• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thần Khí Với Đời Sống Thiêng Liêng (6/2)

Các ân huệ thường được quan niệm như là những “tập tính” thiên phú, được trao ban cho tín hữu cùng với ơn công chính hóa và ơn nghĩa tử thần linh.

 

Thần Khí Với Đời Sống Thiêng Liêng (6/1)

Kitô giáo hiểu rằng đời sống “thiêng liêng” phát xuất từ Thần Khí Thiên Chúa, Đấng ngự trong tâm hồn tín hữu và biến đổi tình trạng hiện hữu “theo xác thịt” sang thể dạng hiện hữu “theo thần khí.”

Bản Tính Của Giáo Hội: Mầu Nhiệm Giáo Hội Qua Những Hình Bóng

The Lord is My Shepherd - Simon Dewey

 

Mầu nhiệm Giáo Hội phong phú và phức tạp đến nỗi không thể tóm gọn vào trong một công thức. Hơn nữa, vì là một mầu nhiệm, nên ngôn ngữ loài người, phát nguyên từ kinh nghiệm giác quan

Thần Khí Với Giáo Hội (5/2)

Chức năng tư tế của Đức Kitô nói lên chiều kích trung gian của Ngài, qua hành vi thờ phượng và thánh hóa. Ngài là Đấng Trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa với con người (x. 1Tm 2:5)

Bản Tính Của Giáo Hội: Giáo Hội Là Môt Bí Tích

Giáo Hội ở trong Ðức Kitô như là bí tích hoặc dấu chỉ và là khí cụ của dây kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, và giữa toàn thể nhân loại”

Thần Khí Với Giáo Hội (5/1)

Trong Tân Ước, có thể đọc thấy một số văn đoạn trình bày về một dạng “sứ mạng” của Thánh Thần. Sau khi đề cập đến sự việc Đức Giêsu hứa ban “dòng nước hằng sống”

Bản Tính Của Giáo Hội: Giáo Hội Là Nhiệm Thể Chúa Kitô

Dân mới ấy của Thiên Chúa đã được thiết lập nhờ hy tế Ðức Kitô, được nuôi dưỡng bằng thịt và máu của Ngài, sống bằng chính sự sống của Ngài và như là hiện thân của chính Ngài ở trong lịch sử.

Thần Học Về Chúa Thánh Thần (4/2)

Thuật ngữ “ngôi vị” phát xuất từ từ persona trong tiếng La tinh; thoạt đầu có nghĩa là chiếc mặt nạ, là “nhân vật,” hoặc vai diễn trong các vở kịch.

Bản Tính Của Giáo Hội: Giáo Hội Là Dân Thiên Chúa

Dân Thiên Chúa là danh hiệu đặc thù và ưu tuyển được Công Đồng Vatican II dùng để chỉ về Giáo Hội. Hiến chế tín lý về Giáo Hội dành cả chương hai cho chủ đề này.

Thần Học Về Chúa Thánh Thần (4/1)

Như đã thấy, thần học đang phải đối diện với những khó khăn đặc biệt trong việc xác định cho thích đáng và minh bạch “bản tính” và “sự sống” của Chúa Thánh Thần.

Nguồn Gốc Giáo Hội: Giáo Hội Duy Nhất

“Căn cứ vào nguồn gốc, Hội Thánh phải duy nhất: ‘Mẫu mực tối cao và nguyên lý của mầu nhiệm này là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi của một Thiên Chúa duy nhất: Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần’.

Nguồn Gốc Giáo Lý Về Chúa Thánh Thần (3)

Các Tông phụ và còn đông số hơn nữa, là các Giáo phụ, cũng đã dùng các phạm trù triết học phổ biến trong thời đó để tiến hành công tác đối thoại

Nguồn Gốc Giáo Hội: Đức Giêsu Và Tiến Trình Thành Lập Giáo Hội

Giáo Hội là một dữ kiện lịch sử. Như bất cứ dữ kiện nào, Giáo Hội cũng có một tiến trình lịch sử với những giai đoạn: khởi đầu, phát triển và thành tựu.

Chúa Thánh Thần Trong Kinh Thánh (2)

Bất cứ một suy tư kitô nào về Thiên Chúa đều phải được “kín múc” từ nơi các nguồn mạc khải. Cách riêng, thần học về Thần Khí Thiên Chúa phải biết truy tầm nơi Lời Thiên Chúa

Nguồn Gốc Giáo Hội: Chuẩn Bị Giáo Hội Trong Cựu Ước

“Từ nguyên thủy, Giáo Hội đã được tiên báo bằng hình bóng, được chuẩn bị cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong giao ước cũ, và đã được thành lập trong thời cuối cùng”.

Khái Luận Thần Học Về Chúa Thánh Thần (1)

Có không ít kitô hữu cho rằng giai đoạn lịch sử trong những thế kỷ gần đây – hoặc xa hơn nữa, tức kể từ lúc khai mở Công Vụ Tông Đồ trở đi

Catechesis.Net