• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Tiến Trình Nhận Thức Của Lương Tâm - Bài 21

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 21: Tiến Trình Nhận Thức Của Lương Tâm

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

“Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12,2).

Hằng ngày, chúng ta có rất nhiều lựa chọn và đưa ra những quyết định, chọn lấy điều này và từ bỏ điều kia. Vậy làm thế nào để có được một chọn lựa nền tảng tích cực?

 

 

 

Catechesis.Net