• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

bài 32

vwegweg

 

 

bài 31 dsvgfswd

cvafee

 

 

bài 22

vawdvgaw

bài 29 và 30

vwefwe

 

bài 21

vdsvasdvgsd

 

bài 28

vfwefwe

 

bài 20

vaewrgawreg

 

bài 27

cvasdfe

 

bài 19

fbdsfbgdfbgd

 

 

bài 26

vswgfaswegf

 

bài 18

dsgaewgfwe

 

bài 25

bvdsagfsa

 

bài 17

vasdvfds

 

 

 

bài 24

bvsdvgs

Luân Lý Tổng Quát: Tính Khả Tri Của Luật Tự Nhiên - Bài 16

“Bởi vì lý trí con người, nói một cách tuyệt đối, với khả năng và ánh sáng tự nhiên, có thể tiếp nhận cách hữu hiệu một tri thức đích thực nào đó về Thiên Chúa duy nhất và ngôi vị, là Đấng gìn giữ và điều khiển thế giới” (Thông điệp Human generis).

bài 23

cfqwdfqw

Catechesis.Net