• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Làm Thừa Tác Viên Của Chúa Trong Một Thế Giới Phẳng Và Trong Một Giáo Hội Phẳng

Cả thế giới và Giáo Hội đều đang thay đổi, để lại những hậu quả gì cho các linh mục và tu sĩ hôm nay ? Bài viết này nhằm trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng nhấn mạnh đặc biệt tới việc đào tạo tri thức cho các thành phần ấy.

 

Tìm Hiểu Mối Tương Quan Giữa Tôn Giáo Và Văn Hoá Ở Đông Nam Á

Trước sự xói mòn các giá trị truyền thống trong thời hiện đại, chúng ta cần gìn giữ những gì là tinh hoa của văn hoá cổ xưa. Các nền văn hoá truyền thống đã trải qua hàng ngàn năm phát triển và cần được bảo tồn. Chúng tích luỹ sự khôn ngoan của con người kể từ cổ chí kim. Chúng mang lại cho nhân loại hôm ý nghĩa của sự thuộc về, sự đón nhận lẫn nhau và cảm giác an toàn. Chúng toả sáng các giá trị cao quý giúp xác định ý nghĩa, đón vai trò như một lời hướng dẫn, một động lực thúc đẩy và dẫn dắt con người đến chỗ thành toàn. Chúng ta nhận thấy các nền văn hoá truyền thống ấy vẫn còn tiếp diễn trong các cộng đồng nông thôn ở Đông Nam Á. Thiết nghĩ cần phải quay về với những cộng đồng này, vì chúng hướng dẫn chúng ta trên con đường hướng đến tương lai.


Tác Vụ Văn Hóa

Thật khó đạt đến một khái niệm cô đọng về "văn hóa" (đây là một vấn đề mà tất cả các tự điển chuyên môn đều trình bày cách chung chung). Bởi đó, ta có thể đề cập đến tiếng này khởi từ lai lịch của nó.

Một Đức Giêsu Việt Nam – Người Anh Cả Và Là Vị Tổ Tiên Con Dân Đất Việt. Tại Sao Không?

Đức Giêsu Kitô có thể là người Việt Nam chăng? Câu hỏi như thế thực sự không viển vông đâu. Điều này gợi lên một ý nghĩa rất thật mang tính thăm dò và thận trọng trong việc cố gắng làm cho Đức Giêsu Nazareth có ý nghĩa đối với hơn chín mươi tư triệu người đang sống trên mảnh đất hình chữ “S” tại khu vực Đông Nam Á này.

Vài Suy Nghĩ Về Việc Hội Nhập Văn Hóa

Vấn đề "hội nhập văn hoá" đã được Công đồng Va-ti-ca-nô II nhấn mạnh cách quan trọng. Trong thực trạng đất Nước và Giáo Hội Việt Nam, "hội nhập văn hoá" càng trở nên cấp bách đến độ sống còn.

Đạo Tổ Tiên Và Đạo Công Giáo Tại Việt Nam: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Văn Hóa Và Tôn Giáo

Người Kitô hữu với việc Tôn Kính Tổ Tiên, câu hỏi từng gây băn khoăn cho nhiều anh chị em lương dân khi muốn tìm hiểu Kitô giáo: Theo đạo có phải là bỏ Ông Bà Tổ Tiên không? Và ngược lại là nỗi day dứt của nhiều anh chị em bên đạo khi kết hôn với người bên lương: lấy chồng lấy vợ bên lương có phải bỏ đạo không?

Thử Tìm Một Nền Thần Học Về Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên

Trước khi bắt đầu vào đề, bút giả thấy cần phải đối diện với một vấn nạn liên quan tới “tam giáo”: Đâu là điều kiện qua đó có thể làm tiêu chuẩn để coi Phật, Lão, Khổng là tôn giáo?

Đạo Ông Bà Với Người Kitô Hữu Việt Nam

Đạo Ông Bà Tổ Tiên không phải chỉ là kính nhớ người đã khuất, nhưng còn là sự chia sẻ hiệp thông với tha nhân, những người sống xung quanh ta, nhất là ông bà chú bác trong dòng họ. Đó chính là sống Tin Mừng, sống tình yêu Thiên Chúa nơi trần gian này với Đức Giêsu đã dạy: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Nhập Thể và Hội Nhập Văn Hóa: Lối Tiếp Cận Dưới Nhãn Quan Loan Báo Tin Mừng

Được khai sinh từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi mà đỉnh cao là cuộc nhập thể cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Giáo hội có sứ mạng đặc biệt loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc.

Nhập Thể Gợi Lên Hình Ảnh Và Thái Độ Cho Việc Hội Nhập Văn Hóa

Maria sinh con đầu lòng. Bà bọc con trong tã và đặt con trong máng cỏ” (Lc 2,7). Đó là hoàn cảnh chào đời và đầu đời của Ngôi Lời (được bọc trong tã, được đặt trong máng cỏ).

Hội Thánh Công Giáo Trong Việc Hội Nhập Với Văn Hóa Gia Đình Việt Nam

Văn hóa gia đình Việt Nam, đó là vấn đề rộng lớn gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Nói một cách tổng quát, có thể hiểu văn hóa gia đình Việt Nam là những cái đẹp, cái hay của gia đình Việt Nam.

Ảnh Hưởng Từ Đạo Công Giáo Đến Lối Sống Của Người Việt Nam

Đạo Công Giáo mới du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVI-XVII, như vậy tôn giáo này còn khá trẻ, với tuổi đời chưa đầy 500 năm.

Hội Nhập và Giao Thoa Văn Hóa: Đạo Thiên Chúa Hòa Nhập Vào Việt Nam

Nhân dịp bàn riêng về việc đạo Thiên Chúa ăn rễ vào đất Việt Nam, tôi có ý định là đặt nó vào trong khuôn khổ chung chung của bất kỳ cuộc giao lưu văn hóa nào.

Ảnh Hưởng Một Số Lễ Nghi Trong Văn Hóa Kitô Giáo Nơi Đời Sống Gia Đình Công Giáo Việt Nam

Tại Việt Nam, bên cạnh các đạo như Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài thì còn có Công giáo. Ảnh hưởng của đạo Công giáo rất nhiều trong xã hội: ngôn ngữ, văn chương, mỹ thuật, kiến trúc, giáo dục, y tế,…

Người Công Giáo Việt Nam Và Vấn Đề Tôn Kính Tổ Tiên

Ngay từ thời các nền văn hóa còn hoang sơ, dân Ixraen đã ý thức được lệnh Thiên Chúa truyền cho họ phải tôn kính Tổ Tiên. Đây không phải là một lời khuyên, nhưng là một điều luật của Thiên Chúa cho dân của Ngài

Phúc Âm Với Các Nền Văn Hóa

Trước đây, người ta thường giới hạn văn hóa (=VH) vào những kiến thức triết học, nghệ thuật của Âu Tây, coi đó như là tiêu chuẩn của một nền văn hóa duy nhất

Catechesis.Net