• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Khía Cạnh Thần Học (1)

Mỗi soạn giả nhìn chủ đề tín lý của Tin Mừng Luca một khác. E.E. Ellis (1) cho rằng chủ đề đó là bản chất tư cách Kitô và sứ vụ của Chúa Giêsu

 

Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Lịch Sử Hay Thần Học

Cho tới thế kỷ 19, ít có người thắc mắc về tính lịch sử của những điều Thánh Luca ghi lại trong tin mừng của ngài. Nhưng đến thế kỷ 19, các nhà duy lý của Đức bắt đầu

Lc 2, 22 - 40: Dâng Đức Giêsu Trong Đền Thánh

Chương 1–2 của Tin Mừng Luca có ý tưởng chủ đạo là sự hoàn tất lời Thiên Chúa hứa ban Đấng Mêsia.

Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Khía Cạnh Văn Chương

Hầu hết các học giả ngày nay đều nhìn nhận giá trị văn chương cao, nhất là văn chương Hy Lạp, của Tin Mừng Luca. Điều này không lạ

Lc 2,1-20: Máng Cỏ Và Vinh Quang Thiên Quốc

Biến cố được kể ra ở đây có những nét tương phản nổi bật. Về cuộc chào đời của Đức Giêsu, bản văn nói đến bằng những câu ngắn ngủi và đơn giản, khiến độc giả hiểu là tự nó, cuộc chào đời này không có gì đặc biệt;

Tìm Hiểu Khái Lược Tin Mừng Thứ Ba: Mục Tiêu Và Các Chủ Đề - 03

Tin Mừng theo Thánh Luca dựa vào nhiều nguồn tài liệu khác nhau như ta đã trình bày tại Chương Hai. Nhưng câu hỏi được đặt ra là nó được soạn thảo cho ai, và với mục tiêu gì.

Lc 1,26-38: Ơn Gọi Của Đức Trinh Nữ Maria

Tác giả Luca cho thấy vẫn là Sứ thần Gabriel, đấng đã đến gặp ông Zacharias, loan báo cuộc chào đời của Đức Giêsu. Khung cảnh thời gian là “tháng thứ sáu” rõ ràng phản ánh bút pháp của Luca, vì nhằm nối kết truyện này với phần kết của truyện Gioan Tẩy Giả (Lc 1,24b-25).

Tìm Hiểu Khái Lược Tin Mừng Thứ Ba: Niên Biểu Và Các Nguồn - 02

Tin Mừng Luca được soạn trước năm 70: Đây là chủ trương của đại đa số học giả Công Giáo và cả của một số học giả không Công Giáo.

Lc 24,13-35: Cuộc Lữ Hành Emmau

Sau khi các phụ nữ đã mang sứ điệp Phục Sinh đến cho cộng đoàn (23,55–24,12), tác giả Luca mô tả hai cuộc hiện ra của Đức Giêsu Phục Sinh

Tìm Hiểu Khái Lược Tin Mừng Thứ Ba: Soạn Giả Và Tác Phẩm - 01

Tên Luca xem ra không được ai biết đến trước thời đại Kitô Giáo, nhưng tên Lucanus thì khá quen thuộc trên các bản khắc.

"Bài Giảng Trên Núi" Hay "Bản Hiến Chương Nước Trời"

Theo như các giáo phụ đã nói, đây là bài giảng từ trên núi: nó mời bạn hãy đi lên núi, bạn đừng bao giờ dừng bước!

Catechesis.Net