• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thần Học Đời Tu: Đời Sống Thánh Hiến Trong Mối Tương Quan Với Hội Thánh - Bài 27

Đời sống thánh hiến không thuộc vào cơ cấu phẩm trật của Hội thánh, nhưng thuộc về đặc sủng của Hội thánh. "Đời sống thánh hiến, được bắt rễ sâu xa từ gương mẫu và giáo huấn của Chúa Kitô

 

Thần Học Đời Tu: Linh Đạo Tu Trì Với Việc Chiêm Niệm Và Hoạt Động - Bài 26

Vì thế hành trình tâm linh cũng như hành trình tu trì là một, được phát biểu qua công thức: "từ hoạt động đến chiêm niệm" (từ praxis đến theoria).

Thần Học Đời Tu: Lý Tưởng Then Chốt Về Đời Sống Thánh Hiến - Bài 18

Từ công đồng Vaticanô II, các tác giả đã đề nghị nhiều thuật ngữ khác nhau để phát biểu lý tưởng, chẳng hạn như: chứng tá, sứ vụ, đặc sủng, thánh hiến.

Thần Học Đời Tu: Linh Đạo Tu Trì Với Việc Chiêm Niệm - Bài 25

Nguồn gốc của đời tu trì bắt nguồn từ Đông Phương (Ai cập, Syria). Bên cạnh nếp sống khắc khổ, việc cầu nguyện là một yếu tố căn bản của cuộc đời của các đan sĩ.

Thần Học Đời Tu: Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Đời Sống Thánh Hiến - Bài 17

Ngày 17 tháng giêng năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quyết định dành khóa họp thường lệ lần thứ IX của Thượng hội đồng giám mục thế giới để bàn về đời sống thánh hiến (1994)

Thần Học Đời Tu: Linh Đạo Tu Trì Trong Việc Khổ Chế - Bài 24

Trong lịch sử Kitô giáo, "đời sống tâm linh" được đặt tên bằng nhiều thuật ngữ: đường nên trọn lành, đường nên thánh, đường tu đức, đời sống nội tâm, đời sống đạo đức, đời sống siêu nhiên,vv.

Thần Học Đời Tu: Công Đồng Vatican II Và Đời Sống Thánh Hiến - Bài 16

Riêng trong lãnh vực đời tu trì, nhiều người đánh giá công đồng Vaticanô II qua việc canh tân hiến pháp, cách thức cai quản, hoạt động tông đồ

Thần Học Đời Tu: Lời Khấn Vâng Phục Với Đời Dâng Hiến - Bài 23

Trong tiếng Việt, "vâng lời" (hay: nghe lời) có nghĩa là nghe theo lời của người nào đó: nghe không phải để cho lời lọt vào tai này và chui ra tai kia, nhưng là thuận nhận bằng cách đáp lại "Dạ vâng!".

Thần Học Đời Tu: Đời Sống Thánh Hiến Theo Bộ Giáo Luật Hiện Hành - Bài 15

Bộ Giáo Luật 1983 trải dài trong 7 quyển; trong phần III, quyển II của Bộ Giáo Luật hiện hành này, khi bàn về Dân Thiên Chúa, đời sống thánh hiến đã được đề cập tới.

Thần Học Đời Tu: Lời Khấn Khó Nghèo Với Đời Sống Thánh Hiến - Bài 22

Vào buổi khai nguyên của Giáo hội, cộng đồng các Kitô hữu tiên khởi ở Giêrusalem đã tình nguyện đặt tất cả tài sản của họ thành công hữu, để phân chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu (Cv 2,44-45).

Thần Học Đời Tu: Những Khía Cạnh Thần Học Về Đời Sống Thánh Hiến - Bài 14

Theo Tông huấn Vita Consecrata của đức Gioan Phaolô II, chúng ta có thể kể ra ít là 6 khía cạnh của đời thánh hiến; Kitô, Tam vị, Giáo hội, Truyền giáo, Cánh chung, Maria.

Thần Học Đời Tu: Lời Khấn Khiết Tịnh Với Đời Dâng Hiến - Bài 21

Virginitas: trinh khiết, thường chỉ dành cho nữ giới, tuy Tân ước và các giáo phụ có lần áp dụng cho cả nam giới, hiểu theo nghĩa bóng, nói về những người duy trì đức tin chung thuỷ (xc. Kh 14,3-5)

Thần Học Đời Tu: Những Khái Niệm Căn Bản Về Đời Sống Thánh Hiến - Bài 13

Theo nguyên nghĩa, consecratio, sự thánh hiến, cung hiến hay tác thánh, là tách rời một người hay một vật ra khỏi lãnh vực phàm tục, để dành riêng cho công việc thánh.

Thần Học Đời Tu: Ba Lời Khuyên Phúc Âm Với Đời Sống Thánh Hiến - Bài 20

Lý tưởng tổng quát được diễn tả cụ thể qua việc tuyên giữ ba lời khuyên Phúc âm. Đây là đặc trưng của sự thánh hiến của các tu sĩ, khác với những sự thánh hiến khác trong Giáo hội

Thần Học Đời Tu: Các Tu Hội Đời - Bài 12

Từ "Tu hội đời" mới được lưu hành trong tiếng Việt kể từ công đồng Vaticanô II để dịch từ "Institutum saeculare" (trước đó vài nơi đã dịch là "viện triều").

Thần Học Đời Tu: Nét Đẹp Của Đời Sống Thánh Hiến - Bài 19

Từ "tận hiến" xem ra thông dụng và dễ hiểu hơn: "tận hiến" có nghĩa là "hiến dâng trọn vẹn"; người tận hiến là người đã dâng trót cuộc đời cho Thiên Chúa.

Catechesis.Net