• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Lương Tâm Tiền Luân Lý Và Luân Lý - Bài 20

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 20: Lương Tâm Tiền Luân Lý Và Luân Lý

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

“Kẻ gian ác tự đưa ra bằng chứng để lên án chính mình là hèn hạ : bị lương tâm dày vò nó luôn cảm thấy mình khổ sở.” (Kn 17,11).

Hiện nay, hạn từ “lương tâm” được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau. Nhưng, tất cả đều có chung một  yếu tố: ám chỉ một thực tại liên hệ mật thiết với đời sống cá nhân của con người.

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu lương tâm theo ý nghĩa tiền luân lý và luân lý.

 

 

 

Catechesis.Net