• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Vụ Truyền Giáo Trong Các Thư Phaolô: Những Khía Cạnh Thần Học

Nếu các thư của thánh Phaolô được so sánh với dãy núi Hymalayas, thì thư gửi tín hữu Rôma là ngọn núi Everest. Tất nhiên, chương 8 của thư Rôma là đỉnh cao nhất, trong đó, Phaolô mô tả sự vinh thắng của Thiên Chúa trên vũ trụ

 

Hoạt Động Truyền Giáo Theo Thông Điệp Redemptoris Missio

Từ truyền giáo trong tiếng latinh (missio) nguyên gốc có nghĩa là “sai đi": bắt nguồn từ việc đức Kitô được sai đến thế gian để mang tình yêu của Thiên Chúa cho con người

Tân Phúc Âm Hóa

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Không thể có công cuộc Phúc âm hóa thực sự nếu không có việc rao giảng danh tánh, giáo huấn, đời sống, lời hứa và mầu nhiệm Đức Giêsu Nazareth, Con Thiên Chúa. [...].

Tính Hiện Thực Của Sắc Lệnh “Ad Gentes” Tại Việt Nam

Ngoài ra, không những mời gọi đọc lại Sắc lệnh “Ad Gentes”, Ban Tổ chức còn muốn đối chiếu với thực tế của Giáo Hội tại Việt Nam.

Thách Đố Mục Vụ Tại Các Giáo Xứ – Tân Phúc Âm Hóa Ở Một Á Châu Đang Thay Đổi Nhanh Chóng

Nhưng từ thập niên 1990, các nhà cách mạng trẻ đã thay đổi cách nghĩ. Những ai từng giải quyết các vấn đề công lý trong Thế giới thứ ba dựa vào quan điểm triết học, thì nay thích nắm bắt các cơ hội hơn.

Dạy Giáo Lý Theo Định Hướng Truyền Giáo

Trong việc dạy giáo lý và Kinh Thánh, cần trình bày về sứ mệnh truyền giáo “Ad Gentes” của Hội Thánh. Các thủ bản giáo lý cần bổ sung phần về truyền giáo nếu chưa có.

Những Chặng Đường Truyền Giáo Của Giáo Hội

Công cuộc truyền giáo gặp nhiều trở ngại không những vì những gian khổ của những chuyến hành trình xa xôi, nhưng còn vì những cuộc bách hại về phía những nhà lãnh đạo Do thái lẫn nhà cầm quyền Rôma.

Một Cách Thế Mới Để Giáo Hội Hiện Diện Tại Á Châu

Anh chị em thân mến, sau khi đã trải qua Hội nghị từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 1998, vô vàn ơn lành đã tuôn đổ trực tiếp xuống trên chúng ta

Truyền Giáo Cho Xã Hội Hôm Nay

Khi nói đến công tác truyền giáo, người ta thường nói đến “vùng sâu, vùng xa” và nói đến dân nghèo, trẻ em bị bỏ rơi. Dĩ nhhiên đây là một thành phần rất đáng được để ý

Canh Tân Hoạt Động Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam Ngày Nay

Đại hội lần này mang chủ đề: “Canh Tân Hoạt Động Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam Ngày Nay”. Khi chọn chủ đề như thế, Ủy ban Loan Báo Tin Mừng/Hội Đồng Giám Mục Việt Nam muốn gì?

Bối Cảnh Của Cuộc Tân Phúc Âm Hóa Trên Thế Giới Và Ở Việt Nam

Muốn Tân Phúc Âm Hoá (TPÂH) con người chúng ta cần phải tìm hiểu người nghe Tin Mừng đang sống trong bối cảnh nào để Tin Mừng của chúng ta thật sự mang lại hiệu quả tốt đẹp.

Bốn Quốc Gia Sẽ Nắm Vai Trò Chủ Động Trong Đạo Công Giáo Thế Kỷ XXI

Nhà báo John Allen đề xuất kiểu nói các quốc gia “PINS” để chỉ các cộng đồng Công Giáo chủ chốt trên thế giới trong tương lai, đó là: Philippines, India, Nigeria và South Korea.

Những Vấn Đề Thần Học Truyền Giáo

Đứng đầu các vấn đề, thiết tưởng là từ ngữ. Trong tiếng Việt, nói tới “truyền giáo, truyền đạo, giảng đạo, truyền bá Tin mừng, mở mang nước Chúa” v.v... thì ai ai cũng hiểu ý nghĩa của nó.

Sự Chuyển Mình Của Hội Thánh Trên Đường Loan Báo Tin Mừng: Từ “Ad Gentes” Đến “Evangelii Gaudium”

Công Đồng Vatican II đã khẳng định “bản chất của Giáo Hội là truyền giáo”. Đức Gioan Phaolô II tiếp tục kêu mời chúng ta nhận ra rằng “không được giảm bớt nỗ lực rao giảng Tin Mừng” cho những người ở xa Đức Kitô

Tân Phúc Âm Hóa Qua Hình Thái “Lòng Đạo Đức Bình Dân” Ở Việt Nam

Lòng đạo đức bình dân (piété populaire / popular piety / pietà popolare) chỉ “những thể hiện thờ phụng riêng tư hay cộng đồng khác nhau không theo những hình thức phụng vụ

Truyền Giáo Và Văn Hóa Trong Thế Kỷ XIX

Khi Giáo hoàng và Giáo hội bị tước mất ảnh hưởng chính trị, thì vị thế luân lý lại tăng cao, và những cấu trúc của hiệp thông Kitô giáo trở nên mạnh mẽ và tập trung hơn.

Catechesis.Net