• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tội Lỗi Và Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

Ý thức về tội là một biểu hiện của một lương tâm lành mạnh, người xúc phạm đến Thiên Chúa nhìn nhận sự sai lỗi của mình, nhưng không lấy mình làm chính, trái lại đặt mình trong mối tương quan với Thiên Chúa…

 

Những Suy Tư Đáng Lưu Ý Nhất Trong Thần Học Hiện Đại Về Nguyên Tội

Trình bày về hiện trạng suy tư thần học liên quan đến nguyên tội là việc làm không phải dễ. Ðường hướng phát triển chung của thần học công giáo trong những thời gian gần đây đã làm phát sinh ra tình trạng mù mờ ấy.

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24) - (1)

Trình thuật Giavít về nguồn gốc loài người với biến cố nguyên tội – St 2:4a–3:24 – hẳn là phần viết thuộc văn bộ Kinh Thánh.

Ân Sủng: Mối Liên Hệ Tình Thương Giữa Thiên Chúa Và Con Người

Ân sủng với mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người trong tiến trình kế hoạch cứu độ, là một trong những vấn đề quan trọng nhất đã từng làm chủ đề cho suy tư thần học qua nhiều thế kỷ

Hai Con Rắn Trong Thánh Kinh

Rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã thú (3,1a). Rắn là loài có hình thù và cách di chuyển đặc biệt; nó khôn khéo và nguy hiểm làm người ta sợ và ghê tởm.

Xin Cứu Chúng Con Cho Khỏi Sự Dữ!

Đó là một phần của lời cầu nguyện “Kinh Lạy Cha” duy nhất được Đức Giêsu dạy cho các môn đệ (Xc Mát-Thêu 6,9-13 & Luca 11,2-4).

Những Nhân Tố Khi Giải Thích Tội Tổ Tông

Một trong những vấn đề gây nên những cuộc bàn cãi sóng gió giữa các nhà thần học từ xưa đến nay, và khiến cho giới trẻ có thái độ khước từ không chấp nhận, đó là vấn đề liên quan đến cái mà chúng ta gọi nôm na là "tội tổ tông".

Thiên Chúa Trong Cựu Ước Là Thiên Chúa Của Tình Yêu, Nhân Hậu Và Trung Tín

Trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn là người đi bước trước thể hiện tình yêu đối với dân Người.

Vấn Đề Sự Dữ Và Nguyên Tội

Theo thánh Âugutinô, nguyên tội là một hành động của ý chí tự do. Hành động ấy làm cho bản tính loài người “ra mù tối và yếu nhược” đi

Một Học Thuyết Thần Học Mới Về Nguyên Tội

“Nguyên tội là tội (bao giờ cũng hiểu theo nghĩa loại suy so với tội cá nhân hay là ‘tội mình làm’) phát sinh từ hành động lỗi phạm của ông tổ Adong

Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần cuối

Ân sủng không phá đổ tự nhiên, nhưng chữa lành, củng cố và đưa nó tới sự thành toàn viên mãn của nó. Hệ luận là, ngay cả khi luật tự nhiên là sự diễn tả của lý trí chung đối với tất cả mọi người và trên bình diện triết học, nó được trình bày một cách mạch lạc và đúng đắn, thì nó cũng không xa lạ với trật tự ân sủng. Những đòi hỏi của luật tự nhiên vẫn luôn hiện diện và hoạt động trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử cứu độ ngang qua những gì nhân loại trải qua.

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24) - (4)

Thiên Chúa đã đặt con người vào trong vườn (động từ sym trong câu 2:8, và động từ hânýah trong câu 2:15). Mối liên kết “lấy ra khỏi... đặt vào” được dùng như là chuẩn mực để diễn tả ơn huệ đất hứa.

Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần III

Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là nguồn tự do và siêu việt của tất cả các hữu thể khác. Từ nơi Người, chúng nhận lấy, một cách “có chừng mực, đã tính toán và cân nhắc” (Kn 11, 9), một hiện hữu theo bản tính; bản tính đó xác định chúng. Vì vậy, các thụ tạo là sự hiển dung của Đấng khôn ngoan sáng tạo, của Logos khởi nguyên; nơi các thụ tạo, Logos bày tỏ và biểu lộ chính mình.

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24) - (3)

“Vào ngày mà Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời”: câu này làm giây nối với văn bản phần trước: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo ra trời và đất” (St 1:1).

Tìm Kiếm Một Nền Đạo Đức Phổ Quát: Một Nhãn Quan Mới Về Luật Tự Nhiên - phần II

Một khi chân nhận khẳng định nền tảng, mà nó dẫn chúng ta đến với trật tự luân lý - “Phải làm điều tốt và tránh điều xấu”, chúng ta xét xem sự nhìn nhận về các giới luật nền tảng mà chúng điều khiển hành vi của con người diễn ra như thế nào nơi chủ thể. Sự nhìn nhận đó không hệ tại ở việc xem xét một cách trừu tượng bản tính con người, cũng không hệ tại ở việc cố gắng khái niệm hóa, điều này tạo ra sự khác biệt giữa những lý lẽ của triết học và thần học.

Nguyên Tội: Theo Trình Thuật Về Vườn Ê-Đen (St 2:4b - 3:24) - (2)

Tác giả không làm ra vẻ như mình biết điều đó, cũng không nói là trước khi sa ngã, con người đã được dựng nên trong tình trạng hoàn thiện.

Catechesis.Net