• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mc 1, 29 - 39: Từ Thán Phục Đến Đức Tin

Nhưng “một ngày ở Caphácnaum” lại thuộc về toàn bộ rộng lớn hơn (1,14-39), trong đó Đức Giêsu tỏ mình ra tại miền Galilê, đến bờ Biển Hồ, vào thành Caphácnaum

 

Mc 1, 21 - 28: Ý Nghĩa Của Một Lần Trừ Quỷ

Tìm xem với những đoạn văn nào, các tác giả Tin Mừng đã bắt đầu phần tường thuật đời sống công khai của Đức Giêsu, là việc quan trọng.

Đức Giêsu - Một Con Người Làng Nazareth - Do Thánh Maccô Tường Thuật (1)

Khi viết sách Tin Mừng, Mác-cô biết rất rõ mình sẽ phải tô điểm các trình thuật bằng những chi tiết cụ thể không hề có “giá trị lịch sử”, hiểu theo nghĩa của chúng ta ngày hôm nay.

Mc 1, 14 - 20: Đức Giêsu Hành Động Nhờ Trung Gian Các Môn Đệ

Bài Tin Mừng này lấy phần cuối của Lời tựa (Bản tóm tắt hoạt động rao giảng của Đức Giêsu tại Galilê, cc.14-15) và phần đầu của hoạt động của Đức Giêsu tại Galilê (cc. 16-20).

Đức Giêsu - Con Người Lữ Hành Trong Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Xuyên qua Tin Mừng theo Marcô, chúng ta có khả năng thấy được con người lịch sử Giêsu Kitô tương đối trung thực hơn các Tin Mừng khác.

Mc 1,7-11: Đức Giêsu Chịu Phép Rửa

Bản văn 1,7-11 chúng ta đọc hôm nay liên kết lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa với việc Đức Giêsu chịu phép rửa, khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Ba Giai Đoạn Thành Công Và Ba Cách Thức Rao Giảng Của Đức Giê-su Trong Tin Mừng Mác-cô

Đọc Tin Mừng Mác-cô nhiều chương cùng một lúc sẽ nhận ra cấu trúc một đoạn văn dài được dựa trên sự liên kết của các đoạn văn ngắn hơn.

Mc 1,1-8: Sứ Vụ Của Gioan - Khởi Đầu Tin Mừng

Vị Tẩy Giả nhìn người ta lên khỏi nước. Ông gạt đi các lời cám ơn và ca ngợi. Ông nói với họ về “Đấng quyền thế hơn”, Đấng sẽ ban cho họ Thần Khí của đời sống mới.

“Khởi Đầu” Và “Kết Thúc Mở” Trong Tin Mừng Mác-cô

Có thể nói, Tin Mừng Mác-cô bao gồm nhiều sự khởi đầu và không có kết thúc. Nói cách khác, kết thúc của Tin Mừng Mác-cô là kết thúc mở vì là kết thúc bỏ lửng

Mc 13,33-37: Người Giữ Của Canh Thức Ban Đêm

Tại sao lại chỉ lưu ý đến việc “canh thức” ban đêm? Ở đây tác giả Mc nối kết nhiều truyền thống: những lời Đức Giêsu kêu gọi tỉnh thức, dụ ngôn những nén bạc

Tác Giả Giao Tiếp Với Độc Giả Qua Câu Chuyện Trong Tin Mừng Mác-cô

Khi kể chuyện, tác giả có thể giao tiếp với độc giả bằng nhiều cách. Chẳng hạn, tác giả kêu gọi độc giả phải chú ý để hiểu khi tác giả viết: “Các người hãy nghe...” (Mc 4,3)

Mc 1, 12-20: Đức Giêsu Chịu Cám Dỗ Và Các Môn Đệ Đầu Tiên (4)

Vào lúc chịu phép rửa, Đức Giê-su vừa được Thiên Chúa đặt làm vua và làm ngôn sứ.

Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Hai: “Bí Mật Công Khai” - Cấm Không Được Nói Mà Ai Cũng Biết!

Người đọc sẽ ngạc nhiên trong cách trình bày của Tin Mừng Mác-cô về đề tài tương phản và nghịch lý: “Bí mật công khai.” Làm thế nào “bí mật” lại có thể đi với sự đối lập là “công khai”?

Mc 1,2-8: Tương Quan Giữa Đức Giêsu Và Gioan Tẩy Giả Trong Tin Mừng Maccô (3)

Chân dung ông Gio-an Tẩy Giả được trình bày khá phức tạp trong các sách Tin Mừng. Chúng tôi không chủ ý bàn về vấn đề này.

Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu Dưới Ngòi Bút Của Tác Giả Tin Mừng Luca

Bài trình thuật Thương Khó của Đức Giêsu trong Tin Mừng theo tác giả Luca, một Tin Mừng mà chính soạn giả đã quả quyết là được soạn thảo theo phương pháp sử học cổ điển thời ấy

Mc 1, 1: “Khởi Đầu Tin Mừng Của Đức Giêsu - Đấng Kitô - Con Thiên Chúa” (2)

Từ “Tin Mừng” nói về việc Nước Thiên Chúa đã đến gần. Chính Đức Giê-su là vua thực sự của triều đại Thiên Chúa trên trái đất này

Catechesis.Net