• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thần Học Đời Tu: Đời Tu Trước Kitô Giáo - Bài 01

 Thần Học Online: 

 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 01: Đời Tu Trước Kitô Giáo

Giảng viên: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

***

 

Đời tu đã có từ thời Cựu ước: Tiên tri Giêrêmia sống đời độc thân. Các ngôn sứ Elia và Eliseô cũng sống đời sống cộng đoàn với một số đệ tử của họ, cùng chia sẻ với họ nếp sống khổ hạnh và sứ vụ.

Vào thời Cựu ước, các học giả ghi nhận có một thể chế dành cho những nhà khổ hạnh mang tên là Nazir. Hình ảnh chúng ta quen thuộc hơn cả là ông Samson.

Bên Palestina, người ta khám phá ra nhóm Essenisống đời tu trì; và bên Ai Cập, cũng có những nhà khổ hạnh sống ở phía đông thành phố Alêxandria, nhóm này được biết đến với danh xưng làTherapeutae, gốc Hi Lạp nghĩa là “phục vụ” hay “ chữa trị”.

Bài học này xin giới thiệu đôi nét khái quát về đời sống tu trì trước Kitô giáo.

 

Catechesis.Net