• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Nội Dung Của Luật Tự Nhiên - Bài 15

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 15: Nội Dung Của Luật Tự Nhiên

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

“Luật tự nhiên bày tỏ cảm thức luân lý nền tảng, nhờ đó con người dùng lý trí mà nhận định điều tốt và điều xấu, chân thật và dối trá” (GLHTCG số 1954).

Luật tự nhiên chỉ dạy những điều gì? Khuynh hướng tự nhiên là gì? Có những khuynh hướng tự nhiên nào? Mối liên hệ giữa luật tự nhiên và Thập Giới?

Thánh Tôma Aquinô nhận xét rằng: Con người có khuynh hướng tự nhiên qui hướng về tất cả những sự vật mà lý trí nhận biết chúng là tốt, nên phải làm; và ngược lại, nếu lý trí nhận biết chúng là xấu thì phải tránh xa.

Người ta nhận thấy có 4 khuynh hướng tự nhiên:

- Bảo vệ sự sống của bản thân

- Kết hợp giới tính

- Hướng đến đời sống xã hội

- Tìm kiếm chân lý

 

 

 

 

 

 

 

Catechesis.Net