• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Cảm Và Thánh Thể

Tôi xin phép được nói về Bữa Tiệc Ly và về tính đục. Điều này xem ra có vẻ khá kỳ cục đấy, nhưng xin quý vị hãy ngẫm nghĩ đôi chút. Những lời trọng tâm của Bữa Tiệc Ly là “Đây là mình Thầy, và Thầy hiến tặng cho anh em”. Thánh Thể, cũng như giới tính, được đặt trọng tâm trên việc hiến dâng thân xác.

 

Nền Tảng Của Bí Tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể “là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo”. ơi Bí tích Thánh Thể, hiến lễ của Đức Giêsu trên Thánh Giá được hiện tại hóa. Hiến lễ của Đức Giêsu là chóp đỉnh của lịch sử cứu độ.

Tân Phúc Âm Hóa Và Việc Thắp Lại Điều Kinh Ngạc Của Bí Tích Thánh Thể

Chiêm ngắm khuôn mặt Đức Kitô, và chiêm ngắm khuôn mặt của Người cùng với Đức Maria, là chương trình mà tôi đã đặt ra trước Giáo hội khi mở đầu thiên niên kỷ thứ III,

Thánh Thể Theo Nhãn Quan Của Thánh Phaolô

Thần học đưa ra nhiều tên gọi cũng như khái niệm về Thánh Thể. Điều này cho thấy vẻ phong phú và chiều kích nền tảng của mầu nhiệm Hy tế mà chính Đức Giêsu đã thiết lập.

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (3)

Phận vụ cơ bản nhất của chức vụ tư tế là hy tế. Dt 8,3: “Bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm.”

Bữa Tiệc Ly Của Chúa Diễn Ra Lúc Nào?

Hằng năm vào Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta cử hành thánh lễ Tiệc Ly để tưởng niệm việc Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, rửa chân cho các môn đệ và trối lại cho chúng ta giới luật yêu thương.

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (2)

Tính chân thật căn cứ vào sự kiện các cộng đoàn kitô giáo xa xưa đều cử hành Tiệc Thánh, theo đúng như lệnh truyền của Đức Kitô, không có một chút gì phải nghi ngờ cả.

Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Thánh Hiến

Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của Giáo Hội, là trọng tâm trong đời sống tu trì. Thánh Thể cũng là “nguồn mạch” của mọi sinh hoạt trong đời sống Giáo Hội

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (1)

Thánh Kinh chỉ minh chứng cách gián tiếp về việc tôn thờ BT TT, một mặt căn cứ vào sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong BT TT

Catechesis.Net