• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một Vài Định Hướng Cho Việc Giáo Dục Giới Tính Trong Môi Trường Gia Đình, Giáo Xứ Và Trường Học

Giáo dục giới tính là một thuật ngữ rộng miêu tả việc giáo dục về giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, sức khoẻ sinh sản, các quan hệ tình cảm, quyền sinh sản và các trách nhiệm, tránh thai, và các khía cạnh khác của thái độ tình dục loài người.

 

Học Yêu, Để Yêu Như Chúa Yêu

Có thể nhiều người sẽ không đồng ý với nhan đề HỌC YÊU này. Yêu có gì phải học. Thông thường khi một trẻ nhỏ 4-5 tuổi từ bỏ thái độ vị ngã của nó, nó bắt đầu thừa nhận người khác và biết thương yêu cha mẹ, rồi anh chị em rồi bạn cùng lớp.

Việc Quản Trị Trong Hội Thánh và Nhận Định Thiêng Liêng

Từ sau khi thoát khỏi cuộc bách hại của đế quốc Roma, Giáo Hội vẫn đòi quyền được coi là một xã hội hoàn hảo, nghĩa là một xã hội với đầy đủ mọi yếu tố cấu tạo

Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin Lên Tiếng Về Việc Rước Lễ Đối Với Người Công Giáo Ly Dị Tái Hôn

Vấn đề liên quan tới các tín hữu đã bước vào cuộc kết hợp dân sự mới sau khi ly dị là vấn đề không mới lạ gì. Giáo Hội luôn nghiêm túc xem sét vấn đề này với quan điểm muốn giúp đỡ những người thấy mình rơi vào trạng huống này.

Linh Đạo Của Việc Quản Trị

Giáo Hội, giáo xứ, và cộng đoàn cần những người lãnh đạo hướng dẫn để nên thánh.

Linh Mục Trong Tương Quan Với Giáo Dân

Kim Chỉ Nam đề nghị thực hành dành cho các linh mục: “Chiều kích của việc xây dựng cộng đoàn tín hữu đòi các linh mục vượt qua mọi thái độ thiên tư kỳ thị;… linh mục sẽ đem hết sức để khơi dậy và phát huy tinh thần đồng trách nhiệm trong cùng một sứ mạng cứu độ duy nhất...

Vấn Đề Tâm Lý Trong Việc Quản Trị Mục Vụ

Việc lãnh đạo công đồng được xem là việc lãnh đạo sự phát triển con người chứ không phải là sự việc. Thế nên, yếu tố ý thức về con người phải được đặt lên hàng đầu

Giáo Dân Có Bổn Phận Và Trách Nhiệm Gì Trong Giáo Hội?

Giáo dân là thành phần Dân Chúa đông đảo nhất trong Giáo Hội. Do đó, Giáo dân có vai trò rất quan trọng trong Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các Thánh Tông Đồ để tiếp tục Sứ Vụ của Người trên trần thế cho đến thời sau hết.

Truyền Thông Với Tâm Thế Hy Vọng

Vì mỗi người đều là chủ thể truyền thông nên câu hỏi đặt ra là: chúng ta nói gì, viết gì trên mạng toàn cầu? Nói gì và viết gì lại tùy thuộc cách chúng ta nhìn thực tại. Thật vậy, vấn đề không chỉ là những sự kiện và thực tại đang diễn ra nhưng còn là cách chúng ta nhìn thực tại, là cặp kính chúng ta dùng để nhìn thực tại

Các Giáo Xứ: Lịch Sử Và Thần Học

Giáo xứ được giới thiệu như một “gia đình rộng lớn hơn”: “giáo xứ là gia đình của những người con cái Thiên Chúa, trong đó tất cả là anh chị em với nhau.

Truyền Thông Qua Lăng Kính Của Giáo Hội Học

Giáo Hội đã sử dụng các phương tiện truyền thông của xã hội từ truyền khẩu, viết sách trên giấy da, giấy cói cho đến khi xuất hiện kỹ thuật in ấn và nhất là mạng lưới truyền thông Internet hiện nay, để loan truyền Tin Mừng cứu độ cho mọi người

Nền Tảng Cốt Yếu Và Thực Tiễn Trong Việc Mục Vụ Giáo Xứ

Chúng ta đã biết là thánh Tôma Aquinô không viết một khảo luận về Giáo hội trong bộ Tổng luận thần học, bởi vì vào thế kỷ XIII Giáo hội chưa phải là một đề tài tranh luận sôi nổi.

Giáo Luật Với Truyền Thông Xã Hội

Truyền thông xã hội (Communicatio Socialis) là thuật ngữ chỉ hoạt động  truyền tải thông tin giữa các chủ thể trong xã hội với nhau. Trong đó, người ta sử dụng những phương tiện tự bản tính không những có thể liên hệ và ảnh hưởng đến từng người

Linh Mục Quản Giáo Xứ Theo Thánh Kinh

Giáo xứ được định nghĩa là một Cộng Đoàn Dân Chúa. Linh mục Quản xứ là vị Lãnh đạo Cộng Đoàn Dân Chúa.

Thinh Lặng Để Truyền Thông Một Cách Đọc Sứ Điệp Truyền Thông 2012 Của Đức Thánh Cha Benedict XVI

Để nghe bằng con tim, điều tiên quyết là phải thinh lặng. Thinh lặng tạo không gian tự do cho người khác lên tiếng. Thinh lặng tạo khoảng trống để có thể đón nhận người khác.

Việc Quản Trị Trong Hội Thánh và Nhận Định Thiêng Liêng (tiếp theo)

Trở lại lịch sử Giáo Hội (x. phần đầu), chúng ta thấy ngay từ thời các tông đồ, Công Đồng Giê-ru-sa-lem đã là một cuộc nhận định cộng đoàn đầu tiên, ở đó tất cả các tông đồ

Catechesis.Net