• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giải Đáp Mục Vụ: Nhà Thờ Hay Thánh Đường?

Lm. Stephano Huỳnh Trụ

 

Thánh Đường Giáo Xứ Đaminh - Ba Chuông

Xây dựng năm 2003 - Khánh Thành năm 2005

Một trong những Thánh Đường mang nét "hội nhập văn hóa Việt Nam".

***

Catechesis.Net