• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tranh Luận Về "Tính Bất Khả Tiêu" Của Bí Tích Hôn Nhân (2)

Trong truyền thống Công Giáo Rôma, lý do thường được trích dẫn nhiều hơn cả để chống lại ly dị và tái hôn là lập trường cho rằng ngay cả khi hai vợ chồng ly thân và không còn chia sẻ cuộc sống chung với nhau nữa, thì sợi dây hôn phối vẫn còn đó

 

Tranh Luận Về "Tính Bất Khả Tiêu" Của Bí Tích Hôn Nhân (1)

Giáo lý Công Giáo chính thống hiện nay vẫn là: hôn nhân đã thành hiệu (ratum) và hoàn hợp (consummatum) thì tuyệt nhiên không thể tiêu hủy được.

Tình Yêu Và Hôn Nhân Trong Thánh Kinh

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, dù đã có rất nhiều người nói về tình yêu nhưng hầu như không ai lột tả một cách trọn vẹn bộ mặt huyền nhiệm của nó.

Phác Thảo Những Bước Tiến Triển Của Thần Học Hôn Nhân Trong Thế Kỷ XX

Nhờ vào nhiều lối tiếp cận khác nhau nên thần học hôn nhân đã có nhiều biến chuyển. Những biến chuyển này làm cho quan niệm truyền thống của Giáo hội có nhiều đổi mới.

Tổng Lược Bí Tích Hôn Nhân

Hôn nhân của Kitô hữu là một bí tích, trong đó hai cá nhân khác giới có khả năng kết hôn, qua việc trao đổi ý muốn với nhau, được liên kết trong một đời sống chung không thể phân ly để sinh sản và giáo dục con cái.

Lịch Sử Hôn Nhân Công Giáo

Có thể nói có một số những định chế, luật lệ ảnh hưởng trên định chế hôn nhân Kitô giáo. Luật La Mã cổ được xem là có ảnh hưởng cơ bản, còn các phong tục tập quán Đức cũng ảnh hưởng phần nào.

Catechesis.Net