• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khái Lược Sách "Công Vụ Tông Đồ"

Trước khi đọc sách Công vụ Tông đồ (CV), chúng ta nên biết qua một vài điểm quan trọng của sách.

 
Catechesis.Net