• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Lương Tâm Trong Kinh Thánh - Bài 19

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 19: Lương Tâm Trong Kinh Thánh

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt, và kẻ không rơi vào thất vọng. Đố kỵ và hà tiện (Hc 14,2).

Trong tiếng Do Thái không có hạn từ “lương tâm” cũng không có tác phẩm nào nói về lương tâm. Riêng trong Cựu Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, “lương tâm” có đề cập trong Kn 17,11 và Hc 14,2. Tuy không có hạn từ lương tâm nhưng người Do Thái tin nhận rằng trong sâu thẳm con người có một trung tâm hội tụ tất cả mọi khả năng thể lý và tinh thần, được gọi là “tâm hồn”.

 

 

 

Catechesis.Net