• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hôn Nhân Công Giáo: Vấn Đề Ly Dị Và Tái Hôn (3)

Phán quyết của công đồng này có ảnh hưởng sâu xa vì giáo huấn nghiêm nhặt của nó đối với ly dị và tái hôn và là giáo huấn cuối cùng đã được Giáo Hội Tây Phương chấp nhận.

 

Hôn Nhân Công Giáo: Vấn Đề Ly Dị Và Tái Hôn (2)

Ta thường nghĩ rằng Tân Ước điều hướng cuộc sống Kitô hữu từ đầu. Thực ra, hiện nay, ai cũng biết ít nhất phải tới cuối thế kỷ thứ nhất, các Tin Mừng mới được viết xuống.

Lịch Sử Hôn Nhân Công Giáo

Có thể nói có một số những định chế, luật lệ ảnh hưởng trên định chế hôn nhân Kitô giáo. Luật La Mã cổ được xem là có ảnh hưởng cơ bản, còn các phong tục tập quán Đức cũng ảnh hưởng phần nào.

Hôn Nhân Công Giáo: Vấn Đề Ly Dị Và Tái Hôn (1)

Việc tan vỡ hôn nhân và tác phong tính dục trong xã hội hiện đại đương nhiên là nguyên nhân làm gia tăng các hoàn cảnh trên.

Tình Yêu Và Hôn Nhân Trong Thánh Kinh

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, dù đã có rất nhiều người nói về tình yêu nhưng hầu như không ai lột tả một cách trọn vẹn bộ mặt huyền nhiệm của nó.

Câu Trả Lời Cho Luận Điểm Muốn Xét Lại Vấn Đề "Tính Bất Khả Tiêu Của Bí Tích Hôn Nhân" (3)

Được Chúa Thánh Thần linh hứng, thủy tổ nhân loại đã công bố hôn nhân như một sợi dây vĩnh viễn và bất khả tiêu khi ngài nói: cuối cùng, đây mới là xương bởi xương tôi, và thịt bởi thịt tôi… 

Tổng Lược Bí Tích Hôn Nhân

Hôn nhân của Kitô hữu là một bí tích, trong đó hai cá nhân khác giới có khả năng kết hôn, qua việc trao đổi ý muốn với nhau, được liên kết trong một đời sống chung không thể phân ly để sinh sản và giáo dục con cái.

Câu Trả Lời Cho Luận Điểm Muốn Xét Lại Vấn Đề "Tính Bất Khả Tiêu Của Bí Tích Hôn Nhân" (2)

Giáo Hội vẫn bác bỏ điều cho rằng ly dị tiêu hủy tính nên một do Thiên Chúa đem tới và vẫn quả quyết điều cho rằng mưu toan tái hôn sau khi ly dị là tạo ra mối liên hệ ngoại tình.

Các Bí Tích Theo Thánh Kinh

Ý nghĩa của các Bí tích chảy trào từ Thánh Kinh tựa như dòng nước chảy ra từ con suối. Điều gì sẽ xảy ra khi dòng sông bị cắt đứt khỏi nguồn mạch của nó? Cắt đứt các Bí tích khỏi Thánh Kinh, thì sự hiểu biết và nhận thức về các Bí tích ắt sẽ cạn khô.

Câu Trả Lời Cho Luận Điểm Muốn Xét Lại Vấn Đề "Tính Bất Khả Tiêu Của Bí Tích Hôn Nhân" (1)

Công Đồng minh nhiên nói tới sợi dây (vinculum), một sợi dây, vì có tính giao ước (sacrum), nên đã được tạo nên không phải chỉ bởi vợ chồng, mà còn bởi cả Thiên Chúa nữa.

Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích: Những Đóng Góp Của Châu Phi Và Châu Á

Bàn về Bí tích, thần học nữ quyền - xét theo tư thế là một thể dạng thần học giải phóng - thường để tâm nghiên cứu những cách nhìn cơ bản về thực tại

Tranh Luận Về "Tính Bất Khả Tiêu" Của Bí Tích Hôn Nhân (2)

Trong truyền thống Công Giáo Rôma, lý do thường được trích dẫn nhiều hơn cả để chống lại ly dị và tái hôn là lập trường cho rằng ngay cả khi hai vợ chồng ly thân và không còn chia sẻ cuộc sống chung với nhau nữa, thì sợi dây hôn phối vẫn còn đó

Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích: Những Phương Thức Nghiên Cứu Hậu Tân Ðại

Ðối với thần học Bí tích, thì cũng tương tự như vậy: ý niệm về Thiên Chúa theo tư cách là nguyên nhân đầu tiên, cũng như cách kiểu Rahner hiểu về Bí tích như là biểu tượng của Giáo hội

Tranh Luận Về "Tính Bất Khả Tiêu" Của Bí Tích Hôn Nhân (1)

Giáo lý Công Giáo chính thống hiện nay vẫn là: hôn nhân đã thành hiệu (ratum) và hoàn hợp (consummatum) thì tuyệt nhiên không thể tiêu hủy được.

Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích Trong Những Thập Kỷ Gần Ðây: Thần Học Giải Phóng

Những tác phẩm thời đầu của các thần học gia giải phóng viết về thần học Bí tích thường dựa theo một số tư tưởng của Rahner để nối kết thần học về Giáo hội và thần học về Bí tích lại với nhau

Phác Thảo Những Bước Tiến Triển Của Thần Học Hôn Nhân Trong Thế Kỷ XX

Nhờ vào nhiều lối tiếp cận khác nhau nên thần học hôn nhân đã có nhiều biến chuyển. Những biến chuyển này làm cho quan niệm truyền thống của Giáo hội có nhiều đổi mới.

Catechesis.Net