• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Main_Đời Sống Thánh Hiến

NĂM "ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN"

29/11/2014 - 02/02/2016

***

***

 

A. HIỂU SỐNG ĐỨC TIN: ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

1.   Đi Tu Là Bỏ Đời Hay Vào Đời?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

2.   Những Người Đã Lập Gia Đình Có Thể Đi Tu Được Không?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

3.   Người Góa Có Thể Đi Tu Được Không?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

4.   Tại Sao Gọi Là "Lời Khuyên Phúc Âm"?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

5.   Lời Khấn Thứ 4 Trong Các Dòng Tu  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

6.   Tại Sao Có Người Đi Tu Mà Không Khấn?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

7.   Tại Sao Bậc Trinh Khiết Lại Cao Trọng Hơn Bậc Hôn Nhân?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

8.   Những Hình Thức Tu Trì Trong Giáo Hội  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

9.   Tại Sao Gọi Là Dòng Khổ Tu?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

10.   Ẩn Tu Với Đan Tu Khác Nhau Thế Nào?   (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

11.   Tại Sao Gọi Là Dòng Kín?  (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

12.   Tại Sao Các Nữ Tu Đội Lúp? (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

13.  Tại Sao Gọi Các Nữ Tu Là Bà Xơ (Soeur)? (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

14.  Viện Mẫu Là Gì (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

15. 

 

B. LINH ĐẠO CÁC DÒNG

1.   Linh Đạo Của Các Ẩn Sĩ Sa Mạc (Giuse Nguyễn Tiến Hưng, OP.)

2.   Linh Đạo Thánh Benedicto [Biển Đức] (Benado Nguyễn Văn Độ, OC. và G. Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam, OC.)

3.   Linh Đạo Dòng Xitô  (Louis Gonzaga Hoàng Luật, OC. và Ignatio Trần Thanh Toàn, OC.)

4.   Linh Đạo Dòng Anh Em Giảng Thuyết [Đaminh] (Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa, OP. và Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP.)

5.   Linh Đạo Thánh Basilio Và Đời Sống Đan TuThánh Basilio Và Đời Sống Đan Tu  (Gioan Phêny Ngân Giang, OP.)

6.   Linh Đạo Thánh Ignatius of Loyola [Dòng Tên]  (Phêrô Lê Văn Hải, OP.)

7.   Linh Đạo Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa  (Antôn Hoàng Trung Hoa và Antôn Nguyễn Chân Hồng, OH.)

8.   Linh Đạo Dòng Chúa Cứu Thế  (Giuse Trần Vinh Hà, OP.)

9.   Linh Đạo Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giuse Phạm Công Liêm, OP.)

10.   Linh Đạo Dòng Thánh Thể (Giuse Trần Văn Diệu, OP. và Giuse Lý Văn Thưởng, OP.)

11.   Linh Đạo Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu (Max. Kolbê Hoàng Văn Thái, OC. và Giuse Nguyễn Văn Đạt, OP.)

12.   Linh Đạo Hội Dòng Mến Thánh Giá (Sylvester Nguyễn Ngọc Minh)

13.   Linh Đạo Tu Hội Con Đức Mẹ Phù Hộ (GB. Lưu Quốc Phương, OP., Giuse Nguyễn Hữu Thập, OP. và Maria Uông Thị Đoan Trang, MFA.)

14.   Linh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo (Đaminh Nguyễn Minh Tân và Giuse Nguyễn Văn Huy)

15.   Linh Đạo Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp (Giuse Nguyễn Tiến Đức, OP. và Phaolô Nguyễn Văn Thụy)

16.   Linh Đạo Hội Thừa Sai Việt Nam (Giuse Lê Anh Hùng và GB. Nguyễn Văn Đệ)

 

 

C. SUY TƯ VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

1/.   Á Châu: Thực Tại Và Thách Đố Về Đời Sống Thánh Hiến 40 Năm Sau Công Đồng Vatican II  (Julma C. Neo, D.C.; Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB. chuyển ngữ)

2.   Những Nẻo Đường Tâm Linh - Một Dòng Sông Chảy Ra Bao Nhánh (Gm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp (O.P.))

3.   Thần Học Đời Tu Trong 50 Năm Qua (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

4.   Thư Của Thánh Phaolô Gửi Các Người Sống Đời Thánh Hiến (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

Catechesis.Net