• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khái Quát Về Sách Huấn Ca

Sách Huấn Ca nằm trong các sách giáo huấn về khôn ngoan, sau Thánh vịnh sách này được dùng nhiều trong phụng vụ.

 

Tìm Hiểu Sách Khôn Ngoan

Theo ngôn ngữ của người xưa, nói đến khôn ngoan là nói đến số phận thực của con người. Lẽ tự nhiên con người khao khát sống vĩnh cửu.

Khái Lược Về Sách Gióp

Ông Gióp, một người ngoại giáo lắm của, nhiều con và chỉ biết ăn ngay ở lành với một lòng kính sợ Thiên Chúa.

Tìm Hiểu Sách Châm Ngôn

Trong Cựu ước có một số sách quen gọi là sách giáo huấn đó là: Châm ngôn, Gióp, Giảng viên, Huấn ca, Khôn ngoan, Diễm ca.

Catechesis.Net