• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nền Tảng Tân Ước Của Linh Đạo Linh Mục

Linh đạo là những kinh nghiệm sống động về niềm tin Kitô giáo, theo nghĩa phổ quát cũng như chuyên biệt. Linh đạo bao gồm: những cảm nghiệm về Thiên Chúa hay một hệ thống niềm tin và xác tín, bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc về bản thân mình và thế giới.

 

Chuẩn Bị Cho Việc Phục Vụ Trong Thừa Tác Vụ Linh Mục

Tân Ước lại nhìn vai trò của chúng ta một cách khác. Chủ công trình chính là Thiên Chúa hoặc Chúa Thánh Thần. Chúng ta là những viên đá. Đối với chúng ta, xây dựng nghĩa là được xây dựng.

Bí Tích Hôn Nhân – Phần III

Trước hết chúng ta hãy điểm qua cách thức cử hành hôn phối trải qua lịch sử, để hiểu biết việc “hội nhập văn hóa” của phụng vụ. Sau đó, chúng ta sẽ phân tích nghi thức phụng vụ hiện hành. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên quy tắc Lex orandi, lex credendi.

 

 

Lịch Sử Linh Đạo Các Linh Mục

Các sách báo tài liệu về đường nên thánh của các linh mục không thiếu; gần đây hơn cả là Tông huấn “Pastores dabo vobis” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bàn về việc đào tạo linh mục.

Bí Tích Hôn Nhân – Phần IIb

Trong chương vừa qua, chúng ta đã thu lượm các dữ kiện liên quan đến đức tin của Giáo hội về bí tích hôn nhân (auditus fidei). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và những hệ luận của nó (intellectus fidei).

 

 

Huyền Nhiệm Ơn Gọi Linh Mục Nhìn Từ Ơn Gọi Của Abraham

Mỗi tiếng gọi, mỗi ơn gọi là một sự thể hiện cụ thể của tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã ‘bước vào’ lịch sử nhân loại và miệt mài tìm kiếm con người, không gì khác hơn là để yêu thương, trao ban chính mình.

Bí Tích Hôn Nhân – Phần IIa

Những chương đầu tiên của sách Sáng thế cho ta thấy ý định của Đấng Tạo hoá dành cho hôn nhân: dấu chỉ của tình yêu, hợp tác với chương trình sáng tạo (GLCG 1604).

 

 

Linh Mục - Người Là Ai?

Từ công đồng Trentô đến nay, căn cước của linh mục thường được mô tả qua chức vụ tư tế (sacerdos): linh mục thay mặt Đức Kitô để dâng thánh lễ, giải tội và ban bí tích.

Bí Tích Hôn Nhân – Phần I

Đặc trưng của sự “liên kết vợ chồng” ở chỗ hai người nam nữ trở thành “một xác thể” (una caro), theo thuật ngữ của Kinh thánh (St 2,24; Mt 19,6). Thuật ngữ không chỉ giới hạn vào sự giao hợp sinh lý nhưng còn muốn nói đến một sự liên kết bền vững giữa người nam và người nữ, bao hàm chiều kích thể lý cũng như tinh thần.

 

 

Khái Quát Về Bí Tích Truyền Chức Thánh (Ordo)

Thánh Truyền minh chứng việc chính Thiên Chúa thiết lập phẩm trật Hội Thánh, việc chuyển giao quyền tư tế qua việc đặt tay và lời nguyện và nhờ đó mà được trao ban ân sủng nội tâm.

Bí Tích Hôn Nhân – Giới Thiệu

Hôn nhân có thể được tìm hiểu dưới nhiều khía cạnh: lịch sử, nhân học, thần học, pháp luật, xã hội học, vv… Trong thần học, hôn nhân là đề tài cho nhiều chuyên ngành: Kinh thánh, thần học tín lý và luân lý, giáo luật, mục vụ. Chúng ta chú trọng cách riêng đến khía cạnh tín lý (bí tích) kèm theo phụng vụ và giáo luật.

 

 

Linh Mục Đồng Hành Với Dân Chúa

Hai người trên đường đến Emmau vừa đi vừa chuyện vãn… và hơn nữa còn “bàn cãi” với nhau.

Tính Bổ Túc Giữa Người Nam Và Người Nữ Theo Quan Điểm Của Do Thái Và Kitô Giáo

Một chứng từ rõ ràng khác của Thánh Kinh đối với sự bình đẳng này tìm thấy nơi vị trí của người nam và người nữ được cứu chuộc trong Chúa Kitô. Trong thư gửi tín hữu Galatians 3:28 cho thấy rõ: các phân biệt theo phái tính không có liên hệ gì tới thế đứng và công phúc ta có trong Chúa Kitô.

Học Thuyết Tôma Và Thần Học Đương Đại Về Chức Linh Mục

Thánh Tôma đã định nghĩa chức linh mục thừa tác trong mối liên hệ với bí tích Thánh Thể, nghĩa là xét trong năng quyền thánh hiến mình và máu Chúa Kitô.

Linh Đạo Tình Yêu Vợ Chồng

Niềm vui của Tình yêu vợ chồng đã được biểu lộ một cách công khai qua nghi thức hôn phối. Nghi thức này nhắc nhớ và đòi buộc hai bạn đời những gì khi chính thức tuyên bố và nguyện hứa yêu nhau? Những điều tuyên bố và nguyện hứa yêu nhau nào? Những lời tuyên bố và nguyện hứa yêu nhau đã tạo thành một linh đạo tình yêu nào?

Bí Tích Hôn Nhân – Phụ Lục

Tầm quan trọng của gia đình (GĐ) có thể được phân tích dưới ánh sáng của mạc khải, hoặc theo lý trí. Trước tiên, chúng ta ôn lại những dữ kiện căn bản của Kinh thánh (Cựu ước và Tân ước), và sau đó, chúng ta sẽ phân tích nhờ sự suy tư lý trí.

 

 

Catechesis.Net