• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giải Đáp Mục Vụ: Nhà Thờ Hay Thánh Đường?

Thánh Đường là từ Hán Việt có nghĩa hẹp là "nhà thánh". Hiện nay, từ "nhà thánh" đã được thay đổi bằng thuật từ "Nhà Nguyện". "Thánh" có nghĩa thuộc về Đấng Tối Cao, "Đường" có nghĩa là

 

Giải Đáp Phụng Vụ: Việc Đọc Bài Thương Khó Có Được Diễn Như Kịch Không?

Việc đọc bài Thương Khó ngày Chúa Nhật Lễ Lá và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cho phép một số yếu tố kịch, trong khi không nói gì đến việc diễn xuất.

Giải Đáp Bí Tích: Trẻ Em Viết Tội Ra Giấy Và Đề Tên Được Không?

Việc xưng tội bằng lời nói không là tuyệt đối cần thiết cho tính thành sự của bí tích, vì người câm và người không biết ngôn ngữ của linh mục cũng có thể xưng tội được

Tìm Hiểu Về Cây "Noel" Trong Dịp Lễ Giáng Sinh

Sáng ngày 04-12-2014, cây thông Noel đã đến Vatican để chuẩn bị cho dịp đại lễ mừng kỷ niệm Ngôi Lời nhập thể làm người. Cây thông trắng cao hơn 80 feet sẽ được đặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Giải Đáp Phụng Vụ: Thánh Lễ Cầu Cho Việc Bầu Giáo Hoàng Nên Được Cử Hành Thế Nào?

Một khi việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng có hiệu lực, Đức Giám mục giáo phận và các linh mục trong mỗi giáo xứ có thể xem xét cử hành một Thánh Lễ đặc biệt cầu cho việc bầu Giáo Hoàng, theo các hướng dẫn của lịch phụng vụ.

Giải Đáp Tín Ngưỡng: Thờ Cúng Ông Bà Có Hợp Với Lời Chúa Dạy Trong Kinh Thánh Không?

Việc thờ cúng ông bà nói lên lòng mê tín sai lầm cho rằng người chết còn lai vãng trên mặt đất này, vì thế cần phải lập bàn thờ, phải kỵ giỗ, bái lạy, dâng hương khói đầy đủ. Điều này có hợp với lời Chúa dạy trong Kinh thánh không?

Giải Đáp Phụng Vụ: Những Ai Được Phép Giảng Trong Thánh Lễ?

Sau Công đồng Vatican II, Sách lễ Roma có 3 ấn bản vào các năm 1970, 1975 và 2000. Phần Quy Chế Tổng Quát của các ấn bản này có chút khác biệt nhau, liên quan đến việc ai được phép giảng lễ như sau

Giải Đáp Phụng Vụ: Bài Tin Mừng Được Hát Trong Các Thánh Lễ Nào?

Trong thực tế, không có quy tắc nào bắt buộc bài Tin Mừng phải được hát trong bất cứ mùa đặc biệt nào, hoặc không có bất cứ qui định nào hạn chế việc hát bài Tin Mừng ngoài các mùa này.

Giải Đáp Phụng Vụ: Thẩm Quyền Nào Được Phép Cử Hành Các Bí Tích Trong Thánh Lễ?

Khi cử hành Nghi thức Khai tâm, Xức dầu Bệnh nhân cho nhiều người, các linh mục khác (không đồng tế) có thể tiến ra phụ giúp cho linh mục chủ tế và ngay cả thay thế cho linh mục chủ tế để cử hành Bí tích nếu đã được sự đồng ý của cha xứ.

Giải Đáp Bí Tích: Linh Mục Công Giáo Dùng Dầu Thánh Của Chính Thống Giáo Để Cử Hành Bí Tích Được Không?

Nguyên tắc liên quan là sự công nhận các bí tích của nhau. Giáo Hội Công Giáo công nhận tính hợp lệ của tất cả các bí tích được thực hiện bởi các Giáo Hội Chính Thống.

Giải Đáp Phụng Vụ: Linh Mục Có Thể Thêm Ý Nguyện Riêng Của Mình Vào Kinh Nguyện Thánh Thể Không?

Kinh nguyện Thánh Thể (KNTT) được coi là Lời Nguyện cao quý, thánh thiêng nhất của Cử hành Phụng vụ, là trung tâm của Cử hành Thánh lễ, là Hành vi Phụng tự của toàn thể Hội Thánh.

Giải Đáp Phụng Vụ: Linh Mục Lau Môi Bằng Khăn Lau Chén Được Không?

Chức năng chính của khăn lau chén vào thời điểm rước Máu Thánh từ chén thánh là để ngăn chặn bất kỳ giọt Máu Thánh nào rơi ra hoặc dính vào mép của chén thánh.

Ý Nghĩa Chiếc "Nhẫn Ngư Phủ" (Anulus Piscatoris) Của Đức Giáo Hoàng - Giám Mục Roma

Trong Giáo Hội Công giáo, mọi vị Giám mục, cả những Viện Phụ, từ ngày được tấn phong, luôn đeo nơi ngón tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn Giám mục nói lên sự trung thành của vị Giám mục với Giáo hội là hiền thê của Chúa.

Từ Ngữ Catholic Được Dịch Nghĩa Là Công Giáo Hay Thiên Chúa Giáo?

Vấn đề hai danh từ Công Giáo và Thiên Chúa Giáo đã được chúng tôi và một số nhà nghiên cứu trình bày nhiều lần, nhưng hiện nay vẫn còn được tranh luận hàng ngày trên các diễn đàn.

Giải Đáp Phụng Vụ: Khi Tòa Thánh Trống Ngôi, Ý Chỉ Của Đức Thánh Cha Cho Hội Tông Đồ Cầu Nguyện Có Còn Hiệu Lực Không?

Các ý chỉ này vẫn có hiệu lực, trừ phi vị Giáo hoàng mới thay đổi chúng một cách minh nhiên. Việc công bố các ý chỉ cầu nguyện này luôn quan tâm đến sự không chắc chắn không thể tránh khỏi của bất kỳ sự kiện tương lai nào, kể cả khi Tòa Thánh trống ngôi.

Giải Đáp Phụng Vụ: Việc Lột Bàn Thờ Ngày Thứ Năm Tuần Thánh Được Qui Định Cho Các Bàn Thờ Nào?

Bắt đầu với bàn thờ chính, mọi bàn thờ trong nhà thờ đều được lột sạch, các chân nến và thánh giá được cất đi. Bất kỳ thánh giá nào có thể được xách tay đều được cất đi khỏi nhà thờ. Các thánh giá khác cần được che phủ

Catechesis.Net