• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đức Giêsu - Đấng Cứu Thế Và Con Thiên Chúa

Có lẽ niềm tin nền tảng nhất của người tín hữu vào Đức Giêsu Nazarét, đó là Người đã đến giải cứu một hoàn cảnh vô vọng. Niềm tin Kitô giáo bắt đầu với cảm nghiệm rằng Đức Giêsu đã hành động khác biệt.

 

Mầu Nhiệm Nhập Thể Theo Lược Đồ Thần Học Của Chalcédoine

Chúng ta đã quá quen dùng từ ngữ “nhập thể” để chỉ mầu nhiệm Con Thiên Chúa đồng bản thể với Thiên Chúa, đã làm người và ở giữa loài người chúng ta.

Kitô Học Từ Công Đồng Vatican II Đến Nay

Một Kitô học có tính thần học hơn, một Kitô học có tính lịch sử hơn và một Kitô học có khả năng hơn trong việc tổng hợp hai chiều kích này trong khi vẫn tuyên xưng tính độc đáo của Chúa Giêsu Kitô

Một Vài Nét Đặc Trưng Về Khuôn Mặt Đức Kitô Theo Công Đồng Vatican II

Chúng ta thường nghe nói Vatican II là công đồng nói về Giáo hội. Điều đó mới đúng một nửa mà thôi.

Khảo Luận Về Kitô Học: Emmanuel (11)

Không chỉ giúp cho hiểu biết về Ðức Kitô, Kitô học còn ảnh hưởng lớn đến toàn bộ cuộc sống, mang lại lẽ sống chính thực cho những ai quyết tâm theo Ngài.

Kinh Tin Kính: Vì Loài Người Và Để Cứu Rỗi Chúng Tôi

Về chủ đề ‘‘Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi’’, giáo phụ Origène cho rằng : Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian là đề cứu rỗi loài người.

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô - Đấng Cứu Độ Duy Nhất (10)

Ðây là một chủ đề trụ cột của Kitô giáo. Toàn bộ Kitô học quy chiếu về điểm này, vì trong tiến trình lịch sử, việc suy tư về Ðức Kitô đã phát sinh từ niềm tin vững chắc ấy.

Đức Giêsu Lịch Sử Và Đức Giêsu Niềm Tin

Đối với truyền thống nguyên thủy của Kitô giáo, Chúa Giêsu trước hết không phải là khuôn mặt của quá khứ, nhưng đúng hơn là Chúa phục sinh, đang hiện diện với đầy đủ ý chí, quyền lực và lời nói.

Khảo Luận Về Kitô Học: Công Trình Của Đức Kitô (9/2)

Tước hiệu “Cứu tinh” (Sôtêr) không xuất hiện trong các văn bản cổ xưa thời đầu; và nói chung, so với các tước hiệu khác, Tân Ước ít khi dùng đến tước hiệu này

Những Vấn Nạn Hiện Nay Về Kitô Học Và Tân Ước (2)

Trong cuộc đời phục vụ của Ngài, Đức Giêsu đã gieo vãi các hạt giống của những gì sau này lớn lên sẽ giúp thế giới nhận ra con người của Ngài. Điều mà ngày nay chúng ta gọi là Kitô học "một từ không có trong Tân Ước

Khảo Luận Về Kitô Học: Công Trình Của Đức Kitô (9/1)

Thuật ngữ “Cứu độ học” là từ dịch của danh từ Soterio­logia trong tiếng Latinh. Từ Hylạp (Tân Ước) Sôtêría có nghĩa là việc cứu rỗi, và lógos là lời, ý, hoặc trí, v.v.

Những Vấn Nạn Hiện Nay Về Kitô Học Và Tân Ước (1)

Các trình thuật Phúc Âm có cống hiến cho chúng ta một bản tường thuật cẩn thận và chính xác về giáo huấn cũng như những cử chỉ và việc làm của Đức Giêsu Nadarét không?

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Giêsu Kitô Chịu Chết (8/2)

Mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm Ðức Giêsu bị hãm hại. Những khía cạnh thâm vi nhất của mầu nhiệm này tiềm ẩn ở trong tận trong cõi lòng sâu thẳm của Ðức Giêsu

Đức Giêsu Trong Tân Ước

Một khi đã thấy được khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô nhờ các sách Tin Mừng, chúng ta sẽ đọc các giáo huấn của các Tông đồ Giacôbê, Phêrô, Gioan, Giuđa để xác tín hơn về ơn gọi của người kitô hữu trong xã hội trần gian.

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Giêsu Kitô Chịu Chết (8/1)

Qua kinh tin kính, chúng ta tuyên xưng: “Vì chúng ta, Ngài chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Phongxiô Philatô...”

Các Chủ Trương Lầm Lẫn Trong Kitô Học Sau Công Đồng Vatican II

Công đồng Vatican II chắc chắn là công đồng chú tâm vào bản sắc và sứ mệnh của Giáo Hội. Nó thúc đẩy các giáo hội địa phương mạnh dạn dấn thân vào cuộc đối thoại với các nền văn hóa

Catechesis.Net