• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Các Lương Tâm Hiện Thức - Bài 22

“Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế thì những cá nhân và cộng đoàn càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Tuy nhiên, lương tâm nhiều khi lầm lạc vì vô tri bất khả thắng, nhưng cũng không vì thế mà mất hết phẩm giá

 

Luân Lý Tổng Quát: Tiến Trình Nhận Thức Của Lương Tâm - Bài 21

“Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12,2).

Luân Lý Tổng Quát: Lề Luật Theo Thánh Phaolô - Bài 13

Trong các thư của Thánh Phaolô, hạn từ Toral (lề luật), nó ám chỉ toàn bộ mọi vấn đề trong bộ sách Ngũ Thư của người Do Thái giáo.

Luân Lý Tổng Quát: Lương Tâm Tiền Luân Lý Và Luân Lý - Bài 20

Hiện nay, hạn từ “lương tâm” được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau. Nhưng, tất cả đều có chung một  yếu tố: ám chỉ một thực tại liên hệ mật thiết với đời sống cá nhân của con người.

Luân Lý Tổng Quát: Luật Mạc Khải - Bài 12

Kinh Thánh mặc khải Thiên Chúa là “Đấng ra lề luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt” (Gc 4,12).

Luân Lý Tổng Quát: Lương Tâm Trong Kinh Thánh - Bài 19

Trong tiếng Do Thái không có hạn từ “lương tâm” cũng không có tác phẩm nào nói về lương tâm. Riêng trong Cựu Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, “lương tâm” có đề cập trong Kn 17,11 và Hc 14,2.

Luân Lý Tổng Quát: Đức Kitô: Nền Luân Lý Chuẩn Mực - Bài 11

Trong Đức Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là con người thật, cùng một lúc lời mời gọi trọn vẹn của Thiên Chúa và sự đáp trả hoàn hảo của con người được thực hiện, hội tụ và diễn tả nơi Người. Vì thế, mọi hành vi của Đức Giêsu là “khuôn vàng thước ngọc cho người Kitô hữu.

Luân Lý Tổng Quát: Những Vấn Đề Luân Lý Của Nhân Luật - Bài 18

“Luật pháp của loài người chỉ là luật khi phù hợp với lẽ phải; có hiệu lực là nhờ “luật vĩnh cữu”; khi xa lìa lẽ phải, nó không còn là luật nữa, nhưng là một sự bất công, thậm chí chỉ là một hình thức bạo lực” (Thánh Tô-ma A-qui-nô, Tổng Luận Thần Học 1-2,93,3.2).

Luân Lý Tổng Quát: Tự Do Theo Thánh Phaolô - Bài 10

Theo thánh Phaolô, khi phạm tội, con người sống trong đêm tối, tâm trí bị khắc sâu bởi cái tôi quy ngã, sống trong ảo tưởng và sai lầm, nô lệ cho chính cái tôi và thế giới, cuối cùng bị hủy diệt bởi cái chết (x. Rm 3,9-12.22-23).

Luân Lý Tổng Quát: Định Nghĩa Về Nhân Luật - Bài 17

Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề tài nhân luật, bởi vì trong thực tế nhân luật khiến cho người Kitô hữu, xét như một công dân, cũng như cộng đồng thường phải đối diện với những vấn đề luân lý tế nhị, không thể tránh né.

Luân Lý Tổng Quát: Tự Do Có Trách Nhiệm - Bài 09

Tự do của con người vì bị tội lỗi làm tổn thương nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa (Hiến chế Gaudium et Spes, 17)

Luân Lý Tổng Quát: Tính Khả Tri Của Luật Tự Nhiên - Bài 16

“Bởi vì lý trí con người, nói một cách tuyệt đối, với khả năng và ánh sáng tự nhiên, có thể tiếp nhận cách hữu hiệu một tri thức đích thực nào đó về Thiên Chúa duy nhất và ngôi vị, là Đấng gìn giữ và điều khiển thế giới” (Thông điệp Human generis).

Luân Lý Tổng Quát: Con Người Là Hình Ảnh Của Thiên Chúa - Bài 08

“Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người” (Kn 2, 23).

Luân Lý Tổng Quát: Nội Dung Của Luật Tự Nhiên - Bài 15

“Luật tự nhiên bày tỏ cảm thức luân lý nền tảng, nhờ đó con người dùng lý trí mà nhận định điều tốt và điều xấu, chân thật và dối trá” (GLHTCG số 1954).

Luân Lý Tổng Quát: Con Người: Thụ Tạo Nghèo Tự Thân Và Phụ Thuộc - Bài 07

Thần học luân lý tìm hiểu về những hành vi của con người. Tìm kiếm câu trả lời cho những chất vấn: Tại sao tôi được làm điều này, tôi không được làm điều kia? Để trả lời cho những câu hỏi đó, cần phải trả lời cho câu hỏi: Con người là ai?

Luân Lý Tổng Quát: Quan Niệm Về Luật Tự Nhiên - Bài 14

Luật luân lý mặc khải phát xuất từ nguồn mặc khải của Kinh Thánh, vậy luật luân lý tự nhiên phát xuất từ nguồn nào? Nếu mục đích của luân lý Kitô giáo là bắt chước Đức Kitô, hệ tại ở agape, vậy mục đích của luật tự nhiên là gì? Hệ tại ở điều nào? Sự liên hệ nào giữa bắt chước Đức Kitô với luật tự nhiên?

Catechesis.Net