• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng Dẫn Vào Các Thánh Vịnh Và Thánh Ca - Kinh Sáng Và Kinh Chiều (3)

Thánh vịnh 112 là lời mời gọi ca ngợi Danh Thánh Chúa; là thánh vịnh đầu tiên trong bộ Hallel, nhắc nhớ đến hai vai chính trong mầu nhiệm cứu độ

 

Hướng Dẫn Vào Các Thánh Vịnh Và Thánh Ca - Kinh Sáng Và Kinh Chiều (2)

Trong đoạn 14 của thánh vịnh 118, vịnh gia hứa sẽ tuân giữ các điều răn của Chúa, bởi vì ông nhìn nhận rằng luật Chúa là ngọn đèn soi trong bóng đêm (vì thế được dùng vào  kinh chiều).

Còn Chăng Nỗi Khát Khao Ơn Tha Thứ Và Chữa Lành?

Bí tích Hòa Giải là phương thức hiệu quả nhất để qua đó lòng thương xót của Thiên Chúa đến với thân phận người tội lỗi. Ngang qua Bí tích Hòa Giải, tội nhân thực sự được giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh.

Hướng Dẫn Vào Các Thánh Vịnh Và Thánh Ca - Kinh Sáng Và Kinh Chiều (1)

Thánh vịnh 140 là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa trong lúc hiểm nguy, với niềm hy vọng sẽ được Thiên Chúa chấp nhận như là hương thơm quyện theo lễ vật hiến tế dâng trên bàn thờ.

Bí Tích Hòa Giải: Bí Tích Của Lòng Thương Xót

Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh nơi Đức Giêsu. Qua Đức Giêsu, chúng ta được biết bản tính của Thiên Chúa là thương xót.

Nền Tảng Của Bí Tích Rửa Tội

Bí tích Rửa Tội là nền tảng đời sống Bí tích của tất cả các Kitô hữu. Đây là Bí tích quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đến độ Người đã dành nhiều biến cố để tiên báo trong suốt Cựu Ước.

Ân Huệ Của Lòng Thương Xót Trong Bí tích Hòa Giải

Bí tích Hòa Giải không phải là một hành vi tâm lý nhằm giải tỏa gánh nặng lương tâm, cũng không phải là một hành vi luân lý nhằm sửa chữa sự đổ vỡ do điều ác gây ra.

Bí Tích Thánh Tẩy Kitô

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo (từ nay, được viết tắt : GLHTCG) số 1257 viết : “Chính Chúa khẳng định rằng bí tích Rửa Tội là cần thiết để được ơn cứu độ…

Xét Mình Với Luật Luân Lý Trong Giao Ước Mới

Từ xưa đến nay, tín hữu (giáo dân) xét mình là để xưng tội; tu sỹ và giáo sỹ còn xét mình hằng ngày để sửa khuyết điểm nữa.

Tìm Hiểu Khái Quát Về Bí Tích Thánh Tẩy

BT Thánh Tẩy là BT, qua đó, nhờ việc tẩy rửa với nước và kêu cầu danh Chúa Ba Ngôi, con người được tái sinh trong linh hồn.

Bộ Giáo Sĩ: Tài Liệu Hỗ Trợ Các Cha Giải Tội Và Linh Hướng - 2011 (2)

Các Giáo Phụ, Huấn Quyền Hội Thánh, đông đảo các tác giả sách thiêng liêng và các quy tắc hướng dẫn đời sống Giáo Hội đều nói tới nhu cầu linh hướng

Nền Tảng Của Bí Tích Thêm Sức

7k3t27jkymqeylhqjfztj4n6oxl

Bí tích Thêm Sức tăng cường và củng cố ấn tích Chúa Thánh Thần đã trao ban cho chúng ta trong Bí tích Rửa Tội. Dấu chỉ củaBí tích là việc xức dầu bằng dầu thánh, gọi là dầu “Sanctum Chrisma” (S.C.).

Bộ Giáo Sĩ: Tài Liệu Hỗ Trợ Các Cha Giải Tội Và Linh Hướng - 2011 (1)

Nhờ ơn Chúa – Đấng đã đi bước trước trong tình yêu đối với chúng ta – hối nhân có thể thực hiện những cử chỉ này. Đương sự sẽ xét mình dưới ánh sáng tình yêu Thiên Chúa và ánh sáng Lời Ngài.

Tìm Hiểu Khái Quát Về Bí Tích Thêm Sức

Thánh Tôma xem BT này là “BT tràn đầy ân sủng” và là BT "trong đó những sức lực củng cố tinh thần được trao ban cho người đã được tái sinh”.

Hội Đồng Tòa Thánh Về Gia Đình: Tài Liệu Dành Cho Các Cha Giải Tội Về Một Số Vấn Đề Luân Lý Trong Đời Sống Hôn Nhân - 1997

Bộ Cẩm nang này bắt nguồn từ sự nhạy cảm mục vụ đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chính người đã giao cho Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu.

Các Thừa Tác Viên Của Lòng Thương Xót: Cách Riêng Qua Bí Tích Giao Hòa

Vianney1

 

Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, nội hàm ý nghĩa của khái niệm tình yêu của Thiên Chúa, nói chung, rộng hơn khái niệm lòng thương xót.

Catechesis.Net