• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vượt Qua Các Chia Rẽ Xã Hội Theo Nhãn Quan Và Hành Động Của Gandhi – Một Vị Tử Đạo Say Mê Đối Thoại

Các hoàn cảnh xã hội phải trở thành “nơi cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ”, một nơi đang được ưu tiên vì những hoàn cảnh ấy sẽ có ảnh hưởng quyết định đến đời sống của con người.

 

Lịch Sử Và Các Khuôn Mẫu Truyền Giáo

Thật ra vấn đề ý thức truyền giáo cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm gần đây. Phong trào giải phóng tại nhiều quốc gia Á-Phi đặt lại vấn đề tương quan giữa truyền giáo và thuộc địa.

Dạy Giáo Lý Theo Định Hướng Truyền Giáo

Trong việc dạy giáo lý và Kinh Thánh, cần trình bày về sứ mệnh truyền giáo “Ad Gentes” của Hội Thánh. Các thủ bản giáo lý cần bổ sung phần về truyền giáo nếu chưa có.

Ơn Gọi Tông Đồ Giáo Dân

Mọi tín hữu đều có ơn gọi chung với những đặc tính chung, song bênh cạnh những đặc tính chung ấy, mỗi tín hữu thuộc mỗi bậc sống đều có những đặc nét riêng của bậc sống mình.

Một Cách Thế Mới Để Giáo Hội Hiện Diện Tại Á Châu

Anh chị em thân mến, sau khi đã trải qua Hội nghị từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 1998, vô vàn ơn lành đã tuôn đổ trực tiếp xuống trên chúng ta

Từ Niềm Tin Vào Đức Kitô Đến Việc Lựa Chọn Người Nghèo

Việc lựa chọn người nghèo không chỉ giới hạn vào chuyện bổ nhiệm các nhân viên mục vụ đến những nơi có người nghèo. Mặc dù đầu tư mục vụ vào những vùng người nghèo là điều tốt, nhưng việc lựa chọn người nghèo còn mang tính cách rộng lớn và nhiều đòi hỏi hơn nữa.

Canh Tân Hoạt Động Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam Ngày Nay

Đại hội lần này mang chủ đề: “Canh Tân Hoạt Động Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam Ngày Nay”. Khi chọn chủ đề như thế, Ủy ban Loan Báo Tin Mừng/Hội Đồng Giám Mục Việt Nam muốn gì?

Tương Quan Giữa Các Dòng Tu: Với Nhau – Với Giáo Phận – Với Giáo Xứ

Giáo Hội là Dân Thiên Chúa, Dân thánh, vì thế mọi người đều được kêu mời và có bổn phận nên thánh. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ theo Ngài là đặt Ngài làm quan trọng nhất hơn mọi giá trị khác

Bốn Quốc Gia Sẽ Nắm Vai Trò Chủ Động Trong Đạo Công Giáo Thế Kỷ XXI

Nhà báo John Allen đề xuất kiểu nói các quốc gia “PINS” để chỉ các cộng đồng Công Giáo chủ chốt trên thế giới trong tương lai, đó là: Philippines, India, Nigeria và South Korea.

Canh Tân Các Hoạt Động Mục Vụ Theo Viễn Tượng Truyền Giáo

Giáo Hội giữa lòng lịch sử nhân loại luôn cần được đổi mới và thanh luyện. Có những giai đoạn Giáo Hội cần được canh tân trên bình diện luân lý, những lúc khác cần canh tân về giáo thuyết, hoặc về phụng vụ hay mục vụ.

Sự Chuyển Mình Của Hội Thánh Trên Đường Loan Báo Tin Mừng: Từ “Ad Gentes” Đến “Evangelii Gaudium”

Công Đồng Vatican II đã khẳng định “bản chất của Giáo Hội là truyền giáo”. Đức Gioan Phaolô II tiếp tục kêu mời chúng ta nhận ra rằng “không được giảm bớt nỗ lực rao giảng Tin Mừng” cho những người ở xa Đức Kitô

Sứ Vụ Truyền Giáo Trong Các Thư Phaolô: Những Khía Cạnh Thần Học

Nếu các thư của thánh Phaolô được so sánh với dãy núi Hymalayas, thì thư gửi tín hữu Rôma là ngọn núi Everest. Tất nhiên, chương 8 của thư Rôma là đỉnh cao nhất, trong đó, Phaolô mô tả sự vinh thắng của Thiên Chúa trên vũ trụ

Truyền Giáo Và Văn Hóa Trong Thế Kỷ XIX

Khi Giáo hoàng và Giáo hội bị tước mất ảnh hưởng chính trị, thì vị thế luân lý lại tăng cao, và những cấu trúc của hiệp thông Kitô giáo trở nên mạnh mẽ và tập trung hơn.

Hoạt Động Truyền Giáo Theo Thông Điệp Redemptoris Missio

Từ truyền giáo trong tiếng latinh (missio) nguyên gốc có nghĩa là “sai đi": bắt nguồn từ việc đức Kitô được sai đến thế gian để mang tình yêu của Thiên Chúa cho con người

Tân Phúc Âm Hóa

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Không thể có công cuộc Phúc âm hóa thực sự nếu không có việc rao giảng danh tánh, giáo huấn, đời sống, lời hứa và mầu nhiệm Đức Giêsu Nazareth, Con Thiên Chúa. [...].

Tính Hiện Thực Của Sắc Lệnh “Ad Gentes” Tại Việt Nam

Ngoài ra, không những mời gọi đọc lại Sắc lệnh “Ad Gentes”, Ban Tổ chức còn muốn đối chiếu với thực tế của Giáo Hội tại Việt Nam.

Catechesis.Net