• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tân Viện Trưởng Đại Học Giáo Hoàng Angelicum: Cha Michal Paluch, O.P.

Anh Nguyễn, OP.

 

 

Bộ Giáo Dục Công Giáo đã chấp thuận đề nghị về việc bổ nhiệm Cha Michal Paluch, O.P. làm Viện trưởng Đại Học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas (Angelicum), Roma. Cha Michal Paluch, O.P. thuộc Tỉnh Dòng Ba Lan và hiện nay đang là Giám sư Sinh Viên.

Cha Michal sinh năm 1967 tại Jarocin, Ba Lan. Cha đã theo học tại trường Trung Học Quốc Gia về Âm Nhạc ở Poznań (1982-1986) và Học Viện Âm Nhạc tại Katowice (1986-1987). Năm 1987, Cha gia nhập Tập viện ở Poznań. Sau khi tuyên khấn lần đầu cùng với các Tập Sinh cùng năm, Cha theo học Triết và Thần học tại Trường Triết Học và Thần Học Đaminh ở Krakow. Sau khi đạt Cao Học Thần Học, Cha được trao tác vụ linh mục năm 1995. Từ năm 1995-1996, Cha làm mục vụ tại Prudniku. Từ năm 1996-2001, Cha hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Tiến Sĩ và bảo vệ luận án Thần Học Tín Lý tại Fribourg, Thụy Sĩ, dưới sự hướng dẫn của Cha Jean-Pierre Torrell, O.P.

Từ năm 2001, Cha giảng dạy tại Trường Triết học và Thần học của Tỉnh Dòng ở Krakow. Từ năm 2002-2010, Cha đảm nhận trách nhiệm Giám đốc Viện Học Thuyết Tôma ở Warsaw. Cha cũng là Viện trưởng của Trường Triết học và Thần học ở Krakow (2010-2013).

Cha Michal là thành viên Ủy Ban Đời Sống Trí Thức của Dòng và Cha là học giả thường xuyên ở Viện nghiên cứu về Đời Sống Giáo Hội tại Đại Học Notre Dame, bang Indiana, USA (2013-2014). Từ năm 2014, Cha giảng dạy ở khoa Thần Học tại Đại Học Giáo Hoàng, Warsaw.

 

 

- Lược dịch từ: http://www.op.org

 

 

 

 

Catechesis.Net