• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh Thánh Nhập Môn: Tác Giả Kinh Thánh - Bài 07

Thần học online:

 

NHẬP MÔN KINH THÁNH

 Bài 07: Tác Giả Kinh Thánh

Giảng viên: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

***

 

* Thiên Chúa là tác giả của Sách Thánh – tác giả chính

– Các giáo phụ quả quyết Thiên Chúa là tác giả của các Sách Thánh (Cựu Ước và Tân Ước).

– Thánh Irênê: “Đấng sáng lập nên Tin Mừng và Luật Môsê cũng là một.”

– Thánh Augustin: “Cũng như một Thiên Chúa thật là Đấng tạo thành của cải trần gian và những hồng phúc vĩnh cửu, thì chính Người cũng là tác giả của cả 2 Giao Ước, vì lẽ Tân Ước được phác hoạ trong Cựu Ước và Cựu Ước được mặc khải trong Tân Ước.”

– Thánh Lêô: “Chúa Kitô là cùng đích của Luật Môsê, không làm cho nó thành vô nghĩa, nhưng kiện toàn. Và cũng chính Người là tác giả của các thực tại cũ và mới.”

– Công thức “Thiên Chúa là tác giả” được dùng nhiều lần, qua các Công đồng: Phirenxê (1438-1445, Đức Giáo Hoàng Eugeniô IV); Trentô (13.12.1545 – 04.12.1563, các Đức Giáo Hoàng Phaolô III, Juliô III, Piô IV); Vaticanô I (29.06.1868 – 20.10.1970, Đức Giáo Hoàng Piô IX, định nghĩa về ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng); Vaticanô II (11.10.1962 – 08.12.1965, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, Sắc lệnh Tông đồ giáo dân); Hiến chế Dei Verbum số 11 (Công Đồng Vaticanô II).

 

 

 

 

 

 

Catechesis.Net