• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thân Phận Luân Lý Và Thần Học Của Phôi Thai - (6)

Thomas Shannon tuyên bố rằng suy tư của ông đặt cơ sở trên truyền thống Công Giáo, giáo huấn Giáo Hội đương thời, và khoa học hiện đại nhắm đạt đến một quan điểm lôgic, chân thật và cập nhật.

 

Thân Phận Luân Lý Và Thần Học Của Phôi Thai - (5)

Kitô giáo không nhổ rễ văn hóa, truyền thống của Công giáo Việt-Nam để thay thế, nhưng xây dựng những giá trị Kitô giáo trên những giá trị đã có của Việt-Nam.

Thử Nghiệm Tiền Sinh

Với sự gia tăng việc kiểm tra tiền sinh (pre-natal screening) để tìm ra dấu hiệu của hội chứng Down (Trisomy 21) và hội chứng Edwards (Trisomy 18) nơi trẻ chưa sinh

Thân Phận Luân Lý Và Thần Học Của Phôi Thai - (4)

Vài lý luận chống phá thai hay nghiên cứu bài viết của các nhà tư tưởng cổ xưa và của các Giáo phụ về nguồn gốc của linh hồn có thể làm sáng tỏ quan niệm của họ về thân phận của phôi thai.

Tình Yêu Bị Cấm: Sự Loạn Luân Và Y Học

Tại sao những mối quan hệ loạn luân lại bị đánh giá tùy thuộc vào những đời hay bậc họ hàng khác nhau? Và như thế nào thì anh em họ và chị em họ có thể kết hôn hợp pháp?

Thân Phận Luân Lý Và Thần Học Của Phôi Thai - (3)

Cả Cựu Ước và Tân Ước không nói trực tiếp về phá thai, trừ Xuất Hành 21, 22-25 mà tôi sẽ đề cập sau. Có vài chuyện kể về giết trẻ em bị kết án bởi luật Môsê

Việc Phá Thai Và Giáo Huấn Giáo Hội Công Giáo Về Xã Hội

Sự kiện bất nhất là chủ đề phá thai thường được xem là nằm ngoài môn Học thuyết Xã hội Công Giáo được giảng dạy tại hầu hết các Chủng Viện và các Đại Học Công Giáo.

Thân Phận Luân Lý Và Thần Học Của Phôi Thai - (2)

Phát triển con người là một tiến trình liên tục bắt đầu khi một noãn (oocyte) của một người nữ được thụ tinh bởi một tinh trùng (sperm) của một người nam.

Lý Thuyết Về Giống (Gender Theory) - Một Học Thuyết Kỳ Lạ Về Giới Tính

Thuyết này phủ nhận sự khác biệt giới tính “tự nhiên” giữa nam và nữ. Khi sinh ra, trừ trường hợp “khác thường”, mỗi người là trai hay gái, nam hay nữ; sự phân biệt đó, dĩ nhiên là căn cứ trên cơ sở sinh học

Thân Phận Luân Lý Và Thần Học Của Phôi Thai - (1)

Hơn hai thiên niên kỷ, đề tài về thân phận luân lý của phôi thai người đã được, và tiếp tục được thảo luận trên bốn bình diện: khoa học, siêu hình, luân lý và thần học.

Huấn Quyền Của Giáo Hội Về Gien Học Hiện Đại

Nhiều người cho rằng lập trường đó của Giáo hội liên quan đến những vấn đề giên học tân tiến là quá cứng nhắc và nghịch laị sự phát triển nhanh chóng của ngành khoa học này.

Catechesis.Net