• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mc 13,24-32: Cuộc Quang Lâm Của Con Người

Tiếng nói cuối cùng trên toàn thể lịch sử nhân loại và trên tất cả các tình huống là biến cố Con Người ngự đến trong vinh quang Thiên Chúa (Mc 13,26).

 

Mc 12,38-44: Đạo Đức Giả Và Quảng Đại Thật

Khung cảnh Đền Thờ, phòng tàng trữ của cải, cùng với những người giàu dâng cúng thật nhiều tiền, càng làm nổi bật sự nhỏ bé, bần khốn của bà góa, một con người không được luật lệ quan tâm bảo vệ.

Mc 7,31-37: Đức Giêsu Chữa Người Vừa Điếc Vừa Ngọng

Sau khi Đức Giêsu bị dân Nadarét loại trừ, các môn đệ được sai đi rao giảng sự sám hối và trừ quỷ. Nhưng khi Người đề nghị cho đám đông ăn, thì các môn đệ sửng sốt

Mc 10,46-52: Đức Giêsu Chữa Lành Người Mù Ở Giêrikhô

Đọc trong ngữ cảnh của tác phẩm Marcô, sứ vụ chữa lành của Đức Giêsu bắt đầu bằng một cuộc trừ quỷ trong hội đường Caphácnaum (Mc 1,21-28) và chấm dứt với việc chữa lành anh mù Batimê tại Giêrikhô.

Mc 7,1-8.14-15.21-23: Trong Sạch Và Ô Uế: Truyền Thống Của Người Phàm Và Điều Răn Của Thiên Chúa

Đức Giêsu đặt điều răn của Thiên Chúa ở ngay trung tâm (c. 8). Tất cả lối cư xử của chúng ta đều được quy định bởi các điều răn: tất cả những gì chống lại các điều răn hoặc ngăn cản thực thi các điều răn đều là lời nói của loài người.

Mc 10,35-45: Hai Người Con Zebedee: Đời Môn Đệ

Sau lời loan báo cuộc Thương Khó lần thứ hai và thứ ba, thái độ đối kháng của các môn đệ và giáo huấn mới của Đức Giêsu vẫn cùng một kiểu.

Mc 6,30-34: Đức Giêsu Với Các Tông Đồ Và Dân Chúng

Đức Giêsu đã gọi Nhóm Mười Hai và sai đi từng hai người một(6,7.12). Bản văn hôm nay tường thuật việc các ông trở về báo cáo công việc đã làm với Thầy.

Mc 10,17-30: Đức Giêsu Giáo Huấn Về Của Cải

Điều gì thật sự có giá trị? Điều gì thật sự có ý nghĩa? Cuộc sống hiện tại kết thúc với cái chết. Người giàu đến gặp Đức Giêsu xác tín rằng, có một sự sống đời đời.

Mc 6,7-13: Đức Giêsu Sai Nhóm Mười Hai Đi

Đức Giêsu đã thiết lập Nhóm Mười Hai với hai mục tiêu: họ phải ở với Người và phải được Người cử đi loan báo Tin Mừng và trừ quỷ (3,14t). Kể từ khi được Người chỉ định, Nhóm Mười Hai ở với Người, đồng hành với Người

Mc 10,2-12: Đức Giêsu Đối Với Việc Ly Dị Và Các Trẻ Em

Có thể nói, trong phần thứ nhất, tác giả Marcô muốn mô tả Đức Giêsu tiếp tục hoạt động, cả trong chuyến đi lên Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này, các môn đệ cần được Thầy giáo huấn kỹ càng để có thể bước theo Thầy.

Mc 6, 1-6: Đức Giêsu Về Thăm Nadarét

Ngay từ đầu Tin Mừng, tác giả Máccô cho thấy Đức Giêsu hành động với uy quyền trước toàn dân (1,16–3,12). Nhưng sau đó, những trở ngại đã xuất hiện: thân nhân Người đi bắt Người về, vì cho rằng Người đã mất trí (3,21)

Mc 9,38-43.45.47-48: Đức Giêsu Giáo Huấn Riêng Các Môn Đệ

Đây là một cuộc chuyện trò giữa Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai: Đức Giêsu ngồi. Truyện diễn ra “ở nhà” (câu 33), một ngôi nhà ta không biết rõ ai là chủ và tọa lạc ở đâu.

Mc 5, 21 - 43: Đức Giêsu Chữa Lành Bà Bị Băng Huyết Và Cho Con Gái Ông Gia-ia Sống Lại

Đoạn văn này tổng hợp hai truyện về chữa lành (con gái ông Gia-ia [Mc 5,21-24.35-43] và bà băng huyết [Mc 5,25-43]). Đây là một ví dụ nữa về cấu trúc “tháp ghép [sandwich construction]” của tác giả

Mc 9,30-37: Con Người Bị Nộp Vào Tay Người Đời

Với lời tiên báo thứ hai này về Thương Khó, tác giả Mc có thể quy hướng hoạt động của Đức Giêsu về Giêrusalem cách dứt khoát hơn.

Mc 4, 35 - 41: Đức Giêsu Dẹp Yên Bão Tố

Chiếc thuyền là nơi để Đức Giêsu mạc khải đặc biệt cho các môn đệ (4,35-41; 6,45-52) và là nơi Người chờ đợi các ông tỏ ra hiểu biết các hành vi quyền lực của Người (8,17-21).

Mc 8,27-35: Lời Tuyên Xưng Đức Tin Của Phêrô Và Lời Loan Báo Thương Khó Lần Đầu

Có thể nói đoạn 8,27-30 đưa quyển TM II sang một khúc quanh, vì chúng ta ghi nhận được nhiều khác biệt giữa phần này với phần trước. Có những thay đổi về từ vựng và cách hành văn

Catechesis.Net