưng tất cả đều ám chỉ các hoàng đế của đế quốc Rô Ma vào thế kỷ I.

Catechesis.Net