• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Huấn Xã Hội Của Hội Thánh Công Giáo: Một Cái Nhìn Mới Từ Thông Điệp Rerum Novarum Đến Thông Điệp Laudato Si’ – Phần V.b

Giáo huấn xã hội của Hội Thánh, trong khi nhìn nhận thị trường như một công cụ không thể thay thế cho sự kiểm soát các công việc bên trong của hệ thống kinh tế, đã chỉ ra sự cần thiết cho thị trường là phải được cắm rễ chắc chắn vào các mục tiêu đạo đức, vốn đảm bảo và đồng thời giới hạn không gian thích hợp trong cái mà nó có thể hoạt động cách độc lập.

 

Giáo Huấn Xã Hội Của Hội Thánh Công Giáo: Một Cái Nhìn Mới Từ Thông Điệp Rerum Novarum Đến Thông Điệp Laudato Si’ – Phần V.a

Giáo huấn xã hội của Giáo Hội luôn xác nhận rằng công bằng phải hiện diện trong mọi giai đoạn của hoạt động kinh tế, vì công bằng liên hệ đến con người và những nhu cầu của họ. Việc khám phá tài nguyên, việc tài chính, sản xuất, tiêu thụ và mọi giai đoạn khác trong chu kỳ kinh tế luôn có những dính líu đến luân lý. Vì thế mọi quyết định kinh tế đều có một hệ quả luân lý.

Vấn Đề Nhân Quyền Của Người Di Cư

Di cư kéo theo “những vấn đề nghiêm trọng về luân lý, nghèo đói và bất công ảnh hưởng đến con người, đặc biệt là phụ nữ”. Phải loại bỏ quan niệm cho rằng người lao động nhập cư giành mất việc làm của những công dân trong nước. Bởi vì điều này đã phớt lờ “máu và nước mắt của nhiều con người, thảm kịch của nhiều gia đình và những tác động xã hội và quốc tế đầy khó khăn tiềm ẩn phía sau”.

Giáo Huấn Xã Hội Của Hội Thánh Công Giáo: Một Cái Nhìn Mới Từ Thông Điệp Rerum Novarum Đến Thông Điệp Laudato Si’ – Phần IV

Giáo huấn xã hội Công giáo giả thiết những nền tảng luân lý của nó. Vì lý do này, mặc dù vẫn có thể bàn luận về học thuyết xã hội mà không đề cấp đến nền triết học luân lý, vốn giữ vai trò cấu trúc hạ tầng của học thuyết này, thế nhưng tốt nhất chúng ta không nên im lặng mà bỏ qua nó. Bởi vì, trước tiên, có nhiều khía cạnh trong các giáo huấn luân lý của Giáo Hội thậm chí vẫn còn xa lạ với nhiều tín hữu Công giáo; và thứ đến, vì, dưới ánh sáng của bài nghiên cứu này, những ai đã biết đến các giáo huấn này sẽ có dịp ôn tập lại.

Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo Về “Phát Triển”

“Phát triển” là một từ ngữ khá thông dụng trong phạm vi tâm lý giáo dục, lịch sử, và đặc biệt là trong lãnh vực kinh tế chính trị. Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội đã sử dụng những thuật ngữ khác nhau để diễn tả hàm ý của vấn đề: “phát triển toàn thể con người và toàn thể loài người”, “phát triển liên đới”, “phát triển nhân bản”, “phát triển bền vững”,.v.v...

Giáo Huấn Xã Hội Của Hội Thánh Công Giáo: Một Cái Nhìn Mới Từ Thông Điệp Rerum Novarum Đến Thông Điệp Laudato Si’ – Phần III

Công hữu tài sản thuộc về luật tự nhiên, không phải bởi vì luật tự nhiên quy định tất cả mọi sự vật thuộc quyền sở hữu của mọi người, và không cái gì được làm của riêng; nhưng bởi vì sự phân chia các của cải thì không thuộc về luật tự nhiên; nhưng đúng hơn, lệ thuộc vào các quy ước của nhân loại và do đó lệ thuộc vào luật chế định… Như vậy, tư hữu không phải là trái ngược với luật tự nhiên, nhưng thêm vào đó bằng sự xác định do trí năng nhân loại.

Quan Điểm Của Huấn Quyền Giáo Hội Thời Nay Về Hình Phạt

Thật là sai lầm khi nghĩ rằng, theo Giáo Hội, mục tiêu duy nhất biện minh cho hình phạt là sự trừng trị lỗi lầm. Đành rằng, huấn quyền vốn chủ trương quan điểm trừng trị của hình phạt; tuy nhiên, một khi đã đạt được mục tiêu đó rồi, huấn quyền còn thêm những mục tiêu khác nữa, cho dù trên thực tế các mục tiêu này không luôn luôn đạt được.

Giáo Huấn Xã Hội Của Hội Thánh Công Giáo: Một Cái Nhìn Mới Từ Thông Điệp Rerum Novarum Đến Thông Điệp Laudato Si’ – Phần II

Thiên Chúa không tạo ra con người như một ‘hữu thể cô độc’ nhưng mong ước con người là một ‘hữu thể xã hội.’ Vì lẽ đó, đời sống xã hội không phải là điều gì đó bên ngoài con người: con người chỉ có thể lớn lên và nhận ra ơn gọi của mình trong mối tương quan với tha nhân.

Di Dân Và Giáo Huấn Xã Hội Của Giáo Hội

Phẩm giá, liên đới, công ích: đây không phải là một lý tưởng nhân đạo hoặc khẩu hiệu chính trị, nhưng là tổng hợp của điều mà Đức Giêsu Kitô đã công bố như là Tin Mừng và đã thực hiện đến nỗi chết trên thập giá. Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến ngõ hầu mọi người được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10)

Giáo Huấn Xã Hội Của Hội Thánh Công Giáo: Một Cái Nhìn Mới Từ Thông Điệp Rerum Novarum Đến Thông Điệp Laudato Si’ – Phần I

Nếu được hỏi tại sao Giáo Hội lại bận tâm đến “những chuyện thế tục” cũng như những vấn đề dường như đã bị tách biệt ra khỏi tôn giáo, chẳng hạn như học thuyết kinh tế, chúng ta có thể đơn giản đối đáp lại rằng, hai lĩnh vực này thực sự không xa cách nhau như những nhà duy vật và những nhà kỹ tri muốn chúng ta tin như thế.

Hoạt Động Bác Ái Của Giáo Hội Qua Các Thời Đại

Khi khẳng định rằng, hoạt động bác ái trong Hội Thánh cần được phối hợp, Đức Thánh Cha Benedicto XVI không chỉ nhắm đến tính cách hiệu năng trong việc tổ chức công tác từ thiện, nhưng còn đi xa hơn nữa: điều này liên quan đến bản chất của Hội Thánh là bí tích của ơn cứu độ phổ quát.

GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO: MỘT CÁI NHÌN MỚI TỪ THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM ĐẾN THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI’

Quyển sách này không phải là một bản phân tích những gì mà Giáo Hội làm ngơ, và cũng không phải là những hướng dẫn bị làm ngơ. Nó nhắm đến việc trở thành một bản tuyên bố về những điều mà Giáo Hội muốn…

Đời Sống Thánh Hiến Sống Chứng Nhân Cho Công Lý Và Hòa Bình Theo Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo

Trước những thực tại của xã hội và thời đại, đời sống thánh hiến như là một chứng từ sống động về niềm tin cho công lý- hoà bình và những giá trị cao quý của Tin Mừng, trở nên dấu chỉ nước trời và khơi lên niềm hy vọng cho thế trần.

Xây Tương Lai: Một Nền Giáo Dục Đúng Đắn Cho Thế Hệ Trẻ

Giáo huấn Xã hội Công giáo đòi buộc phải cung cấp một nền giáo dục đúng đắn cho thế hệ trẻ. Từ xa xưa, Giáo Hội Công Giáo đã biết rõ tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng đời sống xã hội loài người. Cho nên, ở bất cứ nơi đâu có nhà thờ (dấu chỉ Đạo Công giáo) như ở miền Nam trước đây, nơi ấy liền có trường học được xây dựng rất bài bản, khang trang và tiện lợi. Điều cốt lõi trong nền giáo dục của Giáo Hội là đào tạo cho người trẻ nên NGƯỜI, rồi nên THÁNH.

Tòa Thánh Vatican Lên Tiếng Tại Liên Hiệp Quốc: Nhân Quyền Bất Khả Xâm Phạm

Quyền sống của trẻ chưa sinh, của di dân đi tìm sự an toàn, của các nạn nhân tranh chấp vũ trang, của người nghèo, của người cao niên và quyền sống của những người đang phải đối diện với án tử hình tiếp tục bị làm ngơ, bị bác bỏ và tranh luận hơn là đặt thành ưu tiên.

Công Đồng Vaticanô II Và Vấn Đề Giáo Dục

Ngay từ lâu rồi, có lẽ ngày từ lúc khai nguyên, Giáo hội đã quan tâm đến việc đào tạo giới trẻ. Giáo hội đã ủy thác sứ mệnh này cho những tín hữu ưu tú nhất; một số đáng kể của những vị ấy đã được đặt lên bàn thờ. Chỉ cần kể ra vài tên tuổi quen biết: Jean Eudes và Gioan Bosco, Angela Merici và Petrus Canisius, hoặc Jean Baptiste de La Salle mà bản thân tôi mắc nợ rất nhiều đối với các môn đệ của ngài ... Sau các thánh sáng lập dòng, các ngài là đội ngũ đáng khâm phục nhất trong Giáo hội. Làm như vậy, Giáo hội không chỉ đáp ứng một nhu cầu sinh tồn, Giáo hội không chỉ lo lắng cho tương lai của mình hoặc của nhân loại, tuy dù vào nhiều cơ hội, tựa như Đại Hội giới trẻ quốc tế, Giáo hội tha thiết kêu gọi các bạn trẻ hãy can đảm đương đầu với tương lai.

Catechesis.Net