• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những Nguyên Tắc Nền Tảng Của Nền Nhân Học Chính Trị Trong Tư Tưởng Thánh Tôma Aquinô

Khi nghiên cứu vấn đề chính trị trong tư tưởng tôn sư Tô-ma[1], chúng tôi nhận thấy Tôn sư đã không biên soạn một khảo luận chuyên biệt nào bàn về lãnh vực này.

 

Quan Niệm Về Thần Học Luân Lý Theo Thánh Tôma Aquinô

Thần học luân lý không những phải tìm cách trình bày các vấn đề một cách có thứ tự mạch lạc, nhưng cần phải dựa vào Mạc Khải nhiều hơn.

Tính Thời Sự Của Học Thuyết Thánh Tôma Aquinô

Thánh Tô-ma đã dành cho cả các Giáo Phụ và các vị Tiến Sĩ xét như là những chứng nhân đồng tâm nhất trí của Lời Mạc Khải, đến độ Đức Hồng Y Cajetan đã không ngần ngại viết lên như sau - và đoạn văn này đã được nhắc tới trong Thông Điệp

Thánh Tôma Aquinô Và Ơn Linh Hứng Thánh Kinh

Trong bài viết ngắn gọn này, tôi muốn điểm lại phần đóng góp của thánh Tôma trong những tranh luận gần đây liên quan đến ơn linh hứng trong Kinh Thánh.

Kitô Luận Theo Thánh Thomas D'Aquin

Thánh Thomas là nhà thần học toàn diện, khi bàn đến bất cứ phần nào của thần học, người cũng luôn luôn lưu ý đến mạch lạc luận lý của toàn thể khảo luận, của từng phần khảo luận, của từng vấn đề và từng mục.

Tương Quan Giữa Tự Nhiên Và Ân Sủng Trong Tư Tưởng Tôn Sư Tôma Aquinô

Mối tương quan giữa tự nhiên (nature) và ân sủng (grâce) là một vấn nạn quan trọng liên quan đến toàn thể sứ điệp Ki-tô giáo.

Thánh Tôma Aquinô Và Vũ Trụ Học Big-Bang

Nếu trở lại với sự phân biệt của Thánh Toma giữa quan niệm sáng tạo và sự đổi thay, thì toàn thể vũ trụ dù ở dưới dạng thức nào cũng là những sự vật đổi thay. Có đổi thay tất phải có chủ thể đổi thay.

Luật Tự Nhiên Và Đối Thoại Văn Hóa Qua Nhãn Giới Của Thánh Tôma Aquinô

Văn kiện đã trình bày học thuyết về luật tự nhiên theo tư tưởng của thánh Tôma, vì nhận thấy rằng nó là cơ sở tốt để đối thoại với các triết thuyết và tôn giáo ngày nay

Thánh Tôma Aquinô Và Lý Thuyết Vũ Trụ Học Hiện Đại

Đối với thánh Toma, trí tuệ con người không có được ý niệm về tạo dựng nếu không đón nhận nó từ mạc khải Do thái và Kitô giáo, vì khuynh hướng tự nhiên của trí tuệ có phần cưỡng lại một loại ý tưởng như vậy.

Đi Tìm Trực Giác Căn Bản Trong Cuộc Đời Và Học Thuyết Của Thánh Thomas Aquinas

“Tất cả tòa nhà giáo thuyết của Thánh Thomas được xây nền trên luật vàng mà chính ngài đã ghi ngay trên những trang đầu bộ “Tổng luận Thần học”

Thánh Tôma Aquinô: Con Người Trí Thức Và Thánh Thiện

Thánh Tô-ma có một vị thế độc đáo duy nhất trong lịch sử tư tưởng Ki-tô giáo. Có lẽ nhiều người chỉ ưa nhìn ngài là một nhà tư tưởng thiên tài, còn tâm hồn và đời sống của ngài thì không đáng kể.

Học Thuyết Tôma Và Thần Học Đương Đại Về Chức Linh Mục

Thánh Tôma đã định nghĩa chức linh mục thừa tác trong mối liên hệ với bí tích Thánh Thể, nghĩa là xét trong năng quyền thánh hiến mình và máu Chúa Kitô.

Kỷ Niệm 740 Năm Thánh Thomas Aquinas Tạ Thế (07/03/1274 - 07/03/2014)

Nhân dịp mừng vị thánh bổn mạng các học đường công giáo (do đức thánh cha Lêô XIII trao tặng năm 1879), chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tình thầy trò theo thánh Tôma, (hoặc: quan niệm của thánh Tôma về giáo dục).

Tam Vị Trong Tổng Luận Thần Học - Summa Theologiae

Nỗ lực của thánh Thomas trong việc tìm hiểu “Mầu nhiệm Thiên Chúa” là tìm một lối giải thích thần học khả dĩ giúp người tin tìm thấy lý lẽ cho đức tin của mình.

Thánh Tôma Aquinô - Một Nhân Vật Độc Đáo Trong Dòng Lịch Sử Giáo Hội

Thánh Tô-ma là một nhân vật độc đáo trong dòng lịch sử Giáo Hội và học thuyết của ngài đã từng góp phần củng cố đời sống đức Tin trong Giáo Hội cũng như giúp Giáo Hội vượt qua được những thách đố về đạo lý.

Truyền Thống Thánh Tôma Aquinô Từ Công Đồng Vatican II

Dù không còn địa vị ưu việt, như thời trước Công Đồng Va-ti-ca-nô II, nhưng truyền thống Tô-ma A-qui-nô không biến mất; trái lại, truyền thống đó vẫn tồn tại và sinh động, dưới nhiều hình thức mới.

Catechesis.Net