• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khảo Luận Về Kitô Học: Công Trình Của Đức Kitô (9/1)

Thuật ngữ “Cứu độ học” là từ dịch của danh từ Soterio­logia trong tiếng Latinh. Từ Hylạp (Tân Ước) Sôtêría có nghĩa là việc cứu rỗi, và lógos là lời, ý, hoặc trí, v.v.

 

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Giêsu Kitô Chịu Chết (8/2)

Mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm Ðức Giêsu bị hãm hại. Những khía cạnh thâm vi nhất của mầu nhiệm này tiềm ẩn ở trong tận trong cõi lòng sâu thẳm của Ðức Giêsu

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/1)

Hiện nay, không ai là không nhìn nhận Ðức Giêsu là con người thật; và hơn bao giờ hết, ngày nay việc nhận thức kia đóng giữ một tầm trọng yếu rất rộng lớn

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Giêsu Kitô Chịu Chết (8/1)

Qua kinh tin kính, chúng ta tuyên xưng: “Vì chúng ta, Ngài chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Phongxiô Philatô...”

Khảo Luận Về Kitô Học: Những Dạng Loại Kitô Học Trong Tân Ước (4/3)

Tư tưởng của Phaolô mang tính chất “quy Kitô” (Christocentric), tức là đặt Ðức Kitô làm tâm điểm. Muốn nghiên cứu tư tưởng của Phaolô, thì trước hết, cần phải ý thức Ðức Kitô không chỉ là đối tượng học hỏi của tác giả

Khảo Luận Về Kitô Học: Hành Trình Trắc Trở Của Kitô Học (7)

Sau công đồng Nixêa, hòa bình vẫn không được vãn hồi trong Giáo hội đông phương; tranh luận chống lạc giáo Ariô cứ kéo dài dai dẳng.

Khảo Luận Về Kitô Học: Những Dạng Loại Kitô Học Trong Tân Ước (4/2)

Các sách thường được gọi là “Tin Mừng theo...” không phải là những văn bản xưa nhất trong Tân Ước. Bốn cuốn sách ấy cũng không phải là những tập tiểu sử viết về cuộc đời của Ðức Giêsu.

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Giêsu Là Thiên Chúa (6)

"Biến cố Con Thiên Chúa nhập thể – biến cố độc nhất vô nhị – không hàm ý nói rằng Ðức Giêsu Kitô một phần là Thiên Chúa một phần là con người

Khảo Luận Về Kitô Học: Những Dạng Loại Kitô Học Trong Tân Ước (4/1)

Sở dĩ có thể nói đến những hay nhiều dạng loại Kitô học như thế, là vì Tân Ước quả cho phép đọc thấy nhiều quan niệm khác nhau về Ðức Kitô.

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/5)

Ðây là một vấn đề rất tế nhị và phức tạp. Ðức Giêsu đã hiểu biết những gì? Tầm hiểu biết của Ngài về thế giới và con người, về Thiên Chúa và chính bản thân mình

Khảo Luận Về Kitô Học: Phục Sinh - Khởi Điểm Của Kitô Học (3/2)

Biến cố Ðức Giêsu sống lại không phải là một trong những trường hợp tương tự cùng thuộc một “loại,” tựa như cái chết của bác Năm nằm trong “loại” định luật phải chết của hết mọi người

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/4)

Theo dư luận Do thái thời ấy – đặc biệt là giữa những người đạo đức – Ðức Giêsu tỏ ra hơi bài ngoại. Thí dụ khi người đàn bà Liban, ở thành Tyrô, đến gặp Ngài

Khảo Luận Về Kitô Học: Phục Sinh - Khởi Điểm Của Kitô Học (3/1)

Khoa học nào cũng đều phải chọn một khởi điểm; Kitô học cũng vậy. Việc lựa chọn đó không phải là không quan trọng hay vô bổ

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/3)

Trong Tân Ước, đọc thấy có hai đường hướng suy tư về Ðức Kitô. 1) Một là đào sâu chiều kích tiên nghiệm và nêu bật tính cách thiên sai và thần linh của Ngài

Khảo Luận Về Kitô Học: Đấng Muôn Dân Trông Đợi (2)

Tại sao bắt đầu với chủ đề này? Kitô học vốn là lời đáp trả cho một câu hỏi. Vì thế, cần phải khởi đầu với việc đi tìm cho ra “câu hỏi” ấy: câu hỏi về Ðức Kitô.

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/2)

Ngày nay, có nhiều phương tiện học hỏi hơn thời trước. Các khoa chú giải và sử học, thần học kinh thánh và các khoa nhân văn đều cùng nhau góp phần vào nỗ lực tìm kiếm sự thật về con người Giêsu Nadarét

Catechesis.Net