• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tục Lệ Ngày Tết Với Nhà Đạo

Người Việt Nam Công giáo cũng tiếp nhận những phong tục tốt đẹp này theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là "Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn ta đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc".

 
Catechesis.Net