• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khái Lược Về Bí Tích Giao Hòa: Quyền Tha Tội Của Hội Thánh Được Xem Như Bí Tích (2)

Bản chất thể lý của BT Thống hối một mặt gồm những hành động của hối nhân (ăn năn, xưng thú tội lỗi, đền tội hay ít ra ý chí muốn đền tội) những điều này tạo thành “như Chất thể”

 

Khái Lược Về Bí Tích Giao Hòa: Quyền Tha Tội Của Hội Thánh (1)

BT THỐNG HỐI là BT, trong đó, tội nhân hối hận vì tội lỗi của mình, xưng nhân tỏ tường và có ý đền tội; qua lời xóa giải của linh mục, họ sẽ được tha thứ những tội lỗi đã phạm từ sau khi lãnh nhận BT Thánh Tẩy.

Tân Phúc Âm Hóa Và Việc Thắp Lại Điều Kinh Ngạc Của Bí Tích Thánh Thể

Chiêm ngắm khuôn mặt Đức Kitô, và chiêm ngắm khuôn mặt của Người cùng với Đức Maria, là chương trình mà tôi đã đặt ra trước Giáo hội khi mở đầu thiên niên kỷ thứ III,

Những Điều Cần Biết Trước Trong Nghi Thức Sám Hối

Chúa Cha đã bày tỏ lòng từ bi của Ngài khi Ngài giao hòa thế gian với chính mình trong Đức Kitô, khi Ngài dùng máu Đức Ki-tô đổ ra trên thập giá mà ban bình an cho mọi thụ tạo dù dưới đất

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (3)

Phận vụ cơ bản nhất của chức vụ tư tế là hy tế. Dt 8,3: “Bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm.”

Tình Cảm Và Thánh Thể

Tôi xin phép được nói về Bữa Tiệc Ly và về tính đục. Điều này xem ra có vẻ khá kỳ cục đấy, nhưng xin quý vị hãy ngẫm nghĩ đôi chút. Những lời trọng tâm của Bữa Tiệc Ly là “Đây là mình Thầy, và Thầy hiến tặng cho anh em”. Thánh Thể, cũng như giới tính, được đặt trọng tâm trên việc hiến dâng thân xác.

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (2)

Tính chân thật căn cứ vào sự kiện các cộng đoàn kitô giáo xa xưa đều cử hành Tiệc Thánh, theo đúng như lệnh truyền của Đức Kitô, không có một chút gì phải nghi ngờ cả.

Nền Tảng Của Bí Tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể “là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo”. ơi Bí tích Thánh Thể, hiến lễ của Đức Giêsu trên Thánh Giá được hiện tại hóa. Hiến lễ của Đức Giêsu là chóp đỉnh của lịch sử cứu độ.

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (1)

Thánh Kinh chỉ minh chứng cách gián tiếp về việc tôn thờ BT TT, một mặt căn cứ vào sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong BT TT

Thánh Thể Theo Nhãn Quan Của Thánh Phaolô

Thần học đưa ra nhiều tên gọi cũng như khái niệm về Thánh Thể. Điều này cho thấy vẻ phong phú và chiều kích nền tảng của mầu nhiệm Hy tế mà chính Đức Giêsu đã thiết lập.

Tổng Quan Về Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bí tích xức dầu bệnh nhân là BT, trong đó người tín hữu nhận được hồng ân của Thiên Chúa để được ơn cứu độ siêu nhiên cho linh hồn và cũng thường được nhận ơn cứu độ tự nhiên phần xác,

Bữa Tiệc Ly Của Chúa Diễn Ra Lúc Nào?

Hằng năm vào Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta cử hành thánh lễ Tiệc Ly để tưởng niệm việc Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, rửa chân cho các môn đệ và trối lại cho chúng ta giới luật yêu thương.

Nền Tảng Tân Ước Của Linh Đạo Linh Mục

Linh đạo là những kinh nghiệm sống động về niềm tin Kitô giáo, theo nghĩa phổ quát cũng như chuyên biệt. Linh đạo bao gồm: những cảm nghiệm về Thiên Chúa hay một hệ thống niềm tin và xác tín, bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc về bản thân mình và thế giới.

Thánh Thể - Mầu Nhiệm Cứu Độ

Ngay từ khởi đầu, Thánh thể đã là một sự kiện: theo tập tục của người Do Thái, Đức Giê-su, trước khi chịu tử nạn, đã chia sẻ bữa ăn với các môn đệ, cùng với các ông bẻ chiếc bánh

Chuẩn Bị Cho Việc Phục Vụ Trong Thừa Tác Vụ Linh Mục

Tân Ước lại nhìn vai trò của chúng ta một cách khác. Chủ công trình chính là Thiên Chúa hoặc Chúa Thánh Thần. Chúng ta là những viên đá. Đối với chúng ta, xây dựng nghĩa là được xây dựng.

Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Thánh Hiến

Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của Giáo Hội, là trọng tâm trong đời sống tu trì. Thánh Thể cũng là “nguồn mạch” của mọi sinh hoạt trong đời sống Giáo Hội

Catechesis.Net