• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nguồn Gốc Giáo Hội: Đức Giêsu Và Tiến Trình Thành Lập Giáo Hội

Giáo Hội là một dữ kiện lịch sử. Như bất cứ dữ kiện nào, Giáo Hội cũng có một tiến trình lịch sử với những giai đoạn: khởi đầu, phát triển và thành tựu.

 

Nguồn Gốc Giáo Hội: Chuẩn Bị Giáo Hội Trong Cựu Ước

“Từ nguyên thủy, Giáo Hội đã được tiên báo bằng hình bóng, được chuẩn bị cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong giao ước cũ, và đã được thành lập trong thời cuối cùng”.

Giáo Hội Bắt Nguồn Từ Chúa Ba Ngôi

Chương đầu của Hiến Chế “De Ecclesia” của Vatican II (Lumen Gentium) cho thấy việc khám phá lại những chiều sâu Ba Ngôi của Giáo hội

Mọi Người Được Kêu Gọi Nên Thánh Theo Hiến Chế Lumen Gentium

Cách đây ít ngày chúng ta đã mừng kỷ niệm 50 năm kết thúc Vatican II và cử hành năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta phải nói rằng, sự liên kết giữa chủ đề lòng thương xót và Công Đồng Vatican II là không có độc tài hay là không quan trọng.

Giáo Hội: Bí Tích Của Hi Vọng

Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng Hi Vọng của Người đáp ứng những hoài bão và mong đợi sâu xa nhất của nhân loại. Đức Giêsu lịch sử không còn hiện diện trên trần gian này nữa.

Nguồn Gốc Giáo Hội: Chiều Kích Ba Ngôi Của Giáo Hội

Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự; vậy, Người cũng là căn rễ, là nền tảng của Giáo Hội. Hơn nữa, mạc khải đã cho thấy rõ chỗ đứng độc đáo của Giáo Hội trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Giáo Hội Của Các Giáo Hội (1)

Kinh nghiệm đã cho chúng tôi biết giáo hội học chắc chắn vẫn còn là vấn đề gai góc nhất trong các tranh luận đại kết.

Nguồn Gốc Giáo Hội: Giáo Hội Trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa

Thần học ngày nay cũng đặc biệt lưu tâm đến mầu nhiệm Giáo Hội. Công Đồng Vatican II đã nhắn nhủ là cần phải biết để ý đến các thực tại trần thế

Giáo-Hội-Học Trải Qua Lịch Sử

Các giáo phụ không cảm thấy sự cần thiết phải soạn thảo một khảo luận hệ thống về Hội thánh. Các ngài viết nhiều về Chúa Ba ngôi, về các bí tích, về sự nhập thể

Giáo Hội Học: Giáo Hội Học Là Gì?

Ngay từ đầu Giáo Hội đã suy nghĩ về mình, đã ý thức cũng như đã có một quan niệm về mình. Giáo Hội học khởi đầu với ngày lễ Ngũ Tuần.

Công Đồng Vatican II: Sự Thánh Thiện Kitô Hữu - Thành Tựu Hay Lên Đường? Hồng Ân Và Trách Nhiệm

Rất có thể khi nói về Vatican II, chúng ta sẽ nói nhiều đến những nét nổi bật như Giáo hội dân TC, tính tập thể của Giám mục đoàn, vai trò người giáo dân, Giáo hội mầu nhiệm và bí tích...

Giáo Hội: Tôi Bộc Của Chúa Cha Và Của Nhân Loại

Giáo hội sống chiều kích mầu nhiệm của mình trong Chúa Kitô. Giáo hội thuộc về giai đoạn lịch sử được khai mở do biến cố phục sinh và hướng tới cỗ hoàn tất vạn sự trong vinh quang ngày quang lâm.

Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu: Thần Học Về Giáo Hội Địa Phương

Chính cuộc viếng thăm mục vụ tại châu Á của Đức giáo hoàng Phaolô VI đã thúc đẩy các Giáo Hội địa phương bắt đầu hình thành một cái nhìn về Giáo Hội và sứ vụ thích ứng với “thế giới mới đang hình thành” tại châu Á

Giáo Hội: “Một Thiên Đường Từ Trái Đất”

Các tài liệu gốc của Giáo hội cổ xưa vốn thường xuyên và rất nghiêm túc đề cập đến thừa tác vụ trong Giáo hội, vì, theo quan điểm xưa, như việc rao giảng Tin mừng, thừa tác vụ hoàn toàn thuộc về Giáo hội.

Hướng Sống Giáo Hội Hiện Đại: Sứ Mạng Dân Thiên Chúa Giữa Trần Gian

Giáo hội đang trở thành Giáo hội Ðại đồng, hiệp nhất trong đa dạng. Giai đoạn này chính thức bắt đầu với Công Ðồng Vatican II: Giáo hội nhận ra tầm mức quan trọng của mình là “Ánh Sáng thế gian”

Cuộc Nhập Thể Đầu Tiên Của Kitô Giáo

Các tỉnh Đông phương của Đế quốc La mã ở Tiểu Á thuộc Syrie và Ai cập là những thao trường của Giáo hội tiên khởi.

Catechesis.Net