• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hành Trình Giao Ước Giữa Thiên Chúa Và Con Người Qua Lịch Sử Cứu Độ

Lịch sử cứu độ là bản trường ca vô tận diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Chính tình yêu của Ngài, Đấng tác tạo mọi sự, đã làm nên lịch sử thánh.

 

Lòng Thương Xót: Kinh Thánh Và Thần Học

“Thương xót” là gì? Câu trả lời đơn giản nhất là: “thương xót” là danh từ tương đương với “misericordia” trong tiếng Latinh (mercy tiếng Anh)

Mở Ra Những Biên Cương Thần Học Á Châu

Là những Kitô hữu Á Châu, có lẽ mỗi chúng ta đều khát khao kiếm tìm một cách thức riêng, một thần học riêng mang đặm nét Á Châu để trình bày sự quan phòng của Thiên Chúa cho những con người Á Châu

“Thuyết Tương Đối”: Vấn Đề Của Đức Tin Hôm Nay

Dưới nhãn hiệu gặp gỡ các nền văn hóa, “Thuyết Tương Đối” xem ra trở thành triết lý chính hiệu của nhân loại. Cả Tây phương lẫn Đông phương, sự kiện này làm cho nó có một sức mạnh hầu như vô địch.

Thần Học Tại Á Châu

Nói đến thần học Á Châu, chúng ta đừng vội nghĩ ngay đến bộ Tổng Luận Thần Học như của Thánh Tô-ma A-qui-nô, viết trong nhãn giới Á Châu.

Khoa Học Và Đức Tin

Nếu căn cứ trên những hiểu biết khoa học ngày nay và dựa theo lập trường chính thức của Giáo Hội mà hiệu chỉnh mối tương quan giữa khoa học và đức tin lại cho đúng, thì xét cho cùng, đó không phải là việc làm luống công vô ích.

Những Chuyển Biến Của Thần Học Sau Công Đồng Vatican II

Sau Công đồng, các sách giáo khoa về thần học đã được viết lại, không những nhằm tiếp nhận đạo lý của Va-ti-ca-nô II, nhưng nhất là đẩy mạnh những đường hướng mà Công đồng đã mở.

Những Con Đường Của Thần Học Tự Nhiên

Đề mục thần học tự nhiên (théologie naturelle) chỉ một địa bàn nghiên cứu và một phương pháp luận. Địa bàn nghiên cứu (thần học) bao gồm vấn đề hiện hữu và các thuộc tính của Thiên Chúa (hoặc các thiên chúa, nếu có nhiều).

Kinh Nghiệm Tôn Giáo Và Mặc Khải Kitô Giáo

Lịch sử của dân Do Thái hay Cựu ước là ‘tiền thân’ của sự thành toàn mạc khải với công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu Ngôi Lời nhập thể.

Nhận Định Về Phong Trào "Sứ Điệp Từ Trời"

Phong trào mệnh danh là “Sứ điệp từ trời” đã xuất hiện từ tháng 11 năm 2010 tại Châu Âu, và cho đến nay đã được quảng bá hầu như rộng khắp trên toàn thế giới.

Mạc Khải Và Dấu Lạ (Révélation et Miracle)

Để đức tin và lý trí có thể hòa hợp với nhau cùng với sự trợ lực bên trong của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã muốn dùng những bằng chứng ngoại tại của mạc khải tức là những biến cố thiên linh

Nhận Định Hiện Tượng “Sứ Điệp Từ Trời” Của “Maria Divine Mercy” Qua Lăng Kính Thần Học Tín Lý

Những “sứ điệp từ trời” được cho biết là do một tác giả nữ “nặc danh”, dưới tên giả là “MARIA DIVINE MERCY” [Maria, lòng thương xót của Thiên Chúa], tự xưng mình là người được Thiên Chúa-Ba Ngôi và Đức Maria khải thị và mặc khải

Mạc Khải Và Việc Nhập Thể

Thần học hiện đại có khuynh hướng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa mạc khải và con người Chúa Kitô. Chúa Kitô là tất cả mạc khải, là trung tâm của toàn thể lịch sử mạc khải.

Đánh Giá Thần Học Về Maria Divine Mercy

Thông điệp sai lầm này cực kỳ nguy hiểm cho các thành viên của Giáo Hội Công Giáo, khi nó truyền đi nguy cơ dẫn đến hình thức “ly giáo” hay tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo

Mạc Khải Và Đức Tin

Ý niệm mạc khải tự bản chất là tương quan: mạc khải luôn luôn xảy ra trong tương quan với một cá nhân hay một cộng đoàn.

Giải Phóng Và Thần Học Giải Phóng

Các vị giáo hoàng từ Đức Phaolô VI tới Đức Phanxicô đều hiểu giải phóng theo chiều hướng trên, và không hề quên đề cập tới cảnh nghèo vật chất và nhu cầu phải dấn thân vì người nghèo.

Catechesis.Net