• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Tóm Tắt Mười Điều Răn” – Bài 41

Sau khi giải thích 10 điều răn, thánh Tôma  tóm tắt ý nghĩa  tổng quát của chúng cách ngắn gọn, dựa theo cốt lõi là hai mối tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

 

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Không Được Ham Muốn Vợ Người Ta” – Bài 40

Như đã nói lần trước, thánh Tôma đã đảo ngược thứ tự của hai điều răn cuối cùng: bàn về sự tham lam tài sản trước, rồi mới đến ham muốn vợ chồng người.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Không Được Kêu Danh Ta Cách Vô Cớ” – Bài 32

Bài hôm nay bàn về điều răn (hoặc lệnh truyền) thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Có những bản dịch khác viết là “đừng kêu danh Chúa cách bất xứng” (in vanum).

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Không Được Ham Muốn Nhà Người Ta” – Bài 39

Thánh Tôma đảo ngược thứ tự giữa hai điều răn cuối cùng: đặt điều cấm ham muốn tài sản lên trước điều cấm ham muốn vợ của người khác

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Không Được Thờ Thần Nào Khác Ngoài Ta” – Bài 31

Như đã nói, toàn bộ lề luật của Đức Kitô dựa trên tình yêu. Và tình yêu này lại dựa trên hai mệnh lệnh, một mệnh lệnh liên quan đến yêu mến Thiên Chúa, và mệnh lệnh kia  liên quan đến việc yêu thương người thân cận.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Không Được Làm Chứng Gian Hại Người Thân Cận” – Bài 38

Ngài cấm làm hại tha nhân bằng lời nói: “Ngươi không được làm chứng gian hại người thân cận.” Người ta có thể làm chứng gian bằng hai cách, hoặc trong một vụ kiện hoặc trong cuộc nói chuyện thường ngày.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Yêu Thương Người Thân Cận – Bài 30

Lý do thứ hai để yêu mến người thân cận là vì nó là lệnh truyền của Chúa.  Thật vậy, trước  khi từ biệt các tông đồ, Đức Giêsu đã nhấn mạnh với họ rằng đây là mệnh lệnh cao quý nhất

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Không Được Trộm Cắp” – Bài 37

Điều răn này cấm chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất chính. Thực vậy, sự trộm cắp có thể xảy ra bằng nhiều cách thức.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Kính Mến Thiên Chúa – Bài 29

Bài hôm nay bàn về mối tình thứ nhất: lòng mến Chúa. Tác giả chú ý cách riêng đến hai điểm: thứ nhất, làm thế nào để chu toàn luật mến Chúa? Câu trả lời là bằng bốn cách: nhớ lại những ân huệ của Chúa

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Không Được Ngoại Tình” – Bài 36

Điều răn thứ sáu được nhìn trong bối cảnh của công bằng và tình yêu. Nguyên văn Cựu ước (Xh 20,14; Đnl 5,18) viết: “Ngươi không được ngoại tình”. Ngoại tình là lỗi sự chung thủy với người phối ngẫu, một yêu sách của công bằng và tình yêu

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Những Hiệu Quả Của Lòng Mến Chúa – Bài 28

Kẻ nào yêu mến Thiên Chúa thì chiếm hữu ngài ở trong mình, như thánh Gioan tông đồ đã khẳng định: “Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16).

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Chớ Sát Sinh” – Bài 35

Chúng ta đã quen đọc điều răn thứ năm là “Chớ giết người”.  Nếu dịch sát nguyên bản thì phải nói “Cấm giết”, và dĩ nhiên là hiểu về việc giết người.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Dẫn Nhập Vào Luật Tình Yêu – Bài 27

Thánh Tôma đã giải thích mười điều răn của Thiên Chúa theo chiều hướng tình yêu: yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Hãy Tôn Kính Cha Mẹ” – Bài 34

Sau ba điều răn liên quan đến luật truyền mến Chúa, chúng ta bước sang bảy điều răn liên quan đến luật truyền yêu tha nhân, mở đầu là điều răn liên quan đến việc thảo kính cha mẹ.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: Dẫn Nhập Vào Mười Điều Răn – Bài 26

Chúng ta đã học hỏi những bài huấn giáo của thánh Tôma dựa theo kinh Tin kính và kinh Lạy Cha. Từ bài hôm nay, chúng ta chuyển sang loạt bài về mười điều răn.

Năm Đức Tin Với Thánh Tôma Aquinô: “Ngươi Hãy Nhớ Thánh Hóa Ngày Sabath” – Bài 33

Trong bản kinh tiếng Việt, điều răn thứ ba được phát biểu như sau : « Thứ ba giữ ngày chúa nhật ». Thánh Tôma phát biểu theo bản văn Kinh thánh Cựu ước « Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày sabat »

Catechesis.Net