• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhập Thể Gợi Lên Hình Ảnh Và Thái Độ Cho Việc Hội Nhập Văn Hóa

Maria sinh con đầu lòng. Bà bọc con trong tã và đặt con trong máng cỏ” (Lc 2,7). Đó là hoàn cảnh chào đời và đầu đời của Ngôi Lời (được bọc trong tã, được đặt trong máng cỏ).

 

Phúc Âm Với Các Nền Văn Hóa

Trước đây, người ta thường giới hạn văn hóa (=VH) vào những kiến thức triết học, nghệ thuật của Âu Tây, coi đó như là tiêu chuẩn của một nền văn hóa duy nhất

Hội Nhập và Giao Thoa Văn Hóa: Đạo Thiên Chúa Hòa Nhập Vào Việt Nam

Nhân dịp bàn riêng về việc đạo Thiên Chúa ăn rễ vào đất Việt Nam, tôi có ý định là đặt nó vào trong khuôn khổ chung chung của bất kỳ cuộc giao lưu văn hóa nào.

Tác Vụ Văn Hóa

Thật khó đạt đến một khái niệm cô đọng về "văn hóa" (đây là một vấn đề mà tất cả các tự điển chuyên môn đều trình bày cách chung chung). Bởi đó, ta có thể đề cập đến tiếng này khởi từ lai lịch của nó.

Người Công Giáo Việt Nam Và Vấn Đề Tôn Kính Tổ Tiên

Ngay từ thời các nền văn hóa còn hoang sơ, dân Ixraen đã ý thức được lệnh Thiên Chúa truyền cho họ phải tôn kính Tổ Tiên. Đây không phải là một lời khuyên, nhưng là một điều luật của Thiên Chúa cho dân của Ngài

Vài Suy Nghĩ Về Việc Hội Nhập Văn Hóa

Vấn đề "hội nhập văn hoá" đã được Công đồng Va-ti-ca-nô II nhấn mạnh cách quan trọng. Trong thực trạng đất Nước và Giáo Hội Việt Nam, "hội nhập văn hoá" càng trở nên cấp bách đến độ sống còn.

Thờ Cúng Ông Bà Có Hợp Với Lời Chúa Dạy Trong Kinh Thánh Không?

Kinh thánh đã nêu lên điều răn của Thiên Chúa: "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi..." (Xh 20,12).

Nhập Thể và Hội Nhập Văn Hóa: Lối Tiếp Cận Dưới Nhãn Quan Loan Báo Tin Mừng

Được khai sinh từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi mà đỉnh cao là cuộc nhập thể cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Giáo hội có sứ mạng đặc biệt loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc.

Tục Lệ Ngày Tết Với Nhà Đạo

Người Việt Nam Công giáo cũng tiếp nhận những phong tục tốt đẹp này theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là "Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn ta đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc".

Hội Thánh Công Giáo Trong Việc Hội Nhập Với Văn Hóa Gia Đình Việt Nam

Văn hóa gia đình Việt Nam, đó là vấn đề rộng lớn gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Nói một cách tổng quát, có thể hiểu văn hóa gia đình Việt Nam là những cái đẹp, cái hay của gia đình Việt Nam.

Catechesis.Net