• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Bonaventura Với Lối Nhìn Về "Bản Chất Của Lương Tâm" Con Người

Cũng như nhiều vấn nạn đạo đức khác, vấn nạn lương tâm thường bị cất vào tủ trưng bày. Con người chạy trốn nó. Con người yêu tự do. Con người dị ứng với những gì là giáo điều.

 

Lương Tâm Theo Quan Điểm Của Giáo Hội Công Giáo

Trong ý niệm “lương tâm“, phương diện chủ quan của từng cá thể gặp gỡ và hòa hợp với thực trạng của tập thể, của cộng đồng, tức phương diện khách quan.

Vài Nét Đại Cương Về Việc Hình Thành Lịch Sử Môn Thần Học Luân Lý

Một trong những thí dụ đầu tiên về sự tự do và lòng trung thành mang tính sáng tạo của Giáo hội thời sơ khai đó là cuộc xung khắc nảy sinh từ những khác biệt về văn hóa nơi các tín hữu.

Lương Tâm Con Người (3)

Trường hợp thường gặp là người ta tán đồng tính chất thích đáng của những điểm kết luận

Đức Giêsu Và Cách Sống Luân Lý

Người Kitô hữu không cố gắng hết sức mình để yêu tha nhân chỉ vì những lý do thuần túy nhân bản. Đúng hơn họ được thúc đẩy bởi lòng tôn kính sâu xa đối với Đức Giêsu và lối sống của Ngài.

Lương Tâm Con Người (2)

Lương tâm chắc chắn là loại lương tâm căn cứ vào những nguyên tắc xác thực để phán đoán cách chính xác mà không sợ sai lầm

Có Một Nền Luân Lý Kitô Giáo Hay Không

Ngày nay một trong những vấn đề được thần học luân lý lưu tâm cách đặc biệt, đó là nét đặc trưng của nền luân lý Kitô giáo đối với những nền luân lý thuần túy nhân bản.

Lương Tâm Con Người (1)

Lương tâm được coi như một chức năng bẩm sinh trong cõi lòng con người. Nó thúc đẩy ta làm điều lành và tránh điều xấu.

Những Nét Đặc Trưng Trong Luân Lý Kitô Giáo

Nếu con người khát khao hạnh phúc mãnh liệt như vậy, chính là vì con người bị dày vò bởi một nhu cầu sâu thẳm. Nhu cầu này tương ứng với một nỗi thiếu thốn nơi bản thân họ.

Hành Vi Nhân Linh (2)

Để thẩm định một hành vi nhân linh ta cần có những tiêu chuẩn luân lý. Như thế một hành vi nhân linh được coi là chính đáng và hợp pháp khi nó phù hợp với những tiêu chuẩn luân lý và ngược lại.

Tìm Kiếm Một Định Nghĩa Về Thần Học Luân Lý

Cha Pruemmer OP., một nhà luân lý học cổ điển, cho rằng ta có thể tìm thấy một định nghĩa rõ ràng về thần học luân lý nơi các thánh giáo phụ và những thần học gia thời Trung cổ.

Hành Vi Nhân Linh (1)

Người Kitô hữu vẫn thường tự hỏi: khi đối diện với Thánh ý Chúa đang mời gọi mình, trong mức độ nào tôi có khả năng khẳng định lập trường hay có thái độ chọn lựa cách tự do thực sự?

Đồng Tính Dưới Lối Nhìn Của Khía Cạnh Đức Tin

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa cũng đã đặt ra luật cho Dân riêng của mình là dân It-ra-en rằng: "Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm  với một đàn bà. Đó là điều ghê tởm" (Lv 18,22).

Con Người - Chủ Thể Luân Lý Tính

Kể từ Công đồng Vaticanô II trở đi, trong môn thần học luân lý, người ta đồng ý cho rằng con người là điểm khởi phát thích hợp cho việc triển khai ý nghĩa môn luân lý tổng quát

Vấn Nạn Luân Lý Về Phái Tính

Những sự kiện- hôn nhân đồng tính, vấn đề phái tính, phá thai, đa thê- được công nhận trên bình diện luật pháp của một quốc gia và được rất nhiều các phong trào trên thế giới ủng hộ

Bối Cảnh Thần Học Luân Lý Hiện Nay

Thần học luân lý xuất hiện như một bộ môn phân biệt hẳn với những bộ môn thần học khác từ sau Công đồng Trentô (1545-1563).

Catechesis.Net