• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Kinh Lạy Cha – “Kết Luận” – Bài 25

Để tóm lại những điều đã nói về ý nghĩa Kinh Lạy Cha, nên biết là Lời kinh Chúa dạy chứa đựng tất cả những gì mà chúng ta mong ước, cũng như những điều mà chúng ta phải xa tránh.

 

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Cứu Chúng Con Cho Khỏi Sự Dữ” – Bài 24

Xét về nguyên bản Tân ước. Lời cầu “xin cứu chúng con khỏi sự dữ” chỉ có trong bản văn của Matthêu, và các học giả đặt vấn đề: đây là lời một lời cầu xin mới, hay chỉ là kéo dài lời cầu trước đó

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Kinh Lạy Cha – Bài 16

Kinh Lạy Cha diễn tả sự đáp trả của con người, cầu xin ơn Chúa để có thể thực hành những điều Chúa dạy (Mười điều răn). Những bài giáo huấn về Kinh Lạy Cha được chia làm bốn phần:

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Đừng Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ” – Bài 23

Nguyên bản của Tin mừng Matthêu thì nói “mạnh” hơn: “Xin đừng dẫn vào (hay đưa vào) chước cám dỗ”. Chẳng lẽ Chúa lại “cám dỗ” chúng ta, nghĩa là xúi chúng ta phạm tội, chống lại Ngài? Không thể được, bởi vì Thiên Chúa không thể nào cám dỗ chúng ta (x. Gc 1,1-3).

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tôi Tin Sự Sống Vĩnh Cửu – Bài 15

Thực ra, linh hồn con người mang tính bất tử giống như Thiên Chúa, và chỉ những quan năng khả giác mới giống với động vật mà thoi. Vì thế, ai chủ trương rằng linh hồn chết với thân xác thì sẽ khác xa Thiên Chúa và trở nên giống với thú vật.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Tha Nợ Chúng Con Cũng Như Chúng Con Tha Những Kẻ Có Nợ Chúng Con” – Bài 22

Làm thế nào để được Chúa tha thứ? Dĩ nhiên là cần phải ăn năn sám hối. Nhưng nếu mình sám hối và được Chúa tha rồi, thì tại sao phải đi xưng tội nữa?

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại – Bài 14

Thánh Tôma coi tín điều phục sinh thân xác như là một công trình của Thánh Linh trong Hội thánh: ngài làm cho linh hồn được nên thánh, và làm cho thân xác được sống lại.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Cha Cho Chúng Con Hôm Nay Lương Thực Hằng Ngày” – Bài 21

Cho đến công đồng Vaticanô II, các tín hữu Việt Nam cầu xin: “Xin Cha cho chúng tôi rày hằng ngày dùng đủ”. Ngày nay, chúng ta xin “Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tôi Tin Các Thánh Thông Công - Tôi Tin Phép Tha Tội – Bài 13

Thánh Tôma ghép lời tuyên xưng “các thánh thông công” với “tôi tin phép tha tội”, còn Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo thì gắn mệnh đề “các thánh thông công” với lời tuyên xưng về Hội thánh “thánh thiện và phổ quát”.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Cho Ý Cha Được Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời” – Bài 20

Lời cầu xin thứ ba trong Kinh Lạy Cha gây ra  cảm giác nặng nề nhất! Chúng ta liên tưởng đến lời cầu của Đức Giêsu trong Vườn Cây Dầu: “xin vâng theo ý Cha!”

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tôi Tin Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo, Tông Truyền - Bài 12

Trong kinh Tín biểu các thánh tông đồ, liền sau lời tuyên xưng về Chúa Thánh Thần là lời tuyên xưng về Hội thánh, theo bản dịch tiếng Việt là: “Tôi tin Hội thánh hằng có ở khắp thế này”.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Nước Cha Trị Đến” – Bài 19

Lời cầu xin thứ hai có thể dịch nhiều cách: Xin cho triều đại Cha mau đến, hoặc: Xin cho vương quốc (vương triều) của Cha đến.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Tôi Tin Kính Đức Chúa Thánh Thần - Bài 11

Nhiều tín biểu cổ điển diễn tả đơn sơ như thế này: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần ở trong Hội thánh” (Credo in Spiritum Santum qui est in Ecclesia)

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Xin Cho Danh Cha Được Nên Thánh” – Bài 18

Danh Thiên Chúa rất đáng yêu mến. Thánh Phêrô đã nói: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4, 12).

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Đức Kitô Sẽ Đến Phán Xét - Bài 10

Theo nghĩa thông thường, “xét xử” gợi lên cho ta hình ảnh của một quan tòa (thẩm phán); còn trong Kinh thánh, “xét xử” là một hành vi cai quản. 

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời” – Bài 17

Kinh nguyện mà Chúa Giêsu dạy mở đầu bằng lời cầu: “Lạy Cha” (Pater). Chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề: Thiên Chúa là Cha theo nghĩa nào? Chúng ta có nghĩa vụ gì đối Cha?

Catechesis.Net